Co radzą zioła – Bibliografia do książki

Ze względu na to, że dodanie bibliografii nie potrzebnie zwiększyłoby objętość książki, została ona w całości umieszczona na stronie (do wszystkich trzech tomów).

Książki:
 • Pełczyński. 350 recept zielarzy rosyjskich. Interlibro, Warszawa, 1993.
 • Williamson, E. M., Driver, S., & Baxter, K. Stockley’s herbal medicines interactions: a guide to the interactions of herbal medicines, dietary supplements and nutraceuticals with conventional medicines/editors, Elizabeth Williamson, Samuel Driver, Karen Baxter; editorial staff, Mildred Davis…[et al.], digital products team, Julie McGlashan, Elizabeth King. London; Chicago: Pharmaceutical Press, (2009). 
 • Achrem-Achremowicz. Cytotoksyczność półsyntetycznych pochodnych betuliny. Rozprawa doktorska. Kraków, 2007.
 • Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Szafer, S. Kulczyński, B. Pawłowski. Rośliny polskie. Tom I i II. PWN, Warszawa 1986.
 • Kostowski, Z. Herman. Farmakologia. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. Tom I i II. PZWL, Warszawa 2003.
 • Činčura, V. Feráková, J. Májovský, L. Šomšak, J. Záborský: Pospolite rośliny środkowej Europy. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1990.
 • Krówczyński: Ćwiczenia z receptury. Podręcznik dla studentów farmacji. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1981.
 • Ożarowski: Ziołolecznictwo. Poradnik dla lekarzy. PWN Warszawa 1980.
 • Samochowiec: Kompendium ziołolecznictwa. Wydawnictwo medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002.
 • Muszyński: Ziołolecznictwo i leki roślinne. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1958.
 • Kohlmünzer: Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji. Wydanie V unowocześnione. PZWL, Warszawa 2016.
 • Muszyński: Farmakognozja. Zarys Nauki o surowcach leczniczych. PZWL Warszawa 1957.
 • Czikos, J. Łaptiew: Rośliny lecznicze i bogate w witaminy. PWRiL, Warszawa 1987.
 • Hänsel, K. Keller, H. Rimpler, G. Schneider: Drogen A-D. Springer – Verlag Berlin Heidelberg GmbH, 1992.
 • Teodor Książkiewicz: Zielnik klasztorny Ojców Bonifratrów. Wydanie I. Warszawa, 1992.
 • Grzegorz Sroka: Poradnik ziołowy. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa, 1988.
 • Shrehlow: Program zdrowia św. Hildegardy z Bingen. Wydanie I. Esprit, Kraków, 2010.
 • Henschel. Jadalne dzikie jagody i rośliny. Muza SA, Warszawa, 2004.
 • Jędrzejko: Medicinal plants and herbal materials in use in Poland: a check list. Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 2001
 • Jachowicz, Receptura apteczna. Podręcznik dla studentów farmacji. Wydanie II, PZWL, Warszawa 2005.
 • Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Lesiak. Farmakopea Polska, wydanie X. Tom I i II. Wydawnictwo Unia, Warszawa 2014.
 • Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Lesiak. Farmakopea Polska, wydanie XII. Wydawnictwo Unia, Warszawa 2020.
 • Kluk ,Dykcjonarz Roślinny. Tom I-III. Drukarnia Xięży Piarów, Warszawa, 1805-1811.
 • Sz. Syreński, Zielnik, Kraków, 1613.
 • Muszyński, M. Górski, H. Kałużyński & Z. Połomski (eds), Vademecum fitoterapii, WPLiS, Warszawa, 1959.
 • The Encyclopedia Americana: A Library of Universal Knowledge, Tom 29, Encyclopedia Americana Corporation, Uniwersytet Harvarda, 1920.
 • Webster, A Dictionary of the English Language : Giving the Derivations, Pronunciations, Definitions and Synonyms of a Large Vocabulary of the Words Occurring in Literature, Art, Science, and the Common Speech. G. & C. Merriam, 1896.
 • B. White, S. Foster. Księga zdrowia ziołowa apteka domowa. Publicat, 2013.
 • Syreński Sz. Zielnik, Kraków, 1613.
 • Farmakopea Polska. Wydanie III.  PWZL, Warszawa, 1954.
 • Farmakopea Polska. Wydanie IV. Tom I. PWZL, Warszawa, 1964.
 • Farmakopea Polska. Wydanie IV. Tom II. PWZL, Warszawa, 1970
 •  Modrzejewski F., Farmacja Stosowana, PZWL, Warszawa 1971
 • Chang, H. M., & But, P. P. H. Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica: (Volume I), 2014. 
 • Zhu, Y. P. Chinese materia medica: chemistry, pharmacology and applications. CRC press 1998.
 • Pharmacopoeia Commission of PRC, Pharmacopoeia of the PRC, (English edition) People’s Medical Publishing House, Beijing, 1988.
 • Zhu, Y. P. Chinese materia medica: chemistry, pharmacology and applications. CRC press, 1998. 
 • Lust, J. The herb book: the most complete catalog of herbs ever published. Courier Corporation, 2014. 
 • Lim, T. K. Edible medicinal and non-medicinal plants (Vol. 1, pp. 285-292). Dordrecht, The Netherlands:: Springer, 2012. 
 • Tang, W., & Eisenbrand, G. Chinese drugs of plant origin: chemistry, pharmacology, and use in traditional and modern medicine. Springer Science & Business Media, 2013.
 •  Mała encyklopedia medycyny. Wyd. IV. T. III: P-Ż. Warszawa: PWN, 1988.
 • Celso Pereira, Allergic diseases – New Insights, Intech, Croatia, 2015.
 • Rośliny w nowoczesnej Kosmetologii Monografia naukowa pod redakcją Anny Kiełtyka-Dadasiewicz, Lublin 2006
 • Manniche, Lise. Sexual life in ancient Egypt. Routledge, 2013.
 • Aron Elaine N. Wysoko wrażliwi, Wydawnictwo Feeria, 2017.
 • Worwood, V. A. The Complete Book of Essential Oils and Aromatherapy, Revised and Expanded: Over 800 Natural, Nontoxic, and Fragrant Recipes to Create Health, Beauty, and Safe Home and Work Environments. New World Library, 2016.
 • Tisserand, R., & Young, R. Essential oil profiles. Tisserand R and Young R (ed) Essential oil profiles, 2nd edn. Churchill Livingstone, London, 2014.
 • Joanna Kurek „Jady i toksyny”  „Chemii w Szkole”.3/2017
 • Mete, E., Ozelgul, C., Kazaz, C., Yurdakul, D., Sahin, F., & Gul, H. I. Archiv der Pharmazie Chemistry in Life Sciences, 2010.
 • Nabavi, S. M., Saeedi, M., Nabavi, S. F., & Silva, A. S. (Eds.).. Recent Advances in Natural Products Analysis, 2020.
 • Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
 • Ravindran, D., & Ramadas, K. Potential role of Ayurveda in integrative Oncology,  2013.
 • Choroby wewnętrzne: kompendium medycyny praktycznej. Andrzej Szczeklik, Piotr Gajewski (red.). Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2011,
 • Seller: Diagnostyka różnicowa najczęstszych dolegliwości. Wrocław: Elsevier Urban&Partner, 2007.
 •  Renata Jachowicz: Farmacja praktyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016
 • Carlson M.D.: Omdlenia, [w:] Hauser S.L. (red.): Harrison. Neurologia w medycynie klinicznej, wyd. I polskie. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2012, tom I.
 • Maśliński, J. Ryżewski: Patofizjologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000
 • Kotowska M., Albrecht P.: Najczęstsze choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego [w:] Albrecht P. (red.): Gastroenterologia dziecięca – poradnik lekarza praktyka. Wydawnictwo Czelej 2014.
 • Schulz, J., & Überhuber, E. Leki z Bożej apteki. Wydawnictwo” Nowe Spojrzenia”, 2014.
 • Winston, David. Adaptogens: herbs for strength, stamina, and stress relief. Simon and Schuster, 2019.
 • Sokolovska L., Vysniauskiene J., Tylaite M. Kosmetyki Naturalne DIY.  Wydanie II, Wydawnictwo Kobiece, 2019.
 • Tyszyńska-Kownacka, Danuta, and Teresa Starek. Zioła w polskim domu. Wydawnictwo WATRA, 1987.
 • Olechowicz – Stępień, E. Lamer – Zarawska. Rośliny lecznicze stosowane u dzieci, PZWL, 1992.
 • Firenzuoli, F. Epifani, L. Gori. Zioła w łagodzeniu objawów i skutków leczenia chorób nowotworowych, Wydawnictwo Esteri, 2019.
 • Janicki (red.). Domowy poradnik medyczny. PZWL, Wydanie IV, 1997.
 • Van Wyk, BE, & Wink, M. Rośliny lecznicze świata . CABI, 2018. 
 • Bremness. Wielka Księga Ziół. Wiedza i życie, 1991.
 • Żurowska (red.) Ziołolecznictwo amazońskie i andyjskie, Tower Press, 2001.
 •  Brinker, F. J. Herbal Contraindications & Drug Interactions: Plus Herbal Adjuncts with Medicines. Eclectic Medical Publications, 2010. 
 • H. Buhner. Zioła przeciwwirusowe. Naturalna alternatywa dla leczenia lekoopornych wirusów. Wydawnictwo Biały Wiatr, 2020.
 • H. Buhner. Zastosowanie terapii roślinnej w leczeniu koronawirusa SARS-Cov-2. Suplement wydanie I i II. Wydawnictwo Biały Wiatr, 2020
 • Kuźniewski, J. Augustyn-Puziewicz. Przewodnik ziołolecznictwa ludowego. PWN, 1986.
 • Cz. A. Klimuszko. Wróćmy do ziół leczniczych. Wydawnictwo Rytm, 2015.
 • Ożarowski, W. Jaroniewski. Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie. IWZZ, 1987.
 • Poprzęcki. Ziołolecznictwo. SPAR, SPD, 1989.
 • Muszyński. Roślinne leki ludowe. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1955.
 • Muszyński. Ziołowa apteczka domowa. Wydawnictwa Prawnicze i Naukowe, 1951.
 • Biegański. Nasze zioła i leczenie się niemi (Ziołolecznictwo). Stowarzyszenie Pracowników Księgarskich, 1931.
 • Cassileth, B. R., K. Simon Yeung, J. Gubili. Herb-drug interactions in oncology. Seond edition. PMPH-USA 2010.
 • H. Buhner. Pokonać boreliozę. Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę, 2010.
 • A. Duke. Zielona Apteka. PWP, 2008
 • Błaszczyk. Leczenie zakażenia koronawirusem medycyną chińską. Proherba, 2020.
 • Błaszczyk. Życie w cienu coronawirusa. Samoleczenie i samodiagnozowanie się medycyną chińską. Proherba, 2020.
 • Błaszczyk. Leczę ziołami chińskimi. T. I-III. Proherba, 2019.
 • Błaszczyk. Podstawy medycyny chińskiej. Proherba, 2015.
 • Pluta, D. Haznar-Garbacz, B. Karolewicz, M. Fast. Preparaty galenowe. MedPharm Polska, 2010.
 • Cz. Fink-Finowicki. Preparatyka galenowa. Zarys farmacji stosowanej. PZWL, 1955.
 • Hainbuch. Lecznicza moc pszczół. Najskuteczniejsze terapie od A do Z. Wydawnictwo Vital, 2013.
 • Bołotow. Zdrowie człowieka w niezdrowym świecie. Wydawnictwo Enso electronics, 2018.
 • Speroni. Gemmotherapy and oligotherapy for natura heatlth practitioners, Anthoni Speroni, 2009.
 • Kaczmarczyk-Sedlak, Z. Skotnicki. Leksykon naturalnych surowców leczniczych, Zielone Wydawnictwo, 2018.
 • Muszyński, M. F. Górski, H. Kałużyński, Z. Połomski. Vademecum fitoterapii, ZPZ, 1956.
 • Jemioła. Terenowa apteczka ziołowa. Pascal, 2017.
 • Teodor Książkiewicz: Ziołolecznictwo Ojców Bonifratrów dla kobiet. Wydanie I. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „Adam”, 1994.
 • Dimkov. Przyrodolecznictwo i życie zgodnie z naturą. Wydawnictwo Interlibro, 1990
 • H. Buhner. Antybiotyki ziołowe. Naturalna alternatywa dla leczenia lekoopornych infekcji. Wydawnictwo Biały Wiatr, 2019.
 • Jarosz, J. Dzieniszewski. Interakcje leków z żywnością i alkoholem. Wydawnictwo medyczne „Borgis”, 2004.
 • Lamer – Zarawska, B. Kowal – Gierczyk, J. Niedworok. Fitoterapia i leki roślinne. PZWL, 2014.
 • H. Buhner. Naturalny testosteron. Naturalne sposoby przywracania męskiej energii. Wydawnictwo „Tajemnice Zdrowia”, 2015.
 • Hoffmann. Ziołowa klinika zdrowia. Instytut Wydawniczy PAX, 2016.
 • Tombak. Czy można żyć 150 lat?. Firma Księgarska Serwis Sp. z o.o., 2006.
 • Teodor Książkiewicz: Ziołolecznictwo Ojców Bonifratrów dla kobiet. Wydanie I. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „Adam”, 1997.
 • Mowszowicz. Flora letnia. WSziP, 1979.
 • Mowszowicz. Flora wiosenna. WSziP, 1979.
 • Mowszowicz. Flora jesienna. WSziP, 1979.
 • Mowszowicz. Flora przedwiośnia. WSziP, 1969.
 • Schilcher, W. Dorch. Ziołolecznictwo w pediatrii. Podręcznik dla lekarzy i farmaceutów. Wydawnictwo MedPharm Polska, 2010.
 • Teodor Książkiewicz: Zielnik klasztorny Ojców Bonifratrów dla dzieci. Wydanie I. Agencja Wydawnicza „Comes”, 1992.
 • Zielińska. Xięga zielarska. Wydawnictwo „FOX”, 1997.
 • H. Buhner. Leczenie boreliozy. Nanga Przemysław Figura, Magiczny Ogród, 2020.
 • Ożarowski. Wątroba. Zapobieganie chorobom i leczenie sposobami naturalnymi. Poradnik Aptekarza. PFM.PL S.A., 2006.
 • Lamer – Zarawska. Ziołolecznictwo dla młodzieży. Wydawnictwo Astrum, 2016.
 • Szostak. Vademecum lecznictwa domowego z roku 1563. Wydawnictwo Poligraf, 2016.
 • Lamer – Zarawska. Ziołolecznictwo dla seniora. Wydawnictwo Astrum, 2010.
 • L. Blaylock. Naturalne strategie w walce z rakiem. Studio Astropsychologii, 2012.
 • de Verdmon Jacques. Ziółka lecznicze. Wydawnictwo S.Arcta, 1948.
 • Tyszyńska-Kownacka, L.M. Wrześniak. Leczymy się ziołami z działki. PWRiL, 1987.
 • Muszyński. Uprawa i zbiór roślin leczniczych. Wydawnictwi „Poligrafika”, 1947.
 • Kwaśniewska, K. Mikołajczyk. Zbieramy zioła. Wydawnictwa Akcydensowe, 1986.
 • Poprzeczki. Poradnik zielarza. Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum”, 1984.
 • M. Jan Pietryga. Herbarium św. Franciszka. Tradycyjne ziołolecznictwo klasztorne. Herbarium św. Franciszka, 2012.
Badania naukowe:
 • Shen Y, Li CG, Zhou SF, Pang EC, Story DF, Xue CC. Chemistry and bioactivity of Flos Magnoliae, a Chinese herb for rhinitis and sinusitis. Curr Med Chem. 2008;15(16):1616-1627.
 • Fried LE, Arbiser JL. Honokiol, wielofunkcyjny środek przeciwangiogenny i przeciwnowotworowy. Sygnał przeciwutleniający Redox . 2009; 11 (5): 1139-1148. 
 • Poivre M, Duez P. Biological activity and toxicity of the Chinese herb Magnolia officinalis Rehder & E. Wilson (Houpo) and its constituents. J Zhejiang Univ Sci B. 2017;18(3):194-214.
 • Effect of Nigella sativa (black seed) on subjective feeling in patients with allergic diseases, Phytotherapy Research 2013
 • Efect of prophetic medicine (Kalonji) on Lipid Profile on human beings: An in vivo approach, World Applied Sciences Journal
 • Immunomudalatory and therapeutic properites of the Nigella sativa L. seed, International Immunopharmacology 2005
 • Nigella sativa L., związki czynne, aktywność biologiczna, Mańkowska Dorota, Wiesława Bylka, Herba polonica
 • Rennard BO, Ertl RF, Gossman GL, Robbins RA, Rennard SI. Chicken soup inhibits neutrophil chemotaxis in vitro. Chest. 2000;118(4):1150-1157.
 • Wang X, Yu L, Li F, Zhang G, Zhou W, Jiang X. Synthesis of amide derivatives containing capsaicin and their antioxidant and antibacterial activities. J Food Biochem. 2019;43(12):e13061.
 • Adaszek Ł, Gadomska D, Mazurek Ł, Łyp P, Madany J, Winiarczyk S. Properties of capsaicin and its utility in veterinary and human medicine. Res Vet Sci. 2019;123:14-19.
 • Janda K, Kasprzak M, Wolska J. Pomeranian J Life Sci. 2015;61(4):419-425.
 • Wuken SN, Li JJ, Wang JM, et al. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2019;44(17):3830-3836.
 • Woźniak M, Michalak B, Wyszomierska J, Dudek MK, Kiss AK. Effects of Phytochemically Characterized Extracts From Syringa vulgaris and Isolated Secoiridoids on Mediators of Inflammation in a Human Neutrophil Model. Front Pharmacol. 2018;9:349. Published 2018 Apr 11.
 • Varga E, Barabás C, Tóth A, Boldizsár I, Noszál B, Tóth G. Phenolic composition, antioxidant and antinociceptive activities of Syringa vulgaris L. bark and leaf extracts. Nat Prod Res. 2019;33(11):1664-1669.
 • Dudek MK, Michalak B, Woźniak M, et al. Hydroxycinnamoyl derivatives and secoiridoid glycoside derivatives from Syringa vulgaris flowers and their effects on the pro-inflammatory responses of human neutrophils. Fitoterapia. 2017;121:194-205.
 • Abu Darwish, Mohammad. (2012). Determination of minerals and amino acids contents, anti-inflammatory and hepatoprotective effects of Syringa vulgaris L. extracts.
 • Su G, Cao Y, Li C, et al. Phytochemical and pharmacological progress on the genus Syringa. Chem Cent J. 2015;9(1):2. Published 2015 Jan 27.
 • Shinkovenko IL, Kashpur NV, Ilina TV, et al. The immunomodulatory activity of ethanolic extracts from Galium verum L. herb. Imunomodulační aktivita etanolových extraktů z Galium verum L. herb. Ceska Slov Farm. 2018;67(3):101-106.
 • Shinkovenko IL, Kashpur NV, Ilyina TV, et al. The immunomodulatory activity of the extracts and complexes of biologically active compounds of Galium verum L. herb. Imunomodulační aktivita extraktů a komplexů biologicky aktivních látek Galium verum L. herba. Ceska Slov Farm. 2018;67(1):25-29.
 • Tao Wang, Huihui He, Xuelin Liu, Chaoqi Liu, Yunxiang Liang, Yuxia Mei, Mycelial polysaccharides of Lentinus edodes (shiitake mushroom) in submerged culture exert immunoenhancing effect on macrophage cells via MAPK pathway, International Journal of Biological Macromolecules, Volume 130,2019, Pages 745-754, ISSN 0141-8130,
 • Lantzouraki DZ, Tsiaka T, Soteriou N, et al. Antioxidant Profiles of Vitis vinifera L. and Salvia triloba L. Leaves Using High-Energy Extraction Methodologies [published online ahead of print, 2019 Sep 17]. J AOAC Int. 2019;10.5740/jaoacint.19-0261
 • Smolińska, D.; Tajer, A.; Stebel, A. Współczesne spojrzenie na właściwości lecznicze płucnicy islandzkiej Cetraria islandica (L.) Ach. Annales Academiae Medicae Silesiensis 2012, 66 (4), 56–63.
 • Ingolfsdottir K, Jurcic K, Fischer B, Wagner H. Immunologically active polysaccharide from Cetraria islandica. Planta Med. 1994;60(6):527-531.
 • Hać-Szymańczuk Elżbieta, Edyta Lipińska, Olga Grzegrzółka. 2012. „Ocena aktywności przeciwbakteryjnej oregano (Origanum vulgare L.)”. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 45 (3) : 308-314.
 • Kosakowska O., Bączek K., Geszprych A.,  Węglarz Z. Ocena składu chemicznego olejku eterycznego dziko rosnących populacji  lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.). Polish Journal of Agronomy 2013; 15: 60–64.
 • Yoshino K., Higashi N., Koga K.  Antioxidant and anti-inflammatory activities of oregano  extract. J. Health Sci 2006; 52 (2): 169–173.\
 • Bozin B., Mimica-Dukic N., Simin N., Anackov G.  Characterization of the volatile composition of essential oils of some Lamiaceae spices and the antimicrobial and antioxidant activities of the entire oils. J. Agric. Food Chem 2006; 54 (5): 1822–1828.
 • Nurzyńska-Wierdak R. Common oregano (Origanum vulgare L.) – wild-growing and cultivated medicinal plant.  Annales  Universitatis  Mariae  Curie-Skłodowska  Lublin 2012; Vol. XXII(4): sectio EEE.
 • Ghafari, O., Sharifi, A., Ahmadi, A. and Nayeri Fasaei, B. (2018), Antibacterial and anti-PmrA activity of plant essential oil against fluorochinolone-oporne Streptococcus pneumoniae Clinical Isolates . Lett Appl Microbiol, 67: 564–569. 
 • Cvetnić Z, Vladimir-Knezević S. Antimicrobial activity of grapefruit seed and pulp ethanolic extract. Acta Pharm. 2004;54(3):243-250.
 • John P. Heggers, John Cottingham, Jean Gusman, Lana Reagor, Lana McCoy, Edith Carino, Robert Cox, and Jian-Gang Zhao The Effectiveness of Processed Grapefruit-Seed Extract as An Antibacterial Agent: II. Mechanism of Action and In Vitro Toxicity, The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2002 8:3, 333-34.
 • Naoki Sugimoto ,  Atsuko Tada ,  Kuroyanagi Masanori ,  Yuko Yoneda ,  Yoon EiYoshi ,  Akira KUNUGI ,  Kyoko Sato ,  Takeshi Yamazaki ,  Tanamoto Kenichi , investigation of synthetic fungicides of grapefruit seed extract and in the formulation products , food hygiene magazine , 2008 , Vol. 49 , No. 1 , the p-56-62. , publication date 2008/03/14 , Online ISSN 1882-1006 , Print ISSN 0015-6426
 • Sylwia Katarzyna Król, Krystyna Skalicka-Woźniak, Martyna Kandefer-Szerszeń, Andrzej Stepulak, Aktywność biologiczna i farmakologiczna olejków eterycznych w leczeniu i profilaktyce chorób infekcyjnych, Postepy Hig Med Dosw (online), 2013; 67: 1000-1007 e-ISSN 1732-2693.
 • Ireneusz Całkosiński , Maciej Dobrzyński , Monika Całkosińska , Ewa Seweryn , Agnieszka Bronowicka-Szydełko , Katarzyna Dzierzba , Ireneusz Ceremuga , Andrzej Gamian Characterization of an inflammatory response , Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 395-408 e-ISSN 1732-2693
 • Sayin I, Cingi C, Oghan F, Baykal B, Ulusoy S. Complementary therapies in allergic rhinitis. ISRN Allergy. 2013;2013:938751. Published 2013 Nov 13.
 • Javid A, Motevalli Haghi N, Emami SA, et al. Short-course administration of a traditional herbal mixture ameliorates asthma symptoms of the common cold in children. Avicenna J Phytomed. 2019;9(2):126-133.
 • Behjat Javadi, Amirhossein Sahebkar and Seyed Ahmad Emami*, “Medicinal Plants for the Treatment of Asthma: A Traditional Persian Medicine Perspective”, Current Pharmaceutical Design (2017) 23: 1623.
 • Maha E. Houssen, Amany Ragab, Abeer Mesbah, Ayman Z. El-Samanoudy, Gamal Othman, Amal F.Moustafa, Farid A. Badria, Natural anti-inflammatory products and leukotriene inhibitors as complementary therapy for bronchial asthma, Clinical Biochemistry, Volume 43, Issues 10–11, 2010, Pages 887-890, ISSN 0009-9120.
 • Reuter, J., Wölfle, U., Weckesser, S. and Schempp, C. (2010), Which plant for which skin disease? Part 1: Atopic dermatitis, psoriasis, acne, condyloma and herpes simplex. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 8: 788-796.
 • Bakhshaee M, Mohammad Pour AH, Esmaeili M, et al. Efficacy of Supportive Therapy of Allergic Rhinitis by Stinging Nettle (Urtica dioica) root extract: a Randomized, Double-Blind, Placebo- Controlled, Clinical Trial. Iran J Pharm Res. 2017;16(Suppl):112-118.
 • Thornhill SM, Kelly AM. Natural treatment of perennial allergic rhinitis. Altern Med Rev. 2000;5(5):448-454.
 • Roschek, B., Jr., Fink, RC, McMichael, M. and Alberte, RS (2009), Ekstrakt z pokrzywy ( Urtica dioica ) wpływa na kluczowe receptory i enzymy związane z alergicznym nieżytem nosa. Fitother. Res., 23: 920–926.
 • Bakhshaee M, Mohammad Pour AH, Esmaeili M, et al. Efficacy of Supportive Therapy of Allergic Rhinitis by Stinging Nettle (Urtica dioica) root extract: a Randomized, Double-Blind, Placebo- Controlled, Clinical Trial. Iran J Pharm Res. 2017;16(Suppl):112-118.
 • Shah, K. A., Patel, M. B., Patel, R. J., & Parmar, P. K. (2010). Mangifera indica (mango). Pharmacognosy reviews, 4(7), 42.
 • Huang, W. C., Liu, C. Y., Shen, S. C., Chen, L. C., Yeh, K. W., Liu, S. H., & Liou, C. J. (2019). Protective Effects of Licochalcone A Improve Airway Hyper-Responsiveness and Oxidative Stress in a Mouse Model of Asthma. Cells, 8(6), 617.
 • Fouladi, S., Masjedi, M., Ganjalikhani Hakemi, M., & Eskandari, N. (2019). The Review of in Vitro and in Vivo Studies over the Glycyrrhizic Acid as Natural Remedy Option for Treatment of Allergic Asthma. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, 18(1), 1-11.
 • Fouladi, S., Masjedi, M., Ghasemi, R. et al. The In Vitro Impact of Glycyrrhizic Acid on CD4+ T Lymphocytes through OX40 Receptor in the Patients with Allergic Rhinitis. Inflammation 41, 1690–1701 (2018).
 • Han, S., Sun, L., He, F., & Che, H. (2017). Anti-allergic activity of glycyrrhizic acid on IgE-mediated allergic reaction by regulation of allergy-related immune cells. Scientific reports, 7(1), 7222.
 • Angelova‐Fischer, I., Neufang, G., Jung, K., Fischer, T. and Zillikens, D. (2014), A randomized, investigator‐blinded efficacy assessment study of stand‐alone emollient use in mild to moderately severe atopic dermatitis flares. J Eur Acad Dermatol Venereol, 28: 9-15
 • Shin, Y. W., Bae, E. A., Lee, B., Lee, S. H., Kim, J. A., Kim, Y. S., & Kim, D. H. (2007). In vitro and in vivo antiallergic effects of Glycyrrhiza glabra and its components. Planta medica, 73(03), 257-261.
 • M Saeedi, K Morteza-Semnani & M-R Ghoreishi (2003) The treatment of atopic dermatitis with Lukrecjia żel, Journal of Dermatological Treatment, 14: 3, 153-157,
 • Kaur, Harpreet. (2013). Glycyrrhiza glabra: A phytopharmacological review’, International Journal of pharmaceutical sciences and research’, R. Kaur and H.P.Kaur, 2013, 4(7), 2470-2477. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 4. 2470-77. 10.13040/IJPSR.0975-8232.4(7).2470-77.
 • Shi, Y., Wu, D., Sun, Z., Yang, J., Chai, H., Tang, L. and Guo, Y. (2012), Analgesic and Uterine Relaxant Effects of Isoliquiritigenin, a Flavone from Glycyrrhiza glabra . Fitother. Res., 26: 1410–1417.
 • Bains, S. N., Hamilton, R. G., Abouhassan, S., Lang, D., Han, Y., & Hsieh, F. H. (2010). 8 Identification of Clinically Relevant Cross-Sensitization Between Soliadgo virgaurea (Goldenrod) and Hevea brasiliensis (Natural Rubber Latex). Journal of investigational allergology & clinical immunology, 20(4), 331.
 • El-Tantawy, W.H. Biochemical effects of Solidago virgaurea extract on experimental cardiotoxicity. J Physiol Biochem 70, 33–42 (2014).
 • P Apáti, K Szentmihályi, Sz.T Kristó, I Papp, P Vinkler, É Szoke, Á Kéry, Herbal remedies of Solidago—correlation of phytochemical characteristics and antioxidative properties, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Volume 32, Issues 4–5, 2003.
 • V.M. Chandrashekhar, K.S. Halagali, R.B. Nidavani, M.H. Shalavadi, B.S. Biradar, D. Biswas, I.S. Muchchandi, Anti-allergic activity of German chamomile (Matricaria recutita L.) in mast cell mediated allergy model, Journal of Ethnopharmacology, Volume 137, Issue 1, 2011, Pages 336-340,
 • Marcel Flemming, Birgit Kraus, Anne Rascle, Guido Jürgenliemk, Simone Fuchs, Robert Fürst, Jörg Heilmann, Revisited anti-inflammatory activity of matricine in vitro: Comparison with chamazulene, Fitoterapia, Volume 106, 2015, Pages 122-128,
 • Safayhi, H., Sabieraj, J., Sailer, E. R., & Ammon, H. P. T. (1994). Chamazulene: an antioxidant-type inhibitor of leukotriene B4 formation. Planta medica, 60(05), 410-413.
 • Zargaran, A., Borhani-Haghighi, A., Salehi-Marzijarani, M. et al. Evaluation of the effect of topical chamomile (Matricaria chamomilla L.) oleogel as pain relief in migraine without aura: a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study. Neurol Sci 39, 1345–1353 (2018).
 • Shen, Y., Li, C. G., Zhou, S. F., Pang, E. C., Story, D. F., & Xue, C. C. (2008). Chemistry and bioactivity of Flos Magnoliae, a Chinese herb for rhinitis and sinusitis. Current medicinal chemistry, 15(16), 1616-1627.
 • Fried, L. E., & Arbiser, J. L. (2009). Honokiol, a multifunctional antiangiogenic and antitumor agent. Antioxidants & redox signaling, 11(5), 1139–1148.
 • Poivre, M., & Duez, P. (2017). Biological activity and toxicity of the Chinese herb Magnolia officinalis Rehder & E. Wilson (Houpo) and its constituents. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, 18(3), 194-214.
 • Shin, T.Y., Kim, D.K., Chae, B.S. et al. Antiallergic action of Magnolia officinalis on immediate hypersensitivity reaction. Arch Pharm Res 24, 249 (2001).
 • Jin, M., Kim, S. R., Yoon, S. J., Jeong, H. H., Kim, D. K., Cho, E., … & Pyo, M. Y. (2013). Suppressive effects of fructus of Magnolia denudata on IL-4 and IL-13 expression in T cells. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animal, 49(10), 805-814.
 • Sumino, M., Saito, Y., Ikegami, F., Hirasaki, Y., & Namiki, T. (2012). Efficient preparation of Hangekobokuto (Banxia-Houpo-Tang) decoction by adding perilla herb before decoction is finished. Natural product communications, 7(12), 1619-1622.t
 • Park, J., Lee, J., Jung, E., Park, Y., Kim, K., Park, B., … & Park, D. (2004). In vitro antibacterial and anti-inflammatory effects of honokiol and magnolol against Propionibacterium sp. European journal of pharmacology, 496(1), 189-195.
 • Fried, L. E., & Arbiser, J. L. (2009). Honokiol, a multifunctional antiangiogenic and antitumor agent. Antioxidants & redox signaling, 11(5), 1139-1148.
 • Nakajima, S., Tohda, Y., Ohkawa, K., Chihara, J., & Nagasaka, Y. (1993). Effect of Saiboku-to (TJ-96) on Bronchial Asthma Induction of Glucocorticoid Receptor, ß–Adrenaline Receptor, IgE-Fce Receptor Expression and Its Effect on Experimental Immediate and Late Asthmatic Reaction. Annals of the New York Academy of Sciences, 685(1), 549-560.
 • Ikarashi, Y., Yuzurihara, M., Sakakibara, I., Nakai, Y., Hattori, N., & Maruyama, Y. (2001). Effects of the extract of the bark of Magnolia obovata and its biphenolic constituents magnolol and honokiol on histamine release from peritoneal mast cells in rats. Planta medica, 67(8), 709-713.
 • Sulakhiya, K., Kumar, P., Gurjar, S. S., Barua, C. C., & Hazarika, N. K. (2015). Beneficial effect of honokiol on lipopolysaccharide induced anxiety-like behavior and liver damage in mice. Pharmacology Biochemistry and Behavior,132, 79-87.
 • Shen, E.C.K. Pang, C.C.L. Xue, Z.Z. Zhao, J.G. Lin, C.G. Li,
 • Inhibitions of mast cell-derived histamine release by different Flos Magnoliae species in rat peritoneal mast cells, Phytomedicine, Volume 15, Issue 10, 2008, Pages 808-814,
 • Kim, H. J., Nam, Y. R., & Nam, J. H. (2018). Flos Magnoliae inhibits chloride secretion via ANO1 inhibition in Calu-3 Cells. The American Journal of Chinese Medicine, 46(05), 1079-1092.
 • Na Young Lee, Kyung-Sook Chung, Jong Sik Jin, Keuk Soo Bang, Ye-Jin Eom, Chul-Hee Hong, Agung Nugroho, Hee-Jun Park, and Hyo-Jin An, Effect of Chicoric Acid on Mast Cell-Mediated Allergic Inflammation in Vitro and in Vivo, Journal of Natural Products 2015 78 (12), 2956-2962
 • Martina Šutovská, Peter Capek, Ivana Kazimierová, Lenka Pappová, Marta Jošková, Mária Matulová, Soňa Fraňová, Izabela Pawlaczyk, Roman Gancarz, Echinacea complex – chemical view and anti-asthmatic profile, Journal of Ethnopharmacology, Volume 175, 2015,
 • Tubaro, A. U. R. E. L. I. A., Tragni, E., Del Negro, P., Galli, C. L., & Loggia, R. D. (1987). Anti‐inflammatory activity of a polysaccharidic fraction of Echinacea angustifolia. Journal of pharmacy and pharmacology, 39(7), 567-569.
 • Raso, G. M., Pacilio, M., Di Carlo, G., Esposito, E., Pinto, L., & Meli, R. (2002). In‐vivo and in‐vitro anti‐inflammatory effect of Echinacea purpurea and Hypericum perforatum. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 54(10), 1379-1383.
 • Hall, H., Fahlman, M. M., & Engels, H. J. (2007). Echinacea purpurea and mucosal immunity. International journal of sports medicine, 28(09), 792-797.
 • Hinz, B., Woelkart, K., & Bauer, R. (2007). Alkamides from Echinacea inhibit cyclooxygenase-2 activity in human neuroglioma cells. Biochemical and biophysical research communications, 360(2), 441-446.
 • Menghini, L., Recinella, L., Leone, S., Chiavaroli, A., Cicala, C., Brunetti, L., … & Ferrante, C. (2019). Devil’s claw (Harpagophytum procumbens) and chronic inflammatory diseases: A concise overview on preclinical and clinical data. Phytotherapy Research, 33(9), 2152-2162.
 • Parenti, C., Aricò, G., Chiechio, S., Di Benedetto, G., Parenti, R., & Scoto, G. M. (2015). Involvement of the heme-oxygenase pathway in the antiallodynic and antihyperalgesic activity of Harpagophytum procumbens in rats. Molecules, 20(9), 16758-16769.
 • Berkulin, W., & Gaedcke, F. (2002). U.S. Patent No. 6,395,308. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
 • Basch, E. An Evidence-Based Systematic Review by the Natural Standard.
 • Nikakhlagh S, Rahim F, Aryani FH i wsp. Herbal treatment of allergic rhinitis: the use of Nigella sativa. Am J Otolaryngol 2011; 32(5):402-7.
 • Rezaeian, A., & Amoushahi Khouzani, S. (2018). Effect of Nigella sativa nasal spray on the treatment of chronic rhinosinusitis without a nasal polyp. Allergy & Rhinology, 9, 2152656718800059.
 • Ikhsan, M., Hiedayati, N., Maeyama, K., & Nurwidya, F. (2018). Nigella sativa as an anti-inflammatory agent in asthma. BMC Research Notes, 11(1), 1-5.
 • Hina Aslam, Muhammad Shahzad, Arham Shabbir, Sabeen Irshad, Immunomodulatory effect of thymoquinone on atopic dermatitis, Molecular Immunology, Volume 101, 2018, Pages 276-283,
 • Ashigai, H., Komano, Y., Wang, G., Kawachi, Y., Sunaga, K., Yamamoto, R., … & Yanai, T. (2018). Effect of administrating polysaccharide from black currant (Ribes nigrum L.) on atopic dermatitis in NC/Nga mice. Bioscience of microbiota, food and health, 37(1), 19-24.
 • Shaw, O. M., Nyanhanda, T., McGhie, T. K., Harper, J. L., & Hurst, R. D. (2017). Blackcurrant anthocyanins modulate CCL11 secretion and suppress allergic airway inflammation. Molecular nutrition & food research, 61(9), 1600868.
 • Liu, P., Kallio, H., & Yang, B. (2014). Flavonol glycosides and other phenolic compounds in buds and leaves of different varieties of black currant (Ribes nigrum L.) and changes during growing season. Food chemistry, 160, 180-189.
 • Tits, M., Angenot, L., Damas, J., Dierckxsens, Y., & Poukens, P. (1991). Antiinflammatory prodelphinidins from black currant (Ribes nigrum) leaves. Planta medica, 57(Supplement issue 2), A134.
 • Declume, C. (1989). Anti-inflammatory evaluation op a hydroalcoholic extract op black currant leaves (Ribes nigrum). Journal of ethnopharmacology, 27(1-2), 91-98.
 • Oprea, E., Rădulescu, V., Balotescu, C., Lazar, V., Bucur, M., Mladin, P., & Farcasanu, I. C. (2008). Chemical and biological studies of Ribes nigrum L. buds essential oil. Biofactors, 34(1), 3-12.
 • Steiert, S. A., Zissler, U. M., Chaker, A. M., Esser‐von‐Bieren, J., Dittlein, D., Guerth, F., … & Traidl‐Hoffmann, C. (2017). Anti‐inflammatory effects of the petasin phyto drug Z e339 are mediated by inhibition of the STAT pathway. BioFactors, 43(3), 388-399.
 • Guo, R., Pittler, M. H., & Ernst, E. (2007). Herbal medicines for the treatment of allergic rhinitis: a systematic review. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 99(6), 483-495.
 • Study Group. (2005). Treating intermittent allergic rhinitis: a prospective, randomized, placebo and antihistamine‐controlled study of Butterbur extract Ze 339. Phytotherapy Research, 19(6), 530-537.
 • Lee, D.K.C., Carstairs, I.J., Haggart, K., Jackson, C.M., Currie, G.P. and Lipworth, B.J. (2003), Butterbur, a herbal remedy, attenuates adenosine monophosphate induced nasal responsiveness in seasonal allergic rhinitis. Clinical & Experimental Allergy, 33: 882-886.
 • Thomet, O. A. R., & Simon, H. U. (2002). Petasins in the treatment of allergic diseases: results of preclinical and clinical studies. International archives of allergy and immunology, 129(2), 108-112.
 • Olivier A.R. Thomet, Andreas Schapowal, Isabelle V.W.M. Heinisch, Ulrich N. Wiesmann, Hans-Uwe Simon, Anti-inflammatory activity of an extract of Petasites hybridus in allergic rhinitis, International Immunopharmacology, Volume 2, Issue 7, 2002, Pages 997-1006,
 • Dumitru, A. F., Shamji, M., Wagenmann, M., Hindersin, S., Scheckenbach, K., Greve, J., … & Zahner, C. (2011). Petasol butenoate complex (Ze 339) relieves allergic rhinitis–induced nasal obstruction more effectively than desloratadine. Journal of allergy and clinical immunology, 127(6), 1515-1521.
 • Schapowal, A. (2002). Randomised controlled trial of butterbur and cetirizine for treating seasonal allergic rhinitis. Bmj, 324(7330), 144.
 • Schapowal, A. (2004). Butterbur Ze339 for the treatment of intermittent allergic rhinitis: dose-dependent efficacy in a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Archives of Otolaryngology–Head & Neck Surgery, 130(12), 1381-1386.
 • Fengjuan Yuan, Rui Liu, Mengying Hu, Xiaojuan Rong, Liping Bai, Lei Xu, Yan Mao, Hamulati Hasimu, Yuhua Sun, Jinhua He, JAX2, an ethanol extract of Hyssopus cuspidatus Boriss, can prevent bronchial asthma by inhibiting MAPK/NF-κB inflammatory signaling, Phytomedicine, Volume 57, 2019, Pages 305-314,
 • La, V. D., Lazzarin, F., Ricci, D., Fraternale, D., Genovese, S., Epifano, F., & Grenier, D. (2010). Active principles of Grindelia robusta exert antiinflammatory properties in a macrophage model. Phytotherapy Research, 24(11), 1687-1692.
 • Verma, N., Tripathi, S.K., Sahu, D. et al. Evaluation of inhibitory activities of plant extracts on production of LPS-stimulated pro-inflammatory mediators in J774 murine macrophages. Mol Cell Biochem 336, 127–135 (2010). 
 • Liselotte Krenn, Eckhard Wollenweber, Katja Steyrleuthner, Cornelia Görick, Matthias F. Melzig,
 • Contribution of methylated exudate flavonoids to the anti-inflammatory activity of Grindelia robusta,
 • Fitoterapia, Volume 80, Issue 5, 2009, Pages 267-269,
 • Neha Bhardwaj, Priya Katyal and Anil K. Sharma, “Suppression of Inflammatory and Allergic Responses by Pharmacologically Potent Fungus Ganoderma lucidum”, Recent Patents on Inflammation & Allergy Drug Discovery (2014) 8: 104.
 • Chen, M. L., & Lin, B. F. (2007). Effects of triterpenoid-rich extracts of Ganoderma tsugae on airway hyperreactivity and Th2 responses in vivo. International archives of allergy and immunology, 143(1), 21-30.
 • Feng, X., & Wang, Y. (2019). Anti-inflammatory, anti-nociceptive and sedative-hypnotic activities of lucidone D extracted from Ganoderma lucidum. Cellular and Molecular Biology, 65(4), 37-42.
 • Pengjiao Zeng, Yulong Chen, Lijuan Zhang, Maoqing Xing, Chapter Ten – Ganoderma lucidum polysaccharide used for treating physical frailty in China, Editor(s): Lijuan Zhang, Progress in Molecular Biology and Translational Science, Academic Press, Volume 163, 2019, Pages 179-219.
 • Effects of Ganoderma lucidum and ‘essence of chicken’on physical fatigue recovery and exercise performance improvement. Chinese Journal of Physiology, 2018, 61.6: 372-383.
 • Tsuk, S., Lev, Y. H., Rotstein, A., Zeev, A., Carasso, R., & Steiner, G. (2018). Effects of a commercial supplement of Ophiocordyceps sinensis and Ganoderma lucidum on physiological responses to maximal exercise in healthy young participants. International journal of medicinal mushrooms, 20(4).
 • Koganti, P., Tulsawani, R., Sharma, P., Sharma, M., Arora, S., & Misra, K. (2018). Role of Hydroalcoholic Extract of Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (Agaricomycetes), in Facilitating Cellular Acclimatization in a Low-Oxygen Microenvironment. International journal of medicinal mushrooms, 20(5).
 • Chen, M. L., Hsieh, C. C., Chiang, B. L., & Lin, B. F. (2015). Triterpenoids and polysaccharide fractions of Ganoderma tsugae exert different effects on antiallergic activities. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2015.
 • Pungle, P., Banavalikar, M., Suthar, A., Biyani, M., & Mengi, S. (2003). Immunomodulatory activity of boswellic acids of Bos wellia serrata Roxb.
 • Marogna, Maurizio; Braidi, Carol; Colombo, Chiara; Colombo, Fausto; Palumbo, Loredana. A Randomized Controlled Trial of a Phytotherapic Compound Containing Boswellia Serrata and Bromeline for Seasonal Allergic Rhinitis Complicated By Upper Airways Recurrent Respiratory Infections, Journal of Allergy and Clinical Immunology, supl. S; St. Louis Tom 135, Nr/wydanie 2,  (Feb 2015): AB271
 • Ammon, H. P. T. (2016). Boswellic acids and their role in chronic inflammatory diseases. In Anti-inflammatory Nutraceuticals and Chronic Diseases (pp. 291-327). Springer, Cham.
 • Gayathri, N. Manjula, K.S. Vinaykumar, B.S. Lakshmi, A. Balakrishnan, Pure compound from Boswellia serrata extract exhibits anti-inflammatory property in human PBMCs and mouse macrophages through inhibition of TNFα, IL-1β, NO and MAP kinases, International Immunopharmacology, Volume 7, Issue 4, 2007, Pages 473-482.
 • Цыганов, М. А. i М. А. Проценко. „АНТИГЕЛЬМИНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИСАХАРИДОВ ГРИБА CANTHARELLUS CIBARIUS В УСЛОВИЯХ IN VITRO”. VI Международная конференция молодых ученых: биофизиков, биотехнологов, молекулярных биологов и вогов . 2019.
 • Suksamrarn A, Kumpun S, Yingyongnarongkul BE Ecdysteroids of Vitex scabra stem bark . J Nat Prod., 2002
  Sena Filho JG, et al Ecdysteroids from Vitex species: distribution and compilation of their 13C-NMR spectral data . Chem Biodivers, 2008Santos TC, Delle Monache F, Leitão SG, Ecdysteroids from two Brazilian Vitex species Fitoterapia, 2001
  Suksamrarn A, Promrangsan N, Jintasirikul A, Highly oxygenated ecdysteroids from Vitex canescens root bark. Phytochemistry, 2000Roolf K, Manore MM. B-vitamins and exercise: does exercise alter requirements? International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. 2006Buck Louis GM, Sundaram R, Schisterman EF, Sweeney AM, Lynch CD, Gore-Langton RE, Maisog J, Kim S, Chen Z, Barr DB. Persistent environmental pollutants and couple fecundity: the LIFE study. Environmental Health Perspectives. 2013
  Oshima M1, Gu Y. Pfaffia paniculata-induced changes in plasma estradiol-17beta, progesterone and testosterone levels in mice. J Reprod Dev. 2003
 • Makoto Suzuki, Tomonori Nakamura, Sachi Iyoki, Akihiro Fujiwara, Yuhya Watanabe, Kunihiko Mohri, Kimiaki Isobe, Kageyoshi Ono, Shingo Yano, Elucidation of Anti-allergic Activities of Curcumin-Related Compounds with a Special Reference to Their Anti-oxidative Activities, Biological and Pharmaceutical Bulletin, 2005, Volume 28, Issue 8, Pages 1438-1443, Released August 01, 2005
 • Subhashini, P.S. Chauhan, R. Singh, Ovalbumin-induced allergic inflammation lead to structural alterations in mouse model and protective effects of intranasal curcumin: A comparative study, Allergologia et Immunopathologia, Volume 44, Issue 3,2016, Pages 246-256,
 • Sihai Wu, Dajiang Xiao, Effect of curcumin on nasal symptoms and airflow in patients with perennial allergic rhinitis, Annals of Allergy, Asthma & Immunology, Volume 117, Issue 6, 2016, Pages 697-702.
 • Hee Soon Shin, Hye-Jeong See, Sun Young Jung, Dae Woon Choi, Da-Ae Kwon, Min-Jung Bae, Ki-Seung Sung, Dong-Hwa Shon, Turmeric (Curcuma longa) attenuates food allergy symptoms by regulating type 1/type 2 helper T cells (Th1/Th2) balance in a mouse model of food allergy, Journal of Ethnopharmacology, Volume 175, 2015,
 • Shimoda K, Hamada H. Enzymatic Synthesis and Anti-Allergic Activities of Curcumin Oligosaccharides. Biochemistry Insights. January 2010.
 • Kinney, S. R., Carlson, L., Ser-Dolansky, J., Thompson, C., Shah, S., Gambrah, A., … & Mathias, C. B. (2015). Curcumin ingestion inhibits mastocytosis and suppresses intestinal anaphylaxis in a murine model of food allergy. PLoS One, 10(7), e0132467.
 • Thakare, V. N., Osama, M. M., & Naik, S. R. (2013). Therapeutic potential of curcumin in experimentally induced allergic rhinitis in guinea pigs. International immunopharmacology, 17(1), 18-25.
 • Zhang, N., Li, H., Jia, J., & He, M. (2015). Anti-inflammatory effect of curcumin on mast cell-mediated allergic responses in ovalbumin-induced allergic rhinitis mouse. Cellular immunology, 298(1-2), 88-95.
 • Chong, L., Zhang, W., Nie, Y., Yu, G., Liu, L., Lin, L., … & Li, C. (2014). Protective effect of curcumin on acute airway inflammation of allergic asthma in mice through Notch1–GATA3 signaling pathway. Inflammation, 37(5), 1476-1485
 • Chung, S. H., Choi, S. H., Choi, J. A., Chuck, R. S., & Joo, C. K. (2012). Curcumin suppresses ovalbumin-induced allergic conjunctivitis. Molecular Vision, 18, 1966.
 • Jun Ho Lee, Jie Wan Kim, Na Young Ko, Se Hwan Mun, Erk Her, Bo Kyung Kim, Jeung Whan Han, Hoi Young Lee, Michael A. Beaven, Young Mi Kim, Wahn Soo Choi,
 • Curcumin, a constituent of curry, suppresses IgE-mediated allergic response and mast cell activation at the level of Syk, Journal of Allergy and Clinical Immunology, Volume 121, Issue 5, 2008, Pages 1225-1231.
 • Kurup, V. P., Barrios, C. S., Raju, R., Johnson, B. D., Levy, M. B., & Fink, J. N. (2007). Immune response modulation by curcumin in a latex allergy model. Clinical and Molecular Allergy, 5(1), 1-12.
 • Oh, S. W., Cha, J. Y., Jung, J. E., Chang, B. C., Kwon, H. J., Lee, B. R., & Kim, D. Y. (2011). Curcumin attenuates allergic airway inflammation and hyper-responsiveness in mice through NF-κB inhibition. Journal of ethnopharmacology, 136(3), 414-421.
 • Kurup, V. P., & Barrios, C. S. (2008). Immunomodulatory effects of curcumin in allergy. Molecular nutrition & food research, 52(9), 1031-1039.
 • Bui, TT, Piao, CH, Hyeon, E., Fan, Y., Van Nguyen, T., Jung, SY, … & Chai, OH (2019). Ochronna rola ekstraktu z owoców Piper nigrum w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa wywołanym albuminą jaja kurzego poprzez celowanie w sygnały NFκBp65 i STAT3. Biomedicine & Pharmacotherapy , 109 , 1915-1923.
 • Ying, X., Yu, K., Chen, X., Chen, H., Hong, J., Cheng, S., & Peng, L. (2013). Piperine inhibits LPS induced expression of inflammatory mediators in RAW 264.7 cells. Cellular immunology, 285(1-2), 49-54.
 • Jung, S. K., Choi, D. W., Jung, C. H., Kim, Y. J., Jung, S. Y., & Shon, D. H. (2015). Piper nigrum fruit extract prevents TMA-induced allergic contact dermatitis by regulating Th2 cytokine production. Journal of Agricultural Science, 7(2), 135.
 • Hirata, N., Naruto, S., Inaba, K., Itoh, K., Tokunaga, M., Iinuma, M., & Matsuda, H. (2008). Histamine release inhibitory activity of Piper nigrum leaf. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 31(10), 1973-1976.
 • Huang, J., Zhang, T., Han, S., Cao, J., Chen, Q., & Wang, S. (2014). The inhibitory effect of piperine from Fructus piperis extract on the degranulation of RBL-2H3 cells. Fitoterapia, 99, 218-226.
 • Aswar, U., Shintre, S., Chepurwar, S. i Aswar, M. (2015). Działanie przeciwalergiczne piperyny na alergiczny nieżyt nosa wywołany albuminą jaja kurzego u myszy. Pharmaceutical biology , 53 (9), 1358-1366.
 • Bui, T. T., Piao, C. H., Song, C. H., Shin, H. S., Shon, D. H., & Chai, O. H. (2017). Piper nigrum extract ameliorated allergic inflammation through inhibiting Th2/Th17 responses and mast cells activation. Cellular Immunology, 322, 64-73.
 • Tan, J. W., Israf, D. A., & Tham, C. L. (2018). Major bioactive compounds in essential oils extracted from the rhizomes of Zingiber zerumbet (L) Smith: A mini-review on the anti-allergic and immunomodulatory properties. Frontiers in pharmacology, 9, 652.
 • Shin, N. R., Shin, I. S., Jeon, C. M., Hong, J. M., Kwon, O. K., Kim, H. S., … & Ahn, K. S. (2015). Zingiber mioga (Thunb.) Roscoe attenuates allergic asthma induced by ovalbumin challenge. Molecular medicine reports, 12(3), 4538-4545.
 • Kawamoto, Y., Ueno, Y., Nakahashi, E., Obayashi, M., Sugihara, K., Qiao, S., … & Takeda, K. (2016). Prevention of allergic rhinitis by ginger and the molecular basis of immunosuppression by 6-gingerol through T cell inactivation. The Journal of nutritional biochemistry, 27, 112-122.
 • Wilson, P. B. (2015). Ginger (Zingiber officinale) as an analgesic and ergogenic aid in sport: a systemic review. The Journal of Strength & Conditioning Research, 29(10), 2980-2995.
 • Saokaew, S., Wilairat, P., Raktanyakan, P., Dilokthornsakul, P., Dhippayom, T., Kongkaew, C., … & Chaiyakunapruk, N. (2017). Clinical effects of Krachaidum (Kaempferia parviflora): a systematic review. Journal of evidence-based complementary & alternative medicine, 22(3), 413-428.
 • Tewtrakul, S., & Subhadhirasakul, S. (2007). Anti-allergic activity of some selected plants in the Zingiberaceae family. Journal of ethnopharmacology, 109(3), 535-538.
 • Hazlewood, LC, Wood, LG, Hansbro, PM i Foster, PS (2011). Suplementacja likopenem w diecie hamuje odpowiedź Th2 i eozynofilię płuc w mysim modelu astmy alergicznej. The Journal of nutritional biochemistry , 22 (1), 95-100.
 • Lee, C. M., Chang, J. H., Moon, D. O., Choi, Y. H., Choi, I. W., Park, Y. M., & Kim, G. Y. (2008). Lycopene suppresses ovalbumin-induced airway inflammation in a murine model of asthma. Biochemical and biophysical research communications, 374(2), 248-252.
 • Neuman, I., Nahum, H., & Ben‐Amotz, A. (2000). Reduction of exercise‐induced asthma oxidative stress by lycopene, a natural antioxidant. Allergy, 55(12), 1184-1189.
 • Falk, B., Gorev, R., Zigel, L., Ben-Amotz, A., & Neuman, I. (2005). Effect of lycopene supplementation on lung function after exercise in young athletes who complain of exercise-induced bronchoconstriction symptoms. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 94(4), 480-485.
 • Kompauer, I., Heinrich, J., Wolfram, G., & Linseisen, J. (2006). Association of carotenoids, tocopherols and vitamin C in plasma with allergic rhinitis and allergic sensitisation in adults. Public health nutrition, 9(4), 472-479.
 • Haytowitz, D. B., & Bhagwat, S. (2010). USDA database for the oxygen radical absorbance capacity (ORAC) of selected foods, Release 2. US Department of Agriculture, 3(1), 10-48.
 • Park, S. J., Shin, W. H., Seo, J. W., & Kim, E. J. (2007). Anthocyanins inhibit airway inflammation and hyperresponsiveness in a murine asthma model. Food and Chemical Toxicology, 45(8), 1459-1467.
 • Yamaura, K., Shimada, M., & Ueno, K. (2011). Anthocyanins from bilberry (Vaccinium myrtillus L.) alleviate pruritus in a mouse model of chronic allergic contact dermatitis. Pharmacognosy research, 3(3), 173.
 • Yamaura, K., Ishiwatari, M., Yamamoto, M., Shimada, M., Bi, Y., & Ueno, K. (2012). Anthocyanins, but not Anthocyanidins, from Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) alleviate pruritus via inhibition of mast cell degranulation. Journal of food science, 77(12), H262-H267.
 • Kim, M. J., & Choung, S. Y. (2012). Mixture of polyphenols and anthocyanins from Vaccinium uliginosum L. alleviates DNCB-induced atopic dermatitis in NC/Nga mice. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2012.
 • Joskova, M., Sadlonova, V., Nosalova, G., Novakova, E., & Franova, S. (2013). Polyphenols and their components in experimental allergic asthma. In Respiratory Regulation-The Molecular Approach (pp. 91-98). Springer, Dordrecht.
 • Lee, M., Kim, S., Kwon, O. K., Oh, S. R., Lee, H. K., & Ahn, K. (2009). Anti-inflammatory and anti-asthmatic effects of resveratrol, a polyphenolic stilbene, in a mouse model of allergic asthma. International immunopharmacology, 9(4), 418-424.
 • Cheong, H. O., Ryu, S. Y., & Kim, K. M. (1999). Anti-allergic action of resveratrol and related hydroxystilbenes. Planta medica, 65(03), 266-268.
 • Okada, Y., Oh-oka, K., Nakamura, Y., Ishimaru, K., Matsuoka, S., Okumura, K., … & Nakao, A. (2012). Dietary resveratrol prevents the development of food allergy in mice. PLoS One, 7(9), e44338.
 • Narendra P. Singh, Venkatesh L. Hegde, Lorne J. Hofseth, Mitzi Nagarkatti and Prakash Nagarkatti, Molecular Pharmacology December 2007, 72 (6) 1508-1521.
 • Royce, S. G., Dang, W., Yuan, G., Tran, J., El Osta, A., Karagiannis, T. C., & Tang, M. L. (2011). Resveratrol has protective effects against airway remodeling and airway hyperreactivity in a murine model of allergic airways disease. Pathobiology of Aging & Age-related Diseases, 1(1), 7134.
 • Sato, D., Shimizu, N., Shimizu, Y., Akagi, M., Eshita, Y., Ozaki, S. I., … & Kubota, N. (2014). Synthesis of glycosides of resveratrol, pterostilbene, and piceatannol, and their anti-oxidant, anti-allergic, and neuroprotective activities. Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 78(7), 1123-1128.
 • Miraglia Del Giudice, M., Maiello, N., Capristo, C., Alterio, E., Capasso, M., Perrone, L., & Ciprandi, G. (2014). Resveratrol plus carboxymethyl-β-glucan reduces nasal symptoms in children with pollen-induced allergic rhinitis. Current medical research and opinion, 30(10), 1931-1935.
 • Baolin, L., Inami, Y., Tanaka, H., Inagaki, N., Iinuma, M., & Nagai, H. (2004). Resveratrol inhibits the release of mediators from bone marrow-derived mouse mast cells in vitro. Planta medica, 70(04), 305-309.
 • Han, S. Y., Bae, J. Y., Park, S. H., Kim, Y. H., Park, J. H. Y., & Kang, Y. H. (2013). Resveratrol inhibits IgE-mediated basophilic mast cell degranulation and passive cutaneous anaphylaxis in mice. The Journal of nutrition, 143(5), 632-639.
 • Kim, S. W., Kim, D. W., Khalmuratova, R., Kim, J. H., Jung, M. H., Chang, D. Y., … & Min, Y. G. (2013). Resveratrol prevents development of eosinophilic rhinosinusitis with nasal polyps in a mouse model. Allergy, 68(7), 862-869.
 • Ko, Y. J., Kim, H. H., Kim, E. J., Katakura, Y., Lee, W. S., Kim, G. S., & Ryu, C. H. (2013). Piceatannol inhibits mast cell-mediated allergic inflammation. International journal of molecular medicine, 31(4), 951-958.
 • Burns, J., Yokota, T., Ashihara, H., Lean, M. E., & Crozier, A. (2002). Plant foods and herbal sources of resveratrol. Journal of agricultural and food chemistry, 50(11), 3337-3340.
 • Rogerio, A. P., Kanashiro, A., Fontanari, C., Da Silva, E. V. G., Lucisano-Valim, Y. M., Soares, E. G., & Faccioli, L. H. (2007). Anti-inflammatory activity of quercetin and isoquercitrin in experimental murine allergic asthma. Inflammation research, 56(10), 402-408.
 • Kobylińska, A., & Janas, K. M. (2015). Prozdrowotna rola kwercetyny obecnej w diecie człowieka. Advances in Hygiene & Experimental Medicine/Postepy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej, 69.
 • Min YD, Choi CH, Bark H, Son HY, Park HH, Lee S, Park JW, Park EK, Shin HI, Kim SH. Quercetin inhibits expression of inflammatory cytokines through attenuation of NF-kappaB and p38 MAPK in HMC-1 human mast cell line. Inflamm Res. 2007 May;56(5):210-5.
 • Chan Hun Jung, Ji Yun Lee, Chul Hyung Cho, Chang Jong Kim. Anti-asthmatic action of quercetin and rutin in conscious guinea-pigs challenged with aerosolized ovalbumin. Archives of Pharmacal Research December 2007, Volume 30, Issue 12, pp 1599-1607.
 • Sharma, S. C., Sharma, S., & Gulati, O. P. (2003). Pycnogenol® inhibits the release of histamine from mast cells. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 17(1), 66-69.
 • Fine AM. Oligomeric proanthocyanidin complexes: history, structure, and phytopharmaceutical applications. Altern Med Rev. 2000 Apr;5(2):144-51.
 • Rohdewald P. A review of the French maritime pine bark extract (Pycnogenol), a herbal medication with a diverse clinical pharmacology. Int J Clin Pharmacol Ther. 2002 Apr;40(4):158-68.
 • Liu X, Wei J, Tan F, Zhou S, Würthwein G, Rohdewald P. Antidiabetic effect of Pycnogenol French maritime pine bark extract in patients with diabetes type II. Life Sci. 2004 Oct 8;75(21):2505-13.
 • Rybak, L. P., Mukherjea, D., Jajoo, S., & Ramkumar, V. (2009). Cisplatin ototoxicity and protection: clinical and experimental studies. The Tohoku journal of experimental medicine, 219(3), 177–186.
 • Sadeghi M, Zolfaghari B, Jahanian-Najafabadi A, Abtahi SR. Anti-pseudomonas activity of essential oil, total extract, and proanthocyanidins of Pinus eldarica Medw. bark. Res Pharm Sci. 2016 Jan-Feb;11(1):58-64
 • Grether-Beck S, Marini A, Jaenicke T, Krutmann J. French Maritime Pine Bark Extract (Pycnogenol®) Effects on Human Skin: Clinical and Molecular Evidence. Skin Pharmacol Physiol. 2016;29(1):13-7
 • Kobori Y, Suzuki K, Iwahata T, Shin T, Sadaoka Y, Sato R, Nishio K, Yagi H, Arai G, Soh S, Okada H, Strong JM, Rohdewald P. Improvement of seminal quality and sexual function of men with oligoasthenoteratozoospermia syndrome following supplementation with L-arginine and Pycnogenol®. Arch Ital Urol Androl. 2015 Sep 30;87(3):190-3.
 • Sahbaz A, Aynioglu O, Isik H, Gun BD, Cengil O, Erol O. Pycnogenol prevents peritoneal adhesions. Arch Gynecol Obstet. 2015 Dec;292(6):1279-84.
 • Belviranli M, Okudan N. Well-Known Antioxidants and Newcomers in Sport Nutrition: Coenzyme Q10, Quercetin, Resveratrol, Pterostilbene, Pycnogenol and Astaxanthin. In: Lamprecht M, editor. Antioxidants in Sport Nutrition. Boca Raton (FL): CRC Press/Taylor & Francis; 2015. Chapter 5.
 • Suzuki, M., Yoshino, K., Maeda-Yamamoto, M., Miyase, T., & Sano, M. (2000). Inhibitory effects of tea catechins and O-methylated derivatives of (−)-epigallocatechin-3-O-gallate on mouse type IV allergy. Journal of agricultural and food chemistry, 48(11), 5649-5653.
 • Kazushige Kawai, Nelson H. Tsuno, Joji Kitayama, Yurai Okaji, Kentaro Yazawa, Masahiro Asakage, Nobukazu Hori, Toshiaki Watanabe, Koki Takahashi, Hirokazu Nagawa, Epigallocatechin gallate attenuates adhesion and migration of CD8+ T cells by binding to CD11b, Journal of Allergy and Clinical Immunology, Volume 113, Issue 6, 2004, Pages 1211-1217
 • Shiozaki T, Sugiyama K, Nakazato K, Takeo T. [Effect of tea extracts, catechin and caffeine against type-I allergic reaction]. Yakugaku Zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan. 1997 Jul;117(7):448-454.
 • Daniele Bani, Lucia Giannini, Anna Ciampa, Emanuela Masini, Ylenia Suzuki, Marta Menegazzi, Silvia Nistri and Hisanori Suzuki Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics June 1, 2006, 317 (3) 1002-1011.
 • Shirai, T., Sato, A., Chida, K., Hayakawa, H., Akiyama, J., Iwata, M., … & Hara, Y. (1997). Epigallocatechin gallate-induced histamine release in patients with green tea-induced asthma. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 79(1), 65-69.
 • Fujimura, Y., Tachibana, H., Kumai, R., & Yamada, K. (2004). A difference between epigallocatechin-3-gallate and epicatechin-3-gallate on anti-allergic effect is dependent on their distinct distribution to lipid rafts. Biofactors, 21(1-4), 133-135.
 • Matsushita, C., Mizuguchi, H., Niino, H., Sagesaka, Y., Masuyama, K., & FuKUi, H. (2008). Identification of epigallocatechin-3-O-gallate as an active constituent in tea extract that suppresses transcriptional up-regulations of the histamine H1 receptor and interleukin-4 genes. Journal of traditional medicines, 25(5+ 6), 133-142.
 • Shirai, T., Sato, A., & Hara, Y. (1994). Epigallocatechin gallate: the major causative agent of green tea-induced asthma. Chest, 106(6), 1801-1805.
 • Takano, K., Nakaima, K., Nitta, M., Shibata, F., & Nakagawa, H. (2004). Inhibitory effect of (−)-epigallocatechin 3-gallate, a polyphenol of green tea, on neutrophil chemotaxis in vitro and in vivo. Journal of agricultural and food chemistry, 52(14), 4571-4576.
 • Maeda-Yamamoto, M., Ema, K., Monobe, M., Tokuda, Y., & Tachibana, H. (2012). Epicatechin-3-O-(3 ″-O-methyl)-gallate content in various tea cultivars (Camellia sinensis L.) and its in vitro inhibitory effect on histamine release. Journal of agricultural and food chemistry, 60(9), 2165-2170.
 • Li, G. Z., Chai, O. H., & Song, C. H. (2005). Inhibitory effects of epigallocatechin gallate on compound 48/80-inducedmast cell activation and passive cutaneous anaphylaxis. Experimental & molecular medicine, 37(4), 290-296.
 • Choi YS, Bae CH, Song SY, Kim YD. The effect of Epigallocatechin-3-gallate in allergic airway inflammation. Rhinology. 2014 Dec;52(4):406-412. 
 • Maeda-Yamamoto, M. (2013). Human clinical studies of tea polyphenols in allergy or life style-related diseases. Current pharmaceutical design, 19(34), 6148-6155.
 • Farooq, S., & Sehgal, A. (2018). Antioxidant activity of different forms of green tea: Loose leaf, bagged and matcha. Current Research in Nutrition and Food Science Journal, 6(1), 35-40.
 • Goto, T., Yoshida, Y., Kiso, M., & Nagashima, H. (1996). Simultaneous analysis of individual catechins and caffeine in green tea. Journal of Chromatography A, 749(1-2), 295-299.
 • Weiss, D. J., & Anderton, C. R. (2003). Determination of catechins in matcha green tea by micellar electrokinetic chromatography. Journal of Chromatography A, 1011(1-2), 173-180.
 • van der Merwe JD, Joubert E, Richards ES, Manley M, Snijman PW, Marnewick JL, Gelderblom WC. A comparative study on the antimutagenic properties of aqueous extracts of Aspalathus linearis (rooibos), different Cyclopia spp. (honeybush) and Camellia sinensis teas. Mutat Res. 2006 Dec 10;611(1-2):42-53. 
 • Webb T. Green tea experiments in lab, clinic yield mixed results. J Natl Cancer Inst. 2000 Jul 5;92(13):1038-9. 
 • Henning SM, Niu Y, Lee NH, Thames GD, Minutti RR, Wang H, Go VL, Heber D. Bioavailability and antioxidant activity of tea flavanols after consumption of green tea, black tea, or a green tea extract supplement. Am J Clin Nutr. 2004 Dec;80(6):1558-64
 • Chen L, Yang X, Jiao H, Zhao B. Tea catechins protect against lead-induced ROS formation, mitochondrial dysfunction, and calcium dysregulation in PC12 cells. Chem Res Toxicol. 2003 Sep;16(9):1155-61
 • Skrzydlewska E, Ostrowska J, Stankiewicz A, Farbiszewski R. Green tea as a potent antioxidant in alcohol intoxication. Addict Biol. 2002 Jul;7(3):307-14. 
 • Martín MA, Ramos S, Mateos R, Izquierdo-Pulido M, Bravo L, Goya L. Protection of human HepG2 cells against oxidative stress by the flavonoid epicatechin. Phytother Res. 2010 Apr;24(4):503-9
 • Sinha D, Roy S, Roy M. Antioxidant potential of tea reduces arsenite induced oxidative stress in Swiss albino mice. Food Chem Toxicol. 2010 Apr;48(4):1032-9. 
 • Caturla N, Vera-Samper E, Villalaín J, Mateo CR, Micol V. The relationship between the antioxidant and the antibacterial properties of galloylated catechins and the structure of phospholipid model membranes. Free Radic Biol Med. 2003 Mar 15;34(6):648-62
 • Sun Y, Hung WC, Chen FY, Lee CC, Huang HW. Interaction of tea catechin (-)-epigallocatechin gallate with lipid bilayers. Biophys J. 2009 Feb;96(3):1026-35. 
 • Zheng G, Sayama K, Okubo T, Juneja LR, Oguni I. Anti-obesity effects of three major components of green tea, catechins, caffeine and theanine, in mice. In Vivo. 2004 Jan-Feb;18(1):55-62. 
 • Bérubé-Parent S, Pelletier C, Doré J, Tremblay A. Effects of encapsulated green tea and Guarana extracts containing a mixture of epigallocatechin-3-gallate and caffeine on 24 h energy expenditure and fat oxidation in men. Br J Nutr. 2005 Sep;94(3):432-6
 • Rains TM, Agarwal S, Maki KC. Antiobesity effects of green tea catechins: a mechanistic review. J Nutr Biochem. 2011 Jan;22(1):1-7.
 • Ow YY, Stupans I. Gallic acid and gallic acid derivatives: effects on drug metabolizing enzymes. Curr Drug Metab. 2003 Jun;4(3):241-8
 • Steele VE, Kelloff GJ, Balentine D, Boone CW, Mehta R, Bagheri D, Sigman CC, Zhu S, Sharma S. Comparative chemopreventive mechanisms of green tea, black tea and selected polyphenol extracts measured by in vitro bioassays. Carcinogenesis. 2000 Jan;21(1):63-7
 • Roy P, George J, Srivastava S, Tyagi S, Shukla Y. Inhibitory effects of tea polyphenols by targeting cyclooxygenase-2 through regulation of nuclear factor kappa B, Akt and p53 in rat mammary tumors. Invest New Drugs. 2011 Apr;29(2):225-31.
 • Watson JL, Vicario M, Wang A, Moreto M, McKay DM. Immune cell activation and subsequent epithelial dysfunction by Staphylococcus enterotoxin B is attenuated by the green tea polyphenol (-)-epigallocatechin gallate. Cell Immunol. 2005 Sep;237(1):7-16
 • Hofmann, T., Nebehaj, E., & Albert, L. (2015). The high-performance liquid chromatography/multistage electrospray mass spectrometric investigation and extraction optimization of beech (Fagus sylvatica L.) bark polyphenols. Journal of Chromatography a, 1393, 96-105.
 • Tanase, Corneliu & Coşarcă, Sanda & Toma, Felicia & Mare, Anca & Man, Adrian & Miklos, Amalia & Imre, Silvia & Boz, Irina. (2018). Antibacterial activities of beech bark (Fagus sylvatica L.) polyphenolic extract. Environmental engineering and management journal. 17. 10.30638/eemj.2018.088.
 • Hofmann, T., Tálos-Nebehaj, E., Albert, L., & Németh, L. (2017). Antioxidant efficiency of Beech (Fagus sylvatica L.) bark polyphenols assessed by chemometric methods. Industrial Crops and Products, 108, 26-35.
 • Kim, H. R., Lee, D. M., Lee, S. H., Seong, A. R., Gin, D. W., Hwang, J. A., & Park, J. H. (2010). Chlorogenic acid suppresses pulmonary eosinophilia, IgE production, and Th2-type cytokine production in an ovalbumin-induced allergic asthma: activation of STAT-6 and JNK is inhibited by chlorogenic acid. International immunopharmacology, 10(10), 1242-1248.
 • Oku, H., Ogawa, Y., Iwaoka, E., & Ishiguro, K. (2011). Allergy-preventive effects of chlorogenic acid and iridoid derivatives from flower buds of Lonicera japonica. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 34(8), 1330-1333.
 • Qin, H. D., Shi, Y. Q., Liu, Z. H., Li, Z. G., Wang, H. S., Wang, H., & Liu, Z. P. (2010). Effect of chlorogenic acid on mast cell-dependent anaphylactic reaction. International immunopharmacology, 10(9), 1135-1141.
 • Tsang, M. S., Jiao, D., Chan, B. C., Hon, K. L., Leung, P. C., Lau, C., … & Wong, C. K. (2016). Anti-inflammatory activities of pentaherbs formula, berberine, gallic acid and chlorogenic acid in atopic dermatitis-like skin inflammation. Molecules, 21(4), 519.
 • Laranjinha, J. A., Almeida, L. M., & Madeira, V. M. (1994). Reactivity of dietary phenolic acids with peroxyl radicals: antioxidant activity upon low density lipoprotein peroxidation. Biochemical pharmacology, 48(3), 487-494.
 • Hossen, M. A., Inoue, T., Shinmei, Y., Minami, K., Fujii, Y., & Kamei, C. (2006). Caffeic acid inhibits compound 48/80-induced allergic symptoms in mice. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 29(1), 64-66.
 • Yasuko, K., Tomohiro, N., Sei-Itsu, M., Ai-Na, L., Yasuo, F., & Takashi, T. (1984). Caffeic acid is a selective inhibitor for leukotriene biosynthesis. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Lipids and Lipid Metabolism, 792(1), 92-97.
 • Chung, S. Y., Kato, Y., & Champagne, E. T. (2005). Polyphenol oxidase/caffeic acid may reduce the allergenic properties of peanut allergens. Journal of the Science of Food and Agriculture, 85(15), 2631-2637.
 • Ueda, H., Yamazaki, C., & Yamazaki, M. (2002). Luteolin as an anti-inflammatory and anti-allergic constituent of Perilla frutescens. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 25(9), 1197-1202.
 • Makino, T., Furuta, Y., Wakushima, H., Fujii, H., Saito, K. I., & Kano, Y. (2003). Anti‐allergic effect of Perilla frutescens and its active constituents. Phytotherapy Research, 17(3), 240-243.
 • Makino, T., Furuta, Y., Fujii, H., NAKAGAWA, T., WAKUSHIMA, H., SAITO, K. I., & KANO, Y. (2001). Effect of oral treatment of Perilla frutescens and its constituents on type-I allergy in mice. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 24(10), 1206-1209.
 • Takano, H., Osakabe, N., Sanbongi, C., Yanagisawa, R., Inoue, K. I., Yasuda, A., … & Yoshikawa, T. (2004). Extract of Perilla frutescens enriched for rosmarinic acid, a polyphenolic phytochemical, inhibits seasonal allergic rhinoconjunctivitis in humans. Experimental Biology and Medicine, 229(3), 247-254.
 • Sanbongi, C., Takano, H., Osakabe, N., Sasa, N., Natsume, M., Yanagisawa, R., … & Yoshikawa, T. (2004). Rosmarinic acid in perilla extract inhibits allergic inflammation induced by mite allergen, in a mouse model. Clinical & experimental allergy, 34(6), 971-977.
 • Ueda, H., & Yamazaki, M. (2001). Anti-inflammatory and anti-allergic actions by oral administration of a perilla leaf extract in mice. Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 65(7), 1673-1675.
 • Osakabe, N., Takano, H., Sanbongi, C., Yasuda, A., Yanagisawa, R., Inoue, K. I., & Yoshikawa, T. (2004). Anti-inflammatory and anti-allergic effect of rosmarinic acid (RA); inhibition of seasonal allergic rhinoconjunctivitis (SAR) and its mechanism. Biofactors, 21(1-4), 127-131.
 • Kovalenko, L. P., Shipaeva, E. V., Balakshin, V. V., Presnova, G. A., Chistyakov, A. N., Klodt, P. M., … & Durnev, A. D. (2009). Antiallergenic activity of birch bark dry extract with at least 70% betulin content. Pharmaceutical chemistry journal, 43(2), 110-114.
 • Ngoc, Q. P., Blome, C., Laszczyk, M. N., Augustin, M., & Ständer, S. (2010). Antipruritic effect of the topical triterpene betulin in Urticaria factitia-a case report. Zeitschrift für Phytotherapie, 31(4), 205-207.
 • Kovalenko, L. P., Balakshin, V. V., Presnova, G. A., Chistyakov, A. N., Shipaeva, E. V., Alekseeva, S. V., & Durnev, A. D. (2007). Immunotoxicity and allergenic properties of betulin-containing birch bark dry extract. Pharmaceutical Chemistry Journal, 41(1), 17-19.
 • Laavola, M., Haavikko, R., Hämäläinen, M., Leppänen, T., Nieminen, R., Alakurtti, S., … & Moilanen, E. (2016). Betulin derivatives effectively suppress inflammation in vitro and in vivo. Journal of natural products, 79(2), 274-280.
 • Vasconcelos, J. F., Teixeira, M. M., Barbosa-Filho, J. M., Lúcio, A. S. S. C., Almeida, J. R. G. D. S., De Queiroz, L. P., … & Soares, M. B. P. (2008). The triterpenoid lupeol attenuates allergic airway inflammation in a murine model. International immunopharmacology, 8(9), 1216-1221.
 • Strüh, C. M., Jäger, S., Kersten, A., Schempp, C. M., Scheffler, A., & Martin, S. F. (2013). Triterpenoids amplify anti-tumoral effects of mistletoe extracts on murine B16. f10 melanoma in vivo. PloS one, 8(4), e62168.
 • Xu, G. M., Zan, T., Li, H. Y., Han, J. F., Liu, Z. M., Huang, J., … & Zhang, H. N. (2018). Betulin inhibits lipopolysaccharide/D-galactosamine-induced acute liver injury in mice through activating PPAR-γ. Biomedicine & Pharmacotherapy, 106, 941-945.
 • Šiman, P., Filipová, A., Tichá, A., Niang, M., Bezrouk, A., & Havelek, R. (2016). Effective method of purification of betulin from birch bark: the importance of its purity for scientific and medicinal use. PloS one, 11(5), e0154933.
 • Phan, N. Q., Blome, C., Laszczyk, M. N., Augustin, M., & Ständer, S. (2010). Antipruritische Wirkung des Triterpens Betulin bei der topischen Therapie der Urticaria factitia–eine Kasuistik. Zeitschrift für Phytotherapie, 31(04), 205-207.
 • Johnston CS, Martin LJ, Cai X (April 1992). „Antihistamine effect of supplemental ascorbic acid and neutrophil chemotaxis”. J Am Coll Nutr 11 (2): 172–6.
 • Yoon, T. J., Lee, S. J., Kim, E. Y., Cho, E. H., Kang, T. B., Yu, K. W., & Suh, H. J. (2013). Inhibitory effect of chaga mushroom extract on compound 48/80-induced anaphylactic shock and IgE production in mice. International immunopharmacology, 15(4), 666-670.
 • Nguyet, T. M. N., Lomunova, M., Le, B. V., Lee, J. S., Park, S. K., Kang, J. S., … & Hwang, I. (2018). The mast cell stabilizing activity of Chaga mushroom critical for its therapeutic effect on food allergy is derived from inotodiol. International immunopharmacology, 54, 286-295.
 • Park, Y. K., Lee, H. B., Jeon, E. J., Jung, H. S., & Kang, M. H. (2004). Chaga mushroom extract inhibits oxidative DNA damage in human lymphocytes as assessed by comet assay. Biofactors, 21(1-4), 109-112.
 • El Mogy, N. S. (2005). U.S. Patent No. 6,846,499. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
 • Ryu S.Y., Oak M.H., Yoon S.K., Cho D.I., Yoo G.S., Kim T.S., Kim K.M. (2000) Anti-allergic and antiinflammatory triterpenes from the herb of Prunella vulgaris. Plant. Med. 66, 358-360.
 • Shin, T. Y., Kim, Y. K., & Kim, H. M. (2001). Inhibition of immediate-type allergic reactions by Prunella vulgaris in a murine model. Immunopharmacology and immunotoxicology, 23(3), 423-435.
 • Kim, S. Y., Kim, S. H., Shin, H. Y., Lim, J. P., Chae, B. S., Park, J. S., … & Shin, T. Y. (2007). Effects of prunella vulgaris on mast cell–mediated allergic reaction and inflammatory cytokine production. Experimental biology and medicine, 232(7), 921-926.
 • Fang, X., Yu, M. M. S., Yuen, W. H., Zee, S. Y., & Chang, R. C. C. (2005). Immune modulatory effects of Prunella vulgaris L. on monocytes/macrophages. International journal of molecular medicine, 16(6), 1109-1116.
 • Huang, N., Hauck, C., Yum, M. Y., Rizshsky, L., Widrlechner, M. P., McCoy, J. A., … & Birt, D. F. (2009). Rosmarinic acid in Prunella vulgaris ethanol extract inhibits lipopolysaccharide-induced prostaglandin E2 and nitric oxide in RAW 264.7 mouse macrophages. Journal of agricultural and food chemistry, 57(22), 10579-10589.
 • Chen, Y., Guo, Q., Zhu, Z., & Zhang, L. (2012). Changes in bioactive components related to the harvest time from the spicas of Prunella vulgaris. Pharmaceutical biology, 50(9), 1118-1122.
 • Meng, G., Wang, M., Zhang, K., Guo, Z., & Shi, J. (2014). Research progress on the chemistry and pharmacology of Prunella vulgaris species. Open Access Library Journal, 1(3), 1-19.
 • Park, K. H., Jeong, M. S., Park, K. J., Choi, Y. W., Seo, S. J., & Lee, M. W. (2014). Topical application of Rosa multiflora root extract improves atopic dermatitis-like skin lesions induced by mite antigen in NC/Nga mice. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 37(1), 178-183.
 • Park, K. H., Choi, S. E., Choi, Y. W., Lee, D. I., Joo, S. S., Jeong, M. S., … & Lee, M. W. (2011). Topical application of two condensed tannins from the root of Rosa multiflora Thunberg for the treatment of atopic dermatitis (AD) in NC/Nga mice. Phytotherapy Research, 25(10), 1564-1569.
 • Thi Tho Bui, Da-Ae Kwon, Dae Woon Choi, Sun Young Jung, So-Young Lee, Chun Hua Piao, Eunjin Hyeon, Yanjing Fan, Sung Hum Yeon, Rak-Ho Son, Dong-Hwa Shon, Chang Ho Song, Hee Soon Shin, Ok Hee Chai,
 • Rosae multiflorae fructus extract and its four active components alleviate ovalbumin-induced allergic inflammatory responses via regulation of Th1/Th2 imbalance in BALB/c rhinitis mice,
 • Phytomedicine, Volume 55, 2019, Pages 238-248.
 • Song, C. H., Bui, T. T., Piao, C. H., Shin, H. S., Shon, D. H., Han, E. H., … & Chai, O. H. (2016). Rosae Multiflorae fructus hot water extract inhibits a murine allergic asthma via the suppression of Th2 cytokine production and histamine release from mast cells. Journal of medicinal food, 19(9), 853-859.
 • Roman, I., Stănilă, A., & Stănilă, S. (2013). Bioactive compounds and antioxidant activity of Rosa canina L. biotypes from spontaneous flora of Transylvania. Chemistry Central Journal, 7(1), 1-10.
 • Wagner, J. G., Jiang, Q., Harkema, J. R., Ames, B. N., Illek, B., Roubey, R. A., & Peden, D. B. (2008). γ‐Tocopherol prevents airway eosinophilia and mucous cell hyperplasia in experimentally induced allergic rhinitis and asthma. Clinical & Experimental Allergy, 38(3), 501-511.
 • McCary, C. A., Abdala-Valencia, H., Berdnikovs, S., & Cook-Mills, J. M. (2011). Supplemental and highly elevated tocopherol doses differentially regulate allergic inflammation: Reversibility of α-tocopherol and γ-tocopherol’s effects. The Journal of Immunology, 186(6), 3674-3685.
 • Wagner, J. G., Harkema, J. R., Jiang, Q., Illek, B., Ames, B. N., & Peden, D. B. (2009). γ-Tocopherol attenuates ozone-induced exacerbation of allergic rhinosinusitis in rats. Toxicologic pathology, 37(4), 481-491.
 • Okamoto, N., Murata, T., Tamai, H., Tanaka, H., & Nagai, H. (2006). Effects of alpha tocopherol and probucol supplements on allergen-induced airway inflammation and hyperresponsiveness in a mouse model of allergic asthma. International archives of allergy and immunology, 141(2), 172-180.
 • Suchankova, J., Voprsalova, M., Kottova, M., Semecky, V., & Visnovsky, P. (2006). Effects of oral alpha‐tocopherol on lung response in rat model of allergic asthma. Respirology, 11(4), 414-421.
 • Geiser, M., Lay, J. C., Bennett, W. D., Zhou, H., Wang, X., Peden, D. B., & Alexis, N. E. (2013). Effects of ex vivo γ-tocopherol on airway macrophage function in healthy and mild allergic asthmatics. Journal of innate immunity, 5(6), 613-624.
 • Centanni, S., Santus, P., Di Marco, F., Fumagalli, F., Zarini, S., & Sala, A. (2001). The potential role of tocopherol in asthma and allergies. BioDrugs, 15(2), 81-86.
 • Jiang, Q. and Ames, B.N. (2003), γ‐Tocopherol, but not α‐tocopherol, decreases proinflammatory eicosanoids and inflammation damage in rats. The FASEB Journal, 17: 816-822.
 • Szymańska, R., & Kruk, J. (2007). Występowanie oraz funkcja tokochromanoli u roślin, zwierząt iu człowieka. Postępy Biochemii, 53(2).
 • Ibrahim, H. R., Matsuzaki, T., & Aoki, T. (2001). Genetic evidence that antibacterial activity of lysozyme is independent of its catalytic function. FEBS letters, 506(1), 27-32.
 • Biapa, P. C. N., Oben, J. E., & Ngogang, J. Y. (2012). Acute and subacute toxicy of Harungana madagascariensis LAM. African Journal of Pharmaceutical Sciences and Pharmacy, 3, 1.
 • Khanna, N., & Bhatia, J. (2003). Antinociceptive action of Ocimum sanctum (Tulsi) in mice: possible mechanisms involved. Journal of Ethnopharmacology, 88(2-3), 293-296.
 • Godhwani, S., Godhwani, J. L., & Vyas, D. S. (1987). Ocimum sanctum: an experimental study evaluating its anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activity in animals. Journal of ethnopharmacology, 21(2), 153-163.
 • Gupta, S. K., Prakash, J., & Srivastava, S. (2002). Validation of traditional claim of Tulsi, Ocimum sanctum Linn. as a medicinal plant.
 • Pattanayak, P., Behera, P., Das, D., & Panda, S. K. (2010). Ocimum sanctum Linn. A reservoir plant for therapeutic applications: An overview. Pharmacognosy reviews, 4(7), 95.
 • Park, K. S., Park, K. I., Hwang, D. S., Lee, J. M., Jang, J. B., & Lee, C. H. (2014). A review of in vitro and in vivo studies on the efficacy of herbal medicines for primary dysmenorrhea. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2014.
 • Su, S., Hua, Y., Wang, Y., Gu, W., Zhou, W., Duan, J. A., … & Tang, Y. (2012). Evaluation of the anti-inflammatory and analgesic properties of individual and combined extracts from Commiphora myrrha, and Boswellia carterii. Journal of ethnopharmacology, 139(2), 649-656.
 • Ammar, N. M., El-Hawary, S. S., Mahdy, A. A., Hussein, R. A., & Okino, T. (2013). Phytochemical study of the biologically active fractions of the oleo-gum-resins of Boswellia carteri and Commiphora myrrha. Advances in Environmental Biology, 2573-2584.
 • Agha‐Hosseini, M., Kashani, L., Aleyaseen, A., Ghoreishi, A., Rahmanpour, H. A. L. E. H., Zarrinara, A. R., & Akhondzadeh, S. (2008). Crocus sativus L.(saffron) in the treatment of premenstrual syndrome: a double‐blind, randomised and placebo‐controlled trial. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 115(4), 515-519.
 • Wang, Y., Han, T., Zhu, Y., Zheng, C. J., Ming, Q. L., Rahman, K., & Qin, L. P. (2010). Antidepressant properties of bioactive fractions from the extract of Crocus sativus L. Journal of natural medicines, 64(1), 24-30.
 • Akhondzadeh, S., Fallah-Pour, H., Afkham, K., Jamshidi, A. H., & Khalighi-Cigaroudi, F. (2004). Comparison of Crocus sativus L. and imipramine in the treatment of mild to moderate depression: a pilot double-blind randomized trial [ISRCTN45683816]. BMC complementary and alternative medicine, 4(1), 1-5.
 • Basti, A. A., Moshiri, E., Noorbala, A. A., Jamshidi, A. H., Abbasi, S. H., & Akhondzadeh, S. (2007). Comparison of petal of Crocus sativus L. and fluoxetine in the treatment of depressed outpatients: a pilot double-blind randomized trial. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 31(2), 439-442.
 • Noorbala, A. A., Akhondzadeh, S. H., Tahmacebi-Pour, N., & Jamshidi, A. H. (2005). Hydro-alcoholic extract of Crocus sativus L. versus fluoxetine in the treatment of mild to moderate depression: a double-blind, randomized pilot trial. Journal of ethnopharmacology, 97(2), 281-284.
 • Moshiri, E., Basti, A. A., Noorbala, A. A., Jamshidi, A. H., Abbasi, S. H., & Akhondzadeh, S. (2006). Crocus sativus L.(petal) in the treatment of mild-to-moderate depression: a double-blind, randomized and placebo-controlled trial. Phytomedicine, 13(9-10), 607-611.
 • Moshiri, Esmail, Afshin Akhondzadeh Basti, Ahamad-Ali Noorbala, Amir-Hossein Jamshidi, Seyed Hesameddin Abbasi, and Shahin Akhondzadeh. „Crocus sativus L.(petal) in the treatment of mild-to-moderate depression: a double-blind, randomized and placebo-controlled trial.” Phytomedicine 13, no. 9-10 (2006): 607-611.
 • Ali Shamsa, Hossein Hosseinzadeh, Mahmood Molaei, Mohammad Taghi Shakeri, Omid Rajabi,
 • Evaluation of Crocus sativus L. (saffron) on male erectile dysfunction: A pilot study,
 • Phytomedicine, Volume 16, Issue 8, 2009, Pages 690-693.
 • Agha‐Hosseini, M., Kashani, L., Aleyaseen, A., Ghoreishi, A., Rahmanpour, H. A. L. E. H., Zarrinara, A. R., & Akhondzadeh, S. (2008). Crocus sativus L.(saffron) in the treatment of premenstrual syndrome: a double‐blind, randomised and placebo‐controlled trial. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 115(4), 515-519.
 • Hosseinzadeh, H., & Younesi, H. M. (2002). Antinociceptive and anti-inflammatory effects of Crocus sativus L. stigma and petal extracts in mice. BMC pharmacology, 2(1), 1-8.
 • Mohammad-Hadi Modaghegh, Masoud Shahabian, Habib-Allah Esmaeili, Omid Rajbai, Hossein Hosseinzadeh,
 • Safety evaluation of saffron (Crocus sativus) tablets in healthy volunteers,
 • Phytomedicine, Volume 15, Issue 12, 2008, Pages 1032-1037.
 • Hosseinzadeh, H., Karimi, G., & Niapoor, M. (2003, October). Antidepressant effect of Crocus sativus L. stigma extracts and their constituents, crocin and safranal, in mice. In I International Symposium on Saffron Biology and Biotechnology 650 (pp. 435-445).
 • Akhondzadeh, S., Tahmacebi‐Pour, N., Noorbala, A. A., Amini, H., Fallah‐Pour, H., Jamshidi, A. H., & Khani, M. (2005). Crocus sativus L. in the treatment of mild to moderate depression: a double‐blind, randomized and placebo‐controlled trial. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 19(2), 148-151.
 • Hosseinzadeh, H., & Noraei, N. B. (2009). Anxiolytic and hypnotic effect of Crocus sativus aqueous extract and its constituents, crocin and safranal, in mice. Phytotherapy research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 23(6), 768-774.
 • Wilt, T. J., & Ishani, A. (1998). Pygeum africanum for benign prostatic hyperplasia. Cochrane database of systematic reviews, (1).
 • Yablonsky, F., Nicolas, V., Riffaud, J. P., & Bellamy, F. (1997). Antiproliferative effect of Pygeum africanum extract on rat prostatic fibroblasts. The Journal of urology, 157(6), 2381-2387.
 • Areef Ishani, Roderick MacDonald, David Nelson, Indulis Rutks, Timothy J Wilt,
 • Pygeum africanum for the treatment of patients with benign prostatic hyperplasia: a systematic review and quantitative meta-analysis, The American Journal of Medicine, Volume 109, Issue 8, 2000, Pages 654-664,
 • Barlet, A., Albrecht, J., Aubert, A., Fischer, M., Grof, F., Grothuesmann, H. G., … & Reichelt, H. (1990). Efficacy of Pygeum africanum extract in the medical therapy of urination disorders due to benign prostatic hyperplasia: evaluation of objective and subjective parameters. A placebo-controlled double-blind multicenter study. Wiener Klinische Wochenschrift, 102(22), 667-673.
 • Andro, M. C., & Riffaud, J. P. (1995). Pygeum africanum extract for the treatment of patients with benign prostatic hyperplasia: a review of 25 years of published experience. Current therapeutic research, 56(8), 796-817.
 • Nowak, R., & Krzaczek, T. (1998). Sterole w zielu Epilobium angustifolium L. Herba polonica, 4(44), 297-299.
 • Hiermann, A., Juan, H., & Sametz, W. (1986). Influence of Epilobium extracts on prostaglandin biosynthesis and carrageenin induced oedema of the rat paw. Journal of ethnopharmacology, 17(2), 161-169.
 • Piwowarski, J. P., Bobrowska-Korczak, B., Stanisławska, I., Bielecki, W., Wrzesien, R., Granica, S., … & Kiss, A. K. (2017). Evaluation of the effect of Epilobium angustifolium aqueous extract on LNCaP cell proliferation in in vitro and in vivo models. Planta medica, 83(14/15), 1159-1168.
 • Medjakovic, S., Hobiger, S., Ardjomand-Woelkart, K., Bucar, F., & Jungbauer, A. (2016). Pumpkin seed extract: Cell growth inhibition of hyperplastic and cancer cells, independent of steroid hormone receptors. Fitoterapia, 110, 150-156.
 • Gossell-Williams, M., Davis, A., & O’connor, N. (2006). Inhibition of testosterone-induced hyperplasia of the prostate of sprague-dawley rats by pumpkin seed oil. Journal of Medicinal Food, 9(2), 284-286.
 • Damiano, R., Cai, T., Fornara, P., Franzese, C. A., Leonardi, R., & Mirone, V. (2016). The role of Cucurbita pepo in the management of patients affected by lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia: A narrative review. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 88(2), 136-143.
 • Gutiérrez, R.M. (2016). Review of Cucurbita pepo (Pumpkin) its Phytochemistry andPharmacology. Medicinal Chemistry, 6, 1-10.
 • Rezig, L., Chouaibi, M., Msaada, K., & Hamdi, S. (2012). Chemical composition and profile characterisation of pumpkin (Cucurbita maxima) seed oil. Industrial Crops and Products, 37(1), 82-87.
 • Neurogenetic Variations in Norepinephrine Availability Enhance Perceptual Vividness.
 • Rebecca M. Todd, Mana R. Ehlers, Daniel J. Müller, Amanda Robertson, Daniela J. Palombo, Natalie Freeman, Brian Levine, Adam K. Anderson
 • Journal of Neuroscience 22 April 2015, 35 (16) 6506-6516;
 • Todd, R. M., Ehlers, M. R., Müller, D. J., Robertson, A., Palombo, D. J., Freeman, N., … & Anderson, A. K. (2015). Neurogenetic variations in norepinephrine availability enhance perceptual vividness. Journal of Neuroscience, 35(16), 6506-6516.
 • García-Ríos, R. I., Mora-Pérez, A., Ramos-Molina, A. R., & Soria-Fregozo, C. (2020). Neuropharmacology of Secondary Metabolites from Plants with Anxiolytic and Antidepressant Properties. In Behavioral Pharmacology-From Basic to Clinical Research. IntechOpen.
 • Fan, J., Zhang, K., Jin, Y., Li, B., Gao, S., Zhu, J., & Cui, R. (2019). Pharmacological effects of berberine on mood disorders. Journal of cellular and molecular medicine, 23(1), 21-28.
 • Alrashedy NA, Molina J. 2016. The ethnobotany of psychoactive plant use: a phylogenetic perspective. PeerJ 4:e2546 
 • Center for Substance Abuse Treatment. (2005). Appendix F: Common Medications for Disorders. In Substance Abuse Treatment for Persons With Co-Occurring Disorders. Substance Abuse and Mental Health Services Administration (US).
 • Sarris, J., Panossian, A., Schweitzer, I., Stough, C., & Scholey, A. (2011). Herbal medicine for depression, anxiety and insomnia: a review of psychopharmacology and clinical evidence. European neuropsychopharmacology, 21(12), 841-860.
 • Nöldner, M., & Schötz, K. (2002). Rutin is essential for the antidepressant activity of Hypericum perforatum extracts in the forced swimming test. Planta Medica, 68(07), 577-580.
 • Wurglics, M., & Schubert-Zsilavecz, M. (2006). Hypericum perforatum: A ‘modern’herbal antidepressant. Clinical pharmacokinetics, 45(5), 449-468.
 • Cervo, L., Rozio, M., Ekalle-Soppo, C., Guiso, G., Morazzoni, P., & Caccia, S. (2002). Role of hyperforin in the antidepressant-like activity of Hypericum perforatum extracts. Psychopharmacology, 164(4), 423-428.
 • Hänsgen, K. D., Vesper, J., & Ploch, M. (1994). Multicenter double-blind study examining the antidepressant effectiveness of the hypericum extract LI 160. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 7(1_suppl), 15-18.
 • Harrer, G., & Schulz, V. (1994). Clinical investigation of the antidepressant effectiveness of Hypericum. Journal of geriatric psychiatry and neurology, 7(1_suppl), 6-8.
 • De Smet, Peter AGM, and Willem A. Nolen. „St John’s wort as an antidepressant.” (1996): 241-242.
 • Calapai, G., Crupi, A., Firenzuoli, F., Inferrera, G., Ciliberto, G., Parisi, A., … & Caputi, A. P. (2001). Interleukin-6 involvement in antidepressant action of Hypericum perforatum. Pharmacopsychiatry, 34(Sup. 1), 8-10.
 • Jensen, A. G., Hansen, S. H., & Nielsen, E. Ø. (2001). Adhyperforin as a contributor to the effect of Hypericum perforatum L. in biochemical models of antidepressant activity. Life Sciences, 68(14), 1593-1605.
 • Rodriguez-Landa, J. F., & Contreras, C. M. (2003). A review of clinical and experimental observations about antidepressant actions and side effects produced by Hypericum perforatum extracts. Phytomedicine, 10(8), 688-699.
 • Elizabeta Dimitrieska‐Stojković, Zoran Zdravkovski. (2003) Supercritical Fluid Extraction of Quercetin and Rutin from Hyperici Herba. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 26:15, pages 2517-2533.
 • Schulz, V. (2002). Clinical trials with hypericum extracts in patients with depression–results, comparisons, conclusions for therapy with antidepressant drugs. Phytomedicine, 9(5), 468-474.
 • Bach-Rojecky, L., Kalođera, Z., & Samaržija, I. (2004). The antidepressant activity of Hypericum perforatum L. measured by two experimental methods on mice. Acta pharmaceutica, 54(2), 157-162.
 • Müller, W. E., Singer, A., Wonnemann, M., Hafner, U., Rolli, M., & Schäfer, C. (1998). Hyperforin represents the neurotransmitter reuptake inhibiting constituent of hypericum extract. Pharmacopsychiatry, 31(S 1), 16-21.
 • Tian, J., Zhang, F., Cheng, J., Guo, S., Liu, P., & Wang, H. (2014). Antidepressant-like activity of adhyperforin, a novel constituent of Hypericum perforatum L. Scientific Reports, 4(1), 1-6.
 • Volz, H. P. (1997). Controlled clinical trials of Hypericum extracts in depressed patients: an overview. Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE): Quality-assessed Reviews [Internet].
 • Nathan, P. J. (1999). The experimental and clinical pharmacology of St John’s Wort (Hypericum perforatum L.). Molecular Psychiatry, 4(4), 333-338.
 • Veronika Butterweck, Volker Christoffel, Adolf Nahrstedt, Frank Petereit, Barbara Spengler, Hilke Winterhoff, Step by step removal of hyperforin and hypericin: activity profile of different Hypericum preparations in behavioral models, Life Sciences, Volume 73, Issue 5, 2003, Pages 627-639.
 • Butterweck, V., Jurgenliemk, G., Nahrstedt, A., & Winterhoff, H. (2000). Flavonoids from Hypericum perforatum show antidepressant activity in the forced swimming test. Planta medica, 66(1), 3-6.
 • Tiziana Mennini, Marco Gobbi, The antidepressant mechanism of Hypericum perforatum, Life Sciences, Volume 75, Issue 9, 2004, Pages 1021-1027.
 • Philipp, M., Linde, K., Kohnen, R., Hiller, K. O., & Berner, M. (1999). Hypericum extract versus imipramine or placebo in patients with moderate depression: randomised multicentre study of treatment for eight weeksCommentary: Has hypericum found its place in antidepressant treatment?. Bmj, 319(7224), 1534-1539.
 • Calapai, G., Crupi, A., Firenzuoli, F., Inferrera, G., Squadrito, F., Parisi, A., … & Caputi, A. (2001). Serotonin, norepinephrine and dopamine involvement in the antidepressant action of hypericum perforatum. Pharmacopsychiatry, 34(02), 45-49.
 • Wang, Y., Han, T., Zhu, Y., Zheng, C. J., Ming, Q. L., Rahman, K., & Qin, L. P. (2010). Antidepressant properties of bioactive fractions from the extract of Crocus sativus L. Journal of natural medicines, 64(1), 24-30.
 • Hosseinzadeh, H., Karimi, G., & Niapoor, M. (2003, October). Antidepressant effect of Crocus sativus L. stigma extracts and their constituents, crocin and safranal, in mice. In I International Symposium on Saffron Biology and Biotechnology 650 (pp. 435-445).
 • Hosseinzadeh, Hossein & Motamedshariaty, Vahidehsadat & Hadizadeh, Farzin. (2007). Antidepressant effect of keamperol, a constituent of saffron (Crocus sativus) petal, in mice and rats. Pharmacologyonline. 2.
 • Lopresti, A. L., & Drummond, P. D. (2014). Saffron (Crocus sativus) for depression: a systematic review of clinical studies and examination of underlying antidepressant mechanisms of action. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, 29(6), 517-527.
 • Basti, A. A., Moshiri, E., Noorbala, A. A., Jamshidi, A. H., Abbasi, S. H., & Akhondzadeh, S. (2007). Comparison of petal of Crocus sativus L. and fluoxetine in the treatment of depressed outpatients: a pilot double-blind randomized trial. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 31(2), 439-442.
 • Moshiri, E., Basti, A. A., Noorbala, A. A., Jamshidi, A. H., Abbasi, S. H., & Akhondzadeh, S. (2006). Crocus sativus L.(petal) in the treatment of mild-to-moderate depression: a double-blind, randomized and placebo-controlled trial. Phytomedicine, 13(9-10), 607-611.
 • Akhondzadeh, S., Fallah-Pour, H., Afkham, K., Jamshidi, A. H., & Khalighi-Cigaroudi, F. (2004). Comparison of Crocus sativus L. and imipramine in the treatment of mild to moderate depression: a pilot double-blind randomized trial [ISRCTN45683816]. BMC complementary and alternative medicine, 4(1), 1-5.
 • Noorbala, A. A., Akhondzadeh, S. H., Tahmacebi-Pour, N., & Jamshidi, A. H. (2005). Hydro-alcoholic extract of Crocus sativus L. versus fluoxetine in the treatment of mild to moderate depression: a double-blind, randomized pilot trial. Journal of ethnopharmacology, 97(2), 281-284.
 • Heather Ann Hausenblas, Debbie Saha, Pamela Jean Dubyak, Stephen Douglas Anton,
 • Saffron (Crocus sativus L.) and major depressive disorder: a meta-analysis of randomized clinical trials, Journal of Integrative Medicine, Volume 11, Issue 6, 2013, Pages 377-383.
 • Hosseinzadeh, H., & Jahanian, Z. (2010). Effect of Crocus sativus L.(saffron) stigma and its constituents, crocin and safranal, on morphine withdrawal syndrome in mice. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 24(5), 726-730.
 • Amin, B., Nakhsaz, A., & Hosseinzadeh, H. (2015). Evaluation of the antidepressant-like effects of acute and sub-acute administration of crocin and crocetin in mice. Avicenna journal of phytomedicine, 5(5), 458.
 • Agha‐Hosseini, M., Kashani, L., Aleyaseen, A., Ghoreishi, A., Rahmanpour, H. A. L. E. H., Zarrinara, A. R., & Akhondzadeh, S. (2008). Crocus sativus L.(saffron) in the treatment of premenstrual syndrome: a double‐blind, randomised and placebo‐controlled trial. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 115(4), 515-519.
 • Srivastava, R., Ahmed, H., & Dixit, R. K. (2010). Crocus sativus L.: a comprehensive review. Pharmacognosy reviews, 4(8), 200.
 • Ghajar, A., Neishabouri, S. M., Velayati, N., Jahangard, L., Matinnia, N., Haghighi, M., … & Akhondzadeh, S. (2017). Crocus sativus L. versus citalopram in the treatment of major depressive disorder with anxious distress: a double-blind, controlled clinical trial. Pharmacopsychiatry, 50(04), 152-160.
 • Ettehadi, H., Mojabi, S. N., Ranjbaran, M., Shams, J., Sahraei, H., Hedayati, M., & Asefi, F. (2013). Aqueous extract of saffron (Crocus sativus) increases brain dopamine and glutamate concentrations in rats.
 • Hosseinzadeh, H., & Noraei, N. B. (2009). Anxiolytic and hypnotic effect of Crocus sativus aqueous extract and its constituents, crocin and safranal, in mice. Phytotherapy research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 23(6), 768-774.
 • Mohammad-Hadi Modaghegh, Masoud Shahabian, Habib-Allah Esmaeili, Omid Rajbai, Hossein Hosseinzadeh, Safety evaluation of saffron (Crocus sativus) tablets in healthy volunteers, Phytomedicine, Volume 15, Issue 12, 2008, Pages 1032-1037.
 • Jamshid Tabeshpour, Farzaneh Sobhani, Seyed Alireza Sadjadi, Hossein Hosseinzadeh, Seyed Ahmad Mohajeri, Omid Rajabi, Zhila Taherzadeh, Saeid Eslami, A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of saffron stigma (Crocus sativus L.) in mothers suffering from mild-to-moderate postpartum depression, Phytomedicine, Volume 36, 2017, Pages 145-152.
 • Razavi, B. M., Sadeghi, M., Abnous, K., Hasani, F. V., & Hosseinzadeh, H. (2017). Study of the role of CREB, BDNF, and VGF neuropeptide in long term antidepressant activity of crocin in the rat cerebellum. Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR, 16(4), 1452.
 • Santosh, P., Venugopl, R., Nilakash, A. S., Kunjbihari, S., & Mangala, L. (2011). Antidepressant activity of methanolic extract of Passiflora foetida leaves in mice. Int J Pharm Pharm Sci, 3(1), 112-5.
 • Fiebich, B. L., Knörle, R., Appel, K., Kammler, T., & Weiss, G. (2011). Pharmacological studies in an herbal drug combination of St. John’s Wort (Hypericum perforatum) and passion flower (Passiflora incarnata): in vitro and in vivo evidence of synergy between Hypericum and Passiflora in antidepressant pharmacological models. Fitoterapia, 82(3), 474-480.
 • Fiebich, B., Knörle, R., Weiss, G., & McGregor, G. (2010). In vitro and in vivo evidence of synergy between Hypericum and Passiflora in antidepressant pharmacological models. Planta Medica, 76(12), P644.
 • Jafarpoor, N., Abbasi-Maleki, S., Asadi-Samani, M., & Khayatnouri, M. H. (2014). Evaluation of antidepressant-like effect of hydroalcoholic extract of Passiflora incarnata in animal models of depression in male mice. Journal of HerbMed Pharmacology, 3(1), 41-45.
 • Hamid, H. A., Ramli, A. N., & Yusoff, M. M. (2017). Indole alkaloids from plants as potential leads for antidepressant drugs: A mini review. Frontiers in pharmacology, 8, 96.
 • Wang, C., Xu, F. Q., Shang, J. H., Xiao, H., Fan, W. W., Dong, F. W., … & Zhou, J. (2013). Cycloartane triterpenoid saponins from water soluble of Passiflora edulis Sims and their antidepressant-like effects. Journal of ethnopharmacology, 148(3), 812-817.
 • Barbosa, P. R., Valvassori, S. S., Bordignon Jr, C. L., Kappel, V. D., Martins, M. R., Gavioli, E. C., … & Reginatto, F. H. (2008). The aqueous extracts of Passiflora alata and Passiflora edulis reduce anxiety-related behaviors without affecting memory process in rats. Journal of medicinal food, 11(2), 282-288.
 • Singh, B., Singh, D., & Goel, R. K. (2012). Dual protective effect of Passiflora incarnata in epilepsy and associated post-ictal depression. Journal of ethnopharmacology, 139(1), 273-279.
 • Movafegh, A., Alizadeh, R., Hajimohamadi, F., Esfehani, F., & Nejatfar, M. (2008). Preoperative oral Passiflora incarnata reduces anxiety in ambulatory surgery patients: a double-blind, placebo-controlled study. Anesthesia & Analgesia, 106(6), 1728-1732.
 • Grundmann, O., Wang, J., McGregor, G. P., & Butterweck, V. (2008). Anxiolytic activity of a phytochemically characterized Passiflora incarnata extract is mediated via the GABAergic system. Planta Medica, 74(15), 1769-1773.
 • Akhondzadeh, S., Naghavi, H. R., Vazirian, M., Shayeganpour, A., Rashidi, H., & Khani, M. (2001). Passionflower in the treatment of generalized anxiety: A pilot double‐blind randomized controlled trial with oxazepam. Journal of clinical pharmacy and therapeutics, 26(5), 363-367.
 • Aslanargun, P., Cuvas, O., Dikmen, B., Aslan, E., & Yuksel, M. U. (2012). Passiflora incarnata Linneaus as an anxiolytic before spinal anesthesia. Journal of anesthesia, 26(1), 39-44.
 • Tabach, R., Rodrigues, E., & Carlini, E. A. (2009). Preclinical toxicological assessment of a phytotherapeutic product–CPV (based on dry extracts of Crataegus oxyacantha L., Passiflora incarnata L., and Valeriana officinalis L.). Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 23(1), 33-40.
 • Neamati, A., Chaman, F., Hosseini, M., & Boskabady, M. H. (2014). The effects of Valeriana officinalis L. hydro-alcoholic extract on depression like behavior in ovalbumin sensitized rats. Journal of pharmacy & bioallied sciences, 6(2), 97.
 • Murphy, Z.J. Kubin, J.N. Shepherd, R.H. Ettinger,
 • Valeriana officinalis root extracts have potent anxiolytic effects in laboratory rats,
 • Phytomedicine, Volume 17, Issues 8–9, 2010, Pages 674-678,
 • Rahmati, B., Kiasalari, Z., Roghani, M., Khalili, M., & Ansari, F. (2017). Antidepressant and anxiolytic activity of Lavandula officinalis aerial parts hydroalcoholic extract in scopolamine-treated rats. Pharmaceutical biology, 55(1), 958-965.
 • Abbasi Maleki, S., Bekhradi, R., Asgharpanah, J., Abbasi Maleki, F., & Maleki Ahanghari, N. (2013). Antidepressant-like effect of aqueous and hydroalcoholic extracts of lavandula angustifolia mill in forced swim test and tail suspension test in male mice. Journal of Arak University of Medical Sciences, 16(9), 65-75.
 • Akhondzadeh, S., Kashani, L., Fotouhi, A., Jarvandi, S., Mobaseri, M., Moin, M., … & Taghizadeh, M. (2003). Comparison of Lavandula angustifolia Mill. tincture and imipramine in the treatment of mild to moderate depression: a double-blind, randomized trial. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 27(1), 123-127.
 • López, V., Nielsen, B., Solas, M., Ramírez, M. J., & Jäger, A. K. (2017). Exploring pharmacological mechanisms of lavender (Lavandula angustifolia) essential oil on central nervous system targets. Frontiers in pharmacology, 8, 280.
 • Kasper, S., Gastpar, M., Müller, W. E., Volz, H. P., Möller, H. J., Dienel, A., & Schläfke, S. (2010). Silexan, an orally administered Lavandula oil preparation, is effective in the treatment of ‘subsyndromal’anxiety disorder: a randomized, double-blind, placebo controlled trial. International clinical psychopharmacology, 25(5), 277-287.
 • HASHEMI, S. F., NAMJOU, A., GHASEMI, P. A., LORIGOOINI, Z., RAFIEIAN, K. M., & GHOLAMI, A. M. (2017). Antidepressant-Like Effect of Lavandula Angustifolia Mill and Citrus Aurantium Duh Essential Oils with Forced Swimming Test in Reserpinized Mice Balb/C.
 • Kasper, S. (2013). An orally administered lavandula oil preparation (Silexan) for anxiety disorder and related conditions: an evidence based review. International journal of psychiatry in clinical practice, 17(sup1), 15-22.
 • Ueno, T., Matsui, Y., Masuda, H., Nishimura, O., Togawa, M., Sakuma, K., & Yokogoshi, H. (2014). Antidepressant-like effects of 3-(3, 4-dihydroxyphenyl) lactic acid isolated from lavender (Lavandula angustifolia) flowers in mice. Food Science and Technology Research, 20(6), 1213-1219.
 • Khani, M., Vazirian, H., Jamshidi, A. H., Kamalipour, A., Kashani, L., & Akhondzadeh, S. (2002). Comparison of Lavandula officinalis tincture and imipramine in the treatment of mild to moderate depression: a double-blind, randomized pilot study. Journal of Medicinal Plants, 2(2), 1-8.
 • Nikfarjam, M., Parvin, N., Assarzadegan, N., & Asghari, S. (2013). The effects of lavandula angustifolia mill infusion on depression in patients using citalopram: a comparison study. Iranian Red Crescent Medical Journal, 15(8), 734.
 • Nikfarjam, M., Rakhshan, R., & Ghaderi, H. (2017). Comparison of effect of Lavandula officinalis and venlafaxine in treating depression: A double blind clinical trial. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 11(7), KC01.
 • Amsterdam, J. D., Shults, J., Soeller, I., Mao, J. J., Rockwell, K., & Newberg, A. B. (2012). Chamomile (Matricaria recutita) may have antidepressant activity in anxious depressed humans-an exploratory study. Alternative therapies in health and medicine, 18(5), 44.
 • Miraj, S., & Alesaeidi, S. (2016). A systematic review study of therapeutic effects of Matricaria recuitta chamomile (chamomile). Electronic physician, 8(9), 3024.
 • Amsterdam, J. D., Li, Y., Soeller, I., Rockwell, K., Mao, J. J., & Shults, J. (2009). A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of oral Matricaria recutita (chamomile) extract therapy of generalized anxiety disorder. Journal of clinical psychopharmacology, 29(4), 378.
 • Ionita, Radu & Postu, P.A. & Cioanca, Oana & Mircea, Cornelia & Hancianu, Monica & Hritcu, Lucian. (2019). Anxiolytic and antidepressant effects of matricaria chamomilla hydroalcoholic extract in a rat model of scopolamine. Farmacia. 67. 68-72. 10.31925/farmacia.2019.1.9.
 • Namjou, A., Yazdani, N., Abbasi, E., & Rafieian-Kopaei, M. (2018). The Antidepressant Activity of Matricaria chamomilla and Melissa officinalis Ethanolic Extracts in Non-Reserpinized and Reserpinized Balb/C Mice. Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products, 13(4).
 • Amsterdam, J. D., Li, Q. S., Xie, S. X., & Mao, J. J. (2020). Putative antidepressant effect of chamomile (Matricaria chamomilla L.) oral extract in subjects with comorbid generalized anxiety disorder and depression. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 26(9), 815-821.
 • Jun J. Mao, Sharon X. Xie, John R. Keefe, Irene Soeller, Qing S. Li, Jay D. Amsterdam,
 • Long-term chamomile (Matricaria chamomilla L.) treatment for generalized anxiety disorder: A randomized clinical trial, Phytomedicine, Volume 23, Issue 14, 2016, Pages 1735-1742.
 • John R Keefe, Jun J Mao, Irene Soeller, Qing S Li, Jay D Amsterdam,
 • Short-term open-label chamomile (Matricaria chamomilla L.) therapy of moderate to severe generalized anxiety disorder, Phytomedicine, Volume 23, Issue 14, 2016, Pages 1699-1705.
 • Jay D. Amsterdam, Alexander G. Panossian, Rhodiola rosea L. as a putative botanical antidepressant, Phytomedicine, Volume 23, Issue 7, 2016, Pages 770-783.
 • Darbinyan , G. Aslanyan , E. Amroyan , E. Gabrielyan , C. Malmstrom , A. Panossian
 • Badanie kliniczne ekstraktu Rhodiola rosea L. SHR-5 w leczeniu łagodnej do umiarkowanej depresji, Nord J Psychiatry , 61 ( 2007 ) , str. 343 – 348
 • Bystritsky, A., Kerwin, L., & Feusner, J. D. (2008). A pilot study of Rhodiola rosea (Rhodax®) for generalized anxiety disorder (GAD). The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 14(2), 175-180.
 • Jun J. Mao, Sharon X. Xie, Jarcy Zee, Irene Soeller, Qing S. Li, Kenneth Rockwell, Jay D. Amsterdam, Rhodiola rosea versus sertraline for major depressive disorder: A randomized placebo-controlled trial, Phytomedicine, Volume 22, Issue 3, 2015, Pages 394-399.
 • Mannucci, M. Navarra, E. Calzavara, A.P. Caputi, G. Calapai,
 • Serotonin involvement in Rhodiola rosea attenuation of nicotine withdrawal signs in rats,
 • Phytomedicine, Volume 19, Issue 12, 2012, Pages 1117-1124.
 • Van Diermen, D., Marston, A., Bravo, J., Reist, M., Carrupt, P. A., & Hostettmann, K. (2009). Monoamine oxidase inhibition by Rhodiola rosea L. roots. Journal of ethnopharmacology, 122(2), 397-401.
 • Mao, J. J., Li, Q. S., Soeller, I., Xie, S. X., & Amsterdam, J. D. (2014). Rhodiola rosea therapy for major depressive disorder: A study protocol for a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Journal of clinical trials, 4, 170.
 • Tolonen, A., Pakonen, M., Hohtola, A., & Jalonen, J. (2003). Phenylpropanoid glycosides from Rhodiola rosea. Chemical and pharmaceutical bulletin, 51(4), 467-470.
 • Mattioli, L., Funari, C., & Perfumi, M. (2009). Effects of Rhodiola rosea L. extract on behavioural and physiological alterations induced by chronic mild stress in female rats. Journal of Psychopharmacology, 23(2), 130-142.
 • Yang, S. J., Yu, H. Y., Kang, D. Y., Ma, Z. Q., Qu, R., Fu, Q., & Ma, S. P. (2014). Antidepressant-like effects of salidroside on olfactory bulbectomy-induced pro-inflammatory cytokine production and hyperactivity of HPA axis in rats. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 124, 451-457.
 • Ross, S. M. (2014). Rhodiola rosea (SHR-5), Part 2: A standardized extract of Rhodiola rosea is shown to be effective in the treatment of mild to moderate depression. Holistic nursing practice, 28(3), 217-221.
 • Evstatieva, L., Todorova, M., Antonova, D., & Staneva, J. (2010). Chemical composition of the essential oils of Rhodiola rosea L. of three different origins. Pharmacognosy magazine, 6(24), 256.
 • S.K. Bhattacharya, A. Bhattacharya, K. Sairam, S. Ghosal,
 • Anxiolytic-antidepressant activity of Withania somnifera glycowithanolides: an experimental study, Phytomedicine, Volume 7, Issue 6, 2000, Pages 463-469.
 • Bharathi, D.P., Seshayamma, D.V., Jagannadharao, D.G., & Sivakumar, D. (2015). Evaluation of Antidepressant Activity of Aqueous Extract of Withania Somnifera [ Aswagandha ] Roots in Albino Mice.
 • Andrade, C., Aswath, A., Chaturvedi, S. K., Srinivasa, M., & Raguram, R. (2000). A double-blind, placebo-controlled evaluation of the anxiolytic efficacy ff an ethanolic extract of withania somnifera. Indian journal of psychiatry, 42(3), 295.
 • Bhattacharya, S. K., & Muruganandam, A. V. (2003). Adaptogenic activity of Withania somnifera: an experimental study using a rat model of chronic stress. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 75(3), 547-555.
 • Mirjalili, M. H., Moyano, E., Bonfill, M., Cusido, R. M., & Palazón, J. (2009). Steroidal lactones from Withania somnifera, an ancient plant for novel medicine. Molecules, 14(7), 2373-2393.
 • Mk, Jayanthi & Jc, Huralikuppi & Rn, Suresha & Dhar, Murali. (2013). Anti-depressant effects of Withania somnifera fat (Ashwagandha Ghrutha) extract in experimental mice. International Journal of Pharma and Bio Sciences. 3. 33-42.
 • Attari, M., Jamaloo, F., Shadvar, S., Fakhraei, N., & Dehpour, A. R. (2016). Effect of Withania somnifera dunal root extract on behavioral despair model in mice: a possible role for nitric oxide. Acta Medica Iranica, 165-172.
 • Raut, A. A., Rege, N. N., Tadvi, F. M., Solanki, P. V., Kene, K. R., Shirolkar, S. G., … & Vaidya, A. B. (2012). Exploratory study to evaluate tolerability, safety, and activity of Ashwagandha (Withania somnifera) in healthy volunteers. Journal of Ayurveda and integrative medicine, 3(3), 111.
 • Kamdi, A. S., Bohra, P. N., Kalambe, S. M., & Chandrakapure, A. R. (2019). The antidepressant activity of the alcoholic extract of Withania coagulans fruits in Swiss albino mice by forced swimming test. National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology, 9(9), 904-906.
 • D’Costa, N. M., Samad, M. B., & Kabir, A. U. (2012). Investigation of the Anxiolytic and Antidepressant Activity of Athanolic Extract of Whole Plant of Ashwagandha (Withania somnifera), a Popular Medicinal Plant of Indian Subcontinent. Asian Journal of Biological and Life Sciences, 1(3).
 • Wilson, L. (2007). Review of adaptogenic mechanisms: Eleuthrococcus senticosus, Panax ginseng, Rhodiola rosea, Schisandra chinensis and Withania somnifera. Australian journal of medical herbalism, 19(3), 126.
 • Woelk, H., Arnoldt, K. H., Kieser, M., & Hoerr, R. (2007). Ginkgo biloba special extract EGb 761® in generalized anxiety disorder and adjustment disorder with anxious mood: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Journal of psychiatric research, 41(6), 472-480.
 • White, H. L., Scates, P. W., & Cooper, B. R. (1996). Extracts of Ginkgo biloba leaves inhibit monoamine oxidase. Life Sciences, 58(16), 1315-1321.
 • Leige Ma, Shiyan Wang, Fadao Tai, Gang Yuan, Ruiyong Wu, Xiao Liu, Bin Wei, Xiangping Yang, Effects of bilobalide on anxiety, spatial learning, memory and levels of hippocampal glucocorticoid receptors in male Kunming mice, Phytomedicine, Volume 20, Issue 1, 2012, Pages 89-96.
 • Kasper, S. (2015). Phytopharmaceutical treatment of anxiety, depression, and dementia in the elderly: evidence from randomized, controlled clinical trials. Wiener Medizinische Wochenschrift, 165(11), 217-228.
 • Satyan, K. S., Jaiswal, A. K., Ghosal, S., & Bhattacharya, S. K. (1998). Anxiolytic activity of ginkgolic acid conjugates from Indian Ginkgo biloba. Psychopharmacology, 136(2), 148-152.
 • Diamond, B. J., & Bailey, M. R. (2013). Ginkgo biloba: indications, mechanisms, and safety. Psychiatric Clinics, 36(1), 73-83.
 • Wheatley, D. (2004). Triple‐blind, placebo‐controlled trial of Ginkgo biloba in sexual dysfunction due to antidepressant drugs. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, 19(8), 545-548.
 • Ward, C. P., Redd, K., Williams, B. M., Caler, J. R., Luo, Y., & McCoy, J. G. (2002). Ginkgo biloba extract: cognitive enhancer or antistress buffer. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 72(4), 913-922.
 • Baek, J. H., Nierenberg, A. A., & Kinrys, G. (2014). Clinical applications of herbal medicines for anxiety and insomnia; targeting patients with bipolar disorder. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 48(8), 705-715.
 • Brondino, N., De Silvestri, A., Re, S., Lanati, N., Thiemann, P., Verna, A., … & Politi, P. (2013). A systematic review and meta-analysis of Ginkgo biloba in neuropsychiatric disorders: From ancient tradition to modern-day medicine. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013.
 • Topic, B., Hasenöhrl, R. U., Häcker, R., & Huston, J. P. (2002). Enhanced conditioned inhibitory avoidance by a combined extract of Zingiber officinale and Ginkgo biloba. Phytotherapy Research, 16(4), 312-315.
 • Chen, Y., Han, T., Qin, L., Rui, Y., & Zheng, H. (2003). Effect of total triterpenes from Centella asiatica on the depression behavior and concentration of amino acid in forced swimming mice. Zhong yao cai= Zhongyaocai= Journal of Chinese medicinal materials, 26(12), 870-873.
 • Liang, X., Huang, Y. N., Chen, S. W., Wang, W. J., Xu, N., Cui, S., … & Dong, Y. (2008). Antidepressant-like effect of asiaticoside in mice. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 89(3), 444-449.
 • Lokanathan, Y., Omar, N., Puzi, N. N. A., Saim, A., & Idrus, R. H. (2016). Recent updates in neuroprotective and neuroregenerative potential of Centella asiatica. The Malaysian journal of medical sciences: MJMS, 23(1), 4.
 • Jocelyn, G. G. M. (2001). Antidepressant properties of Centella asciatica (L.)(takip-kuhol): an experimental study on mice model. The Philippine Journal of Psychiatry, 25(1), 35-40.
 • Nik Ayub, N. A. A. (2015). Antidepressant-like effects of Centella Asiatica (Pegaga) fresh extract on depression-induced rats (Doctoral dissertation, Universiti Teknologi MARA).
 • Joshi, K., & Chaturvedi, P. (2013). Therapeutic efficiency of Centella asiatica (L.) Urb. An underutilized green leafy vegetable: an overview. International Journal of Pharma and Bio Sciences, 4(1), 135-149.
 • Kalshetty, P., Aswar, U., Bodhankar, S., Sinnathambi, A., Mohan, V., & Thakurdesai, P. (2012). Antidepressant effects of standardized extract of Centella asiatica L in olfactory bulbectomy model. Biomedicine & Aging Pathology, 2(2), 48-53.
 • Ceremuga, T. E., Valdivieso, D., Kenner, C., Lucia, A., Lathrop, K., Stailey, O., … & Johnson, A. D. (2015). Evaluation of the anxiolytic and antidepressant effects of asiatic acid, a compound from Gotu kola or Centella asiatica, in the male Sprague Dawley rat. AANA journal, 83(2).
 • Chen, Y., Han, T., Qin, L., Rui, Y., & Zheng, H. (2003). Effect of total triterpenes from Centella asiatica on the depression behavior and concentration of amino acid in forced swimming mice. Zhong yao cai= Zhongyaocai= Journal of Chinese medicinal materials, 26(12), 870-873.
 • Crippa, J. A., Guimarães, F. S., Campos, A. C., & Zuardi, A. W. (2018). Translational investigation of the therapeutic potential of cannabidiol (CBD): toward a new age. Frontiers in immunology, 9, 2009.
 • Xu, C., Chang, T., Du, Y., Yu, C., Tan, X., & Li, X. (2019). Pharmacokinetics of oral and intravenous cannabidiol and its antidepressant-like effects in chronic mild stress mouse model. Environmental toxicology and pharmacology, 70, 103202.
 • Silote, G. P., Sartim, A., Sales, A., Eskelund, A., Guimaraes, F. S., Wegener, G., & Joca, S. (2019). Emerging evidence for the antidepressant effect of cannabidiol and the underlying molecular mechanisms. Journal of chemical neuroanatomy, 98, 104-116.
 • El-Alfy, A. T., Ivey, K., Robinson, K., Ahmed, S., Radwan, M., Slade, D., … & Ross, S. (2010). Antidepressant-like effect of Δ9-tetrahydrocannabinol and other cannabinoids isolated from Cannabis sativa L. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 95(4), 434-442.
 • Sales, A. J., Fogaça, M. V., Sartim, A. G., Pereira, V. S., Wegener, G., Guimarães, F. S., & Joca, S. R. (2019). Cannabidiol induces rapid and sustained antidepressant-like effects through increased BDNF signaling and synaptogenesis in the prefrontal cortex. Molecular neurobiology, 56(2), 1070-1081.
 • Sales, A. J., Crestani, C. C., Guimarães, F. S., & Joca, S. R. (2018). Antidepressant-like effect induced by Cannabidiol is dependent on brain serotonin levels. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 86, 255-261.
 • Sartim, A. G., Guimarães, F. S., & Joca, S. R. L. (2016). Antidepressant-like effect of cannabidiol injection into the ventral medial prefrontal cortex—Possible involvement of 5-HT1A and CB1 receptors. Behavioural Brain Research, 303, 218-227.
 • R de Mello Schier, A., P de Oliveira Ribeiro, N., S Coutinho, D., Machado, S., Arias-Carrión, O., A Crippa, J., … & C Silva, A. (2014). Antidepressant-like and anxiolytic-like effects of cannabidiol: A chemical compound of Cannabis sativa. CNS & Neurological Disorders-Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-CNS & Neurological Disorders), 13(6), 953-960.
 • Raquel Linge, Laura Jiménez-Sánchez, Leticia Campa, Fuencisla Pilar-Cuéllar, Rebeca Vidal, Angel Pazos, Albert Adell, Álvaro Díaz, Cannabidiol induces rapid-acting antidepressant-like effects and enhances cortical 5-HT/glutamate neurotransmission: role of 5-HT1A receptors,
 • Neuropharmacology, Volume 103, 2016, Pages 16-26.
 • Wasnik, U., Singh, V., & Ali, M. (2015). Evaluation of the antidepressant effects of Bacopa monieri in mice. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 6(2), 890.
 • Liu, X., Liu, F., Yue, R., Li, Y., Zhang, J., Wang, S., … & Zhang, W. (2013). The antidepressant-like effect of bacopaside I: possible involvement of the oxidative stress system and the noradrenergic system. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 110, 224-230.
 • Kadali, S. R. M., Das, M. C., & Srinivasa Rao, A. S. R. (2014). Antidepressant activity of brahmi in albino mice. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 8(3), 35.
 • Aguiar, S., & Borowski, T. (2013). Neuropharmacological review of the nootropic herb Bacopa monnieri. Rejuvenation research, 16(4), 313-326.
 • Ramasamy, S., Kiew, L. V., & Chung, L. Y. (2014). Inhibition of human cytochrome P450 enzymes by Bacopa monnieri standardized extract and constituents. Molecules, 19(2), 2588-2601.
 • Banerjee, R., Hazra, S., Ghosh, A. K., & Mondal, A. C. (2014). Chronic administration of bacopa monniera increases BDNF protein and mRNA expressions: a study in chronic unpredictable stress induced animal model of depression. Psychiatry investigation, 11(3), 297.
 • Amee Krishnakumar, M.S. Nandhu, C.S. Paulose, Upregulation of 5-HT2C receptors in hippocampus of pilocarpine-induced epileptic rats: Antagonism by Bacopa monnieri, Epilepsy & Behavior, Volume 16, Issue 2, 2009, Pages 225-230.
 • Benson, S., Downey, L. A., Stough, C., Wetherell, M., Zangara, A., & Scholey, A. (2014). An acute, double‐blind, placebo‐controlled cross‐over study of 320 mg and 640 mg doses of Bacopa monnieri (CDRI 08) on multitasking stress reactivity and mood. Phytotherapy Research, 28(4), 551-559.
 • Mathew, J., Gangadharan, G., Kuruvilla, K. P., & Paulose, C. S. (2011). Behavioral deficit and decreased GABA receptor functional regulation in the hippocampus of epileptic rats: effect of Bacopa monnieri. Neurochemical research, 36(1), 7-16.
 • Simpson, T., Pase, M., & Stough, C. (2015). Bacopa monnieri as an antioxidant therapy to reduce oxidative stress in the aging brain. Evidence-based complementary and alternative medicine, 2015.
 • Mathew, J., Balakrishnan, S., Antony, S., Abraham, P. M., & Paulose, C. S. (2012). Decreased GABA receptor in the cerebral cortex of epileptic rats: effect of Bacopa monnieri and Bacoside-A. Journal of biomedical science, 19(1), 1-13.
 • Downey, L. A., Kean, J., Nemeh, F., Lau, A., Poll, A., Gregory, R., … & Stough, C. (2013). An acute, double‐blind, placebo‐controlled crossover study of 320 mg and 640 mg doses of a special extract of Bacopa monnieri (CDRI 08) on sustained cognitive performance. Phytotherapy Research, 27(9), 1407-1413.
 • Ali, S. S., Abd El Wahab, M. G., Ayuob, N. N., & Suliaman, M. (2017). The antidepressant-like effect of Ocimum basilicum in an animal model of depression. Biotechnic & Histochemistry, 92(6), 390-401.
 • Gradinariu, V., Cioanca, O., Hritcu, L., Trifan, A., Gille, E., & Hancianu, M. (2015). Comparative efficacy of Ocimum sanctum L. and Ocimum basilicum L. essential oils against amyloid beta (1–42)-induced anxiety and depression in laboratory rats. Phytochemistry Reviews, 14(4), 567-575.
 • Ayuob, N. N., Firgany, A. E. D. L., El-Mansy, A. A., & Ali, S. (2017). Can Ocimum basilicum relieve chronic unpredictable mild stress-induced depression in mice?. Experimental and molecular pathology, 103(2), 153-161.
 • Muneefa, K., Doss, V., & Sowndarya, R. (2017). Beneficial effect of hydroethanolic extract of Ocimum basilicum L on enzymic and non enzymic antioxidant in depression induced rats. Journal of Medicinal Plants, 5(3), 185-8.
 • Suryani, P. R., Zulissetiana, E. F., & Prananjaya, B. A. (2019, July). Antidepressant activity of basil leaves essential oil (Ocimum basilicum) in male balb/c mice. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1246, No. 1, p. 012065). IOP Publishing.
 • Rabbani, M., Sajjadi, S. E., & Vaezi, A. (2015). Evaluation of anxiolytic and sedative effect of essential oil and hydroalcoholic extract of Ocimum basilicum L. and chemical composition of its essential oil. Research in pharmaceutical sciences, 10(6), 535.
 • Mostafapour, P., Asle-Rousta, M., & Rahnema, M. (2018). Anxiolytic and antidepressant effects of Basil (Ocimum basilicum L.) hydro-alcoholic extract in male rats exposed to chronic restraint stress. SSU_Journals, 25(11), 887-896.
 • Insani, R. (2010). Efek Minyak Atsiri Daun Kemangi (Ocimum basilicum) sebagai Antidepresan pada Mencit Balb/C Ditinjau dari Immobility Time pada Tail Suspension Test (Doctoral dissertation, Faculty of Medicine).
 • Zahra, K., Khan, M. A., & Iqbal, F. (2015). Oral supplementation of Ocimum basilicum has the potential to improves the locomotory, exploratory, anxiolytic behavior and learning in adult male albino mice. Neurological Sciences, 36(1), 73-78.
 • Hirai, M., & Ito, M. (2019). Sedative effects of the essential oil and headspace air of Ocimum basilicum by inhalation in mice. Journal of natural medicines, 73(1), 283-288.
 • Neamati, A., Talebi, S., Hosseini, M., Hossein Boskabady, M., & Beheshti, F. (2016). Administration of Ethanolic Extract of Ocimum Basilicum leaves attenuates depression like behavior in the rats sensitized by ovalbumin. Current Nutrition & Food Science, 12(1), 72-78.
 • Kumar, D., Bhat, Z. A., & Shah, M. Y. (2012). Anti-anxiety activity of successive extracts of Angelica archangelica Linn. on the elevated T-maze and forced swimming tests in rats. Journal of Traditional Chinese Medicine, 32(3), 423-429.
 • Kumar, D., Bhat, Z. A., Kumar, V., & Shah, M. Y. (2013). Coumarins from Angelica archangelica Linn. and their effects on anxiety-like behavior. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 40, 180-186.
 • Jagiello-Wojtowicz, E., Chodkowska, A., Madej, A., Glowniak, P., & Burczyk, J. (2004). Comparison of CNS activity of imperatorine with fraction of furanocoumarins from Angelica archangelica fruit in mice. Herba Polonica, 3(50).
 • Abdelhalim, A., Karim, N., Chebib, M., Aburjai, T., Khan, I., Johnston, G. A., & Hanrahan, J. (2015). Antidepressant, anxiolytic and antinociceptive activities of constituents from Rosmarinus officinalis. Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, 18(4), 448-459.
 • Machado, D. G., Cunha, M. P., Neis, V. B., Balen, G. O., Colla, A., Bettio, L. E., … & Rodrigues, A. L. S. (2013). Antidepressant-like effects of fractions, essential oil, carnosol and betulinic acid isolated from Rosmarinus officinalis L. Food Chemistry, 136(2), 999-1005.
 • Machado, D. G., Neis, V. B., Balen, G. O., Colla, A., Cunha, M. P., Dalmarco, J. B., … & Rodrigues, A. L. S. (2012). Antidepressant-like effect of ursolic acid isolated from Rosmarinus officinalis L. in mice: evidence for the involvement of the dopaminergic system. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 103(2), 204-211.
 • El Gabbas, Z., Bezza, K., Laadraoui, J., Makbal, R., Aboufatima, R., & Chait, A. (2018). Salvia officinalis induces antidepressant-like effect, anxiolytic activity and learning improvement in hippocampal lesioned and intact adult rats. ||| Bangladesh Journal of Pharmacology|||, 13(4), 367-378.
 • Kennedy, D. O., Pace, S., Haskell, C., Okello, E. J., Milne, A., & Scholey, A. B. (2006). Effects of cholinesterase inhibiting sage (Salvia officinalis) on mood, anxiety and performance on a psychological stressor battery. Neuropsychopharmacology, 31(4), 845-852.
 • Kulkarni, S. K., Bhutani, M. K., & Bishnoi, M. (2008). Antidepressant activity of curcumin: involvement of serotonin and dopamine system. Psychopharmacology, 201(3), 435-442.
 • Kulkarni, S. K., Dhir, A., & Akula, K. K. (2009). Potentials of curcumin as an antidepressant. TheScientificWorldJOURNAL, 9, 1233-1241.
 • Xu, Y., Ku, B. S., Yao, H. Y., Lin, Y. H., Ma, X., Zhang, Y. H., & Li, X. J. (2005). Antidepressant effects of curcumin in the forced swim test and olfactory bulbectomy models of depression in rats. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 82(1), 200-206.
 • Li, Y. C., Wang, F. M., Pan, Y., Qiang, L. Q., Cheng, G., Zhang, W. Y., & Kong, L. D. (2009). Antidepressant-like effects of curcumin on serotonergic receptor-coupled AC-cAMP pathway in chronic unpredictable mild stress of rats. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 33(3), 435-449.
 • Wang, R., Xu, Y., Wu, H. L., Li, Y. B., Li, Y. H., Guo, J. B., & Li, X. J. (2008). The antidepressant effects of curcumin in the forced swimming test involve 5-HT1 and 5-HT2 receptors. European journal of pharmacology, 578(1), 43-50.
 • Hurley, L. L., Akinfiresoye, L., Nwulia, E., Kamiya, A., Kulkarni, A. A., & Tizabi, Y. (2013). Antidepressant-like effects of curcumin in WKY rat model of depression is associated with an increase in hippocampal BDNF. Behavioural brain research, 239, 27-30.
 • Jiang, H., Wang, Z., Wang, Y., Xie, K., Zhang, Q., Luan, Q., … & Liu, D. (2013). Antidepressant-like effects of curcumin in chronic mild stress of rats: involvement of its anti-inflammatory action. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 47, 33-39.
 • Zhang, L., Xu, T., Wang, S., Yu, L., Liu, D., Zhan, R., & Yu, S. Y. (2012). Curcumin produces antidepressant effects via activating MAPK/ERK-dependent brain-derived neurotrophic factor expression in the amygdala of mice. Behavioural brain research, 235(1), 67-72.
 • Yu, J. J., Pei, L. B., Zhang, Y., Wen, Z. Y., & Yang, J. L. (2015). Chronic supplementation of curcumin enhances the efficacy of antidepressants in major depressive disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study. Journal of clinical psychopharmacology, 35(4), 406-410.
 • Seo, H. J., Wang, S. M., Han, C., Lee, S. J., Patkar, A. A., Masand, P. S., & Pae, C. U. (2015). Curcumin as a putative antidepressant. Expert review of neurotherapeutics, 15(3), 269-280.
 • Sanmukhani, J., Satodia, V., Trivedi, J., Patel, T., Tiwari, D., Panchal, B., … & Tripathi, C. B. (2014). Efficacy and safety of curcumin in major depressive disorder: a randomized controlled trial. Phytotherapy research, 28(4), 579-585.
 • He, X., Yang, L., Wang, M., Zhuang, X., Huang, R., Zhu, R., & Wang, S. (2017). Targeting the endocannabinoid/CB1 receptor system for treating major depression through antidepressant activities of curcumin and dexanabinol-loaded solid lipid nanoparticles. Cellular Physiology and Biochemistry, 42(6), 2281-2294.
 • Xu, Y., Ku, B., Cui, L., Li, X., Barish, P. A., Foster, T. C., & Ogle, W. O. (2007). Curcumin reverses impaired hippocampal neurogenesis and increases serotonin receptor 1A mRNA and brain-derived neurotrophic factor expression in chronically stressed rats. Brain research, 1162, 9-18.
 • Ng, Q. X., Koh, S. S. H., Chan, H. W., & Ho, C. Y. X. (2017). Clinical use of curcumin in depression: a meta-analysis. Journal of the American Medical Directors Association, 18(6), 503-508.
 • Yamada, N., Araki, H., & Yoshimura, H. (2011). Identification of antidepressant-like ingredients in ginseng root (Panax ginseng CA Meyer) using a menopausal depressive-like state in female mice: Participation of 5-HT 2A receptors. Psychopharmacology, 216(4), 589-599.
 • Wang, G. L., He, Z. M., Zhu, H. Y., Gao, Y. G., Zhao, Y., Yang, H., & Zhang, L. X. (2017). Involvement of serotonergic, noradrenergic and dopaminergic systems in the antidepressant-like effect of ginsenoside Rb1, a major active ingredient of Panax ginseng CA Meyer. Journal of ethnopharmacology, 204, 118-124.
 • Wang, J., Flaisher-Grinberg, S., Li, S., Liu, H., Sun, L., Zhou, Y., & Einat, H. (2010). Antidepressant-like effects of the active acidic polysaccharide portion of ginseng in mice. Journal of ethnopharmacology, 132(1), 65-69.
 • Choi, J. H., Lee, M. J., Jang, M., Kim, H. J., Lee, S., Lee, S. W., … & Cho, I. H. (2018). Panax ginseng exerts antidepressant-like effects by suppressing neuroinflammatory response and upregulating nuclear factor erythroid 2 related factor 2 signaling in the amygdala. Journal of ginseng research, 42(1), 107-115.
 • Xu, C., Teng, J., Chen, W., Ge, Q., Yang, Z., Yu, C., … & Jia, W. (2010). 20 (S)-protopanaxadiol, an active ginseng metabolite, exhibits strong antidepressant-like effects in animal tests. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 34(8), 1402-1411.
 • Jiang, Y., Li, Z., Liu, Y., Liu, X., Chang, Q., Liao, Y., & Pan, R. (2015). Neuroprotective effect of water extract of Panax ginseng on corticosterone-induced apoptosis in PC12 cells and its underlying molecule mechanisms. Journal of ethnopharmacology, 159, 102-112.
 • Hui Xiang, Yingxue Liu, Baibing Zhang, Junhao Huang, Yi Li, Bing Yang, Zhangxin Huang, Feijun Xiang, Hualin Zhang, The antidepressant effects and mechanism of action of total saponins from the caudexes and leaves of Panax notoginseng in animal models of depression,
 • Phytomedicine, Volume 18, Issues 8–9, 2011, Pages 731-738.
 • Sun, X. P., Li, S. D., Shi, Z., Li, T. F., Pan, R. L., Chang, Q., … & Liu, X. M. (2013). Antidepressant-like effects and memory enhancement of a herbal formula in mice exposed to chronic mild stress. Neuroscience bulletin, 29(6), 737-744.
 • Chen, L., Dai, J., Wang, Z., Zhang, H., Huang, Y., & Zhao, Y. (2014). The Antidepressant Effects of Ginseng Total Saponins in Male C57BL/6 N Mice by Enhancing Hippocampal Inhibitory Phosphorylation of GSK‐3β. Phytotherapy Research, 28(7), 1102-1106.
 • Yang, Y. A. O., Wei, S. A. N. G., YANG, X. S., ZHAI, M. J., WANG, L. L., QIN, P. Y., … & REN, G. X. (2012). Antidepressant effects of ginsenosides from Panax notoginseng. Journal of Integrative Agriculture, 11(3), 483-488.
 • Ge, W., Li, H., Zhao, Y., Cai, E., Zhu, H., Gao, Y., … & Zhang, L. (2017). Study on antidepressant activity of sesquiterpenoids from ginseng root. Journal of Functional Foods, 33, 261-267.
 • Xu, D., Wang, C., Zhao, W., Gao, S., & Cui, Z. (2017). Antidepressant-like effects of ginsenoside Rg5 in mice: Involving of hippocampus BDNF signaling pathway. Neuroscience letters, 645, 97-105.
 • Jiang, B., Xiong, Z., Yang, J., Wang, W., Wang, Y., Hu, Z. L., … & Chen, J. G. (2012). Antidepressant‐like effects of ginsenoside Rg1 are due to activation of the BDNF signalling pathway and neurogenesis in the hippocampus. British journal of pharmacology, 166(6), 1872-1887.
 • Xie, W., Meng, X., Zhai, Y., Zhou, P., Ye, T., Wang, Z., … & Sun, X. (2018). Panax notoginseng saponins: a review of its mechanisms of antidepressant or anxiolytic effects and network analysis on phytochemistry and pharmacology. Molecules, 23(4), 940.
 • Wang, J., Li, S., Fan, Y., Chen, Y., Liu, D., Cheng, H., … & Zhou, Y. (2010). Anti-fatigue activity of the water-soluble polysaccharides isolated from Panax ginseng CA Meyer. Journal of ethnopharmacology, 130(2), 421-423.
 • Cui, J., Jiang, L., & Xiang, H. (2012). Ginsenoside Rb3 exerts antidepressant-like effects in several animal models. Journal of Psychopharmacology, 26(5), 697-713.
 • Sun, Y. (2011). Structure and biological activities of the polysaccharides from the leaves, roots and fruits of Panax ginseng CA Meyer: An overview. Carbohydrate Polymers, 85(3), 490-499.
 • Sun, X. P., Shi, Z., Pan, R. L., Qin, C., Zhang, Y. L., Li, Y. H., … & Liu, X. M. (2014). Antidepressant-like effects and mechanism of action of SYG in depression model in rats. NeuroEndocrinol Lett, 35, 129-136.
 • Wang, J., Sun, C., Zheng, Y., Pan, H., Zhou, Y., & Fan, Y. (2014). The effective mechanism of the polysaccharides from Panax ginseng on chronic fatigue syndrome. Archives of pharmacal research, 37(4), 530-538.
 • Elkhayat, E. S., Alorainy, M. S., El-Ashmawy, I. M., & Fat’hi, S. (2016). Potential antidepressant constituents of Nigella sativa seeds. Pharmacognosy magazine, 12(Suppl 1), S27.
 • Perveen, T., Haider, S., Zuberi, N. A., Saleem, S., Sadaf, S., & Batool, Z. (2014). Increased 5-HT levels following repeated administration of Nigella sativa L.(black seed) oil produce antidepressant effects in rats. Scientia pharmaceutica, 82(1), 161-170.
 • Islam, M. H., Ahmad, I. Z., & Salman, M. T. (2015). Neuroprotective effects of Nigella sativa extracts during germination on central nervous system. Pharmacognosy magazine, 11(Suppl 1), S182.
 • Hosseini, M., Zakeri, S., Khoshdast, S., Yousefian, F. T., Rastegar, M., Vafaee, F., … & Kazemi, S. A. (2012). The effects of Nigella sativa hydro-alcoholic extract and thymoquinone on lipopolysaccharide-induced depression like behavior in rats. Journal of pharmacy & bioallied sciences, 4(3), 219.
 • Kooti, W., Hasanzadeh-Noohi, Z., Sharafi-Ahvazi, N., Asadi-Samani, M., & Ashtary-Larky, D. (2016). Phytochemistry, pharmacology, and therapeutic uses of black seed (Nigella sativa). Chinese journal of natural medicines, 14(10), 732-745.
 • Amin, B., & Hosseinzadeh, H. (2016). Black cumin (Nigella sativa) and its active constituent, thymoquinone: an overview on the analgesic and anti-inflammatory effects. Planta medica, 82(1-2), 8-16.
 • Aquib, M., Najmi, A. K., & Akhtar, M. (2015). Antidepressant effect of thymoquinone in animal models of depression. Drug research, 65(09), 490-494.
 • Javidi, S., Razavi, B. M., & Hosseinzadeh, H. (2016). A review of neuropharmacology effects of Nigella sativa and its main component, thymoquinone. Phytotherapy research, 30(8), 1219-1229.
 • Vafaee, F., Hosseini, M., Hassanzadeh, Z., Edalatmanesh, M. A., Sadeghnia, H. R., Seghatoleslam, M., … & Shafei, M. N. (2015). The effects of Nigella sativa hydro-alcoholic extract on memory and brain tissues oxidative damage after repeated seizures in rats. Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR, 14(2), 547.
 • Raza, M., Alghasham, A. A., Alorainy, M. S., & El-Hadiyah, T. M. (2008). Potentiation of valproate-induced anticonvulsant response by Nigella sativa seed constituents: the role of GABA receptors. International journal of health sciences, 2(1), 15.
 • Canayakin, D., Bayir, Y., Kilic Baygutalp, N., Sezen Karaoglan, E., Atmaca, H. T., Kocak Ozgeris, F. B., … & Halici, Z. (2016). Paracetamol-induced nephrotoxicity and oxidative stress in rats: the protective role of Nigella sativa. Pharmaceutical biology, 54(10), 2082-2091.
 • Kadam, D., & Lele, S. S. (2017). Extraction, characterization and bioactive properties of Nigella sativa seedcake. Journal of food science and technology, 54(12), 3936-3947.
 • Cheema, M. A. R., Nawaz, S., Gul, S., Salman, T., Naqvi, S., Dar, A., & Haleem, D. J. (2018). Neurochemical and behavioral effects of Nigella sativa and Olea europaea oil in rats. Nutritional neuroscience, 21(3), 185-194.
 • Singal, A., Tirkey, N., Muragundla, A., & Chopra, K. (2006). Green tea [Camellia sinensis (L.) O. Kuntze] extract reverses the despair behaviour in reserpinised and diabetic mice.
 • Tabassum, I., Siddiqui, Z. N., & Rizvi, S. J. (2010). Effects of Ocimum sanctum and Camellia sinensis on stress-induced anxiety and depression in male albino Rattus norvegicus. Indian journal of pharmacology, 42(5), 283–288.
 • Wei-Li Zhu, Hai-Shui Shi, Yi-Ming Wei, Shen-Jun Wang, Cheng-Yu Sun, Zeng-Bo Ding, Lin Lu, Green tea polyphenols produce antidepressant-like effects in adult mice,Pharmacological Research, Volume 65, Issue 1, 2012.
 • Yin, C., Gou, L., Liu, Y., Yin, X., Zhang, L., Jia, G., & Zhuang, X. (2011). Antidepressant‐like effects of l‐theanine in the forced swim and tail suspension tests in mice. Phytotherapy Research, 25(11), 1636-1639.
 • Mohammad, M. U. R., Mohammed, A. S., Mohammad, M. H., Mohammed, A. J., & Shofiul, A. (2015). Antidepressant and antibacterial activities of camellia sinensis (White Tea).
 • XiaoBin, F., LingShan, G., DongMei, H., GenGuang, J., Yan, L., YunSheng, X., … & Yi, L. (2013). The antidepressant effect of tea polyphenols to the chronic unpredictable stress induced depressive mice. Journal of Tea Science, 33(4), 301-305.
 • Bitu Pinto, N., da Silva Alexandre, B., Neves, K. R. T., Silva, A. H., Leal, L. K. A., & Viana, G. S. (2015). Neuroprotective properties of the standardized extract from Camellia sinensis (green tea) and its main bioactive components, epicatechin and epigallocatechin gallate, in the 6-OHDA model of Parkinson’s disease. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2015.
 • He, D., Sai, X., Wang, N., Li, X., Wang, L., & Xu, Y. (2018). Camellia euphlebia exerts its antidepressant-like effect via modulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and brain monoaminergic systems. Metabolic brain disease, 33(1), 301-312.
 • Brückner, H., Flassig, S., & Kirschbaum, J. (2012). Determination of biogenic amines in infusions of tea (Camellia sinensis) by HPLC after derivatization with 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride (Fmoc-Cl). Amino Acids, 42(2), 877-885.
 • Shastry, R., Ullal, S. D., Karkala, S., Rai, S., & Gadgade, A. (2016). Anxiolytic activity of aqueous extract of Camellia sinensis in rats. Indian journal of pharmacology, 48(6), 681.
 • Ye, M., Jang, D., Kim, J. S., Kim, K., & Shim, I. (2019). Effects of Camellia Sinensis Extract on Repeated Restraint Stress-Induced Ovariectomized Female Rats. BioMed research international, 2019.
 • Emamghoreishi, M., & Talebianpour, M. S. (2015). Antidepressant effect of Melissa officinalis in the forced swimming test. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 17(1), 42-47.
 • Taiwo, A. E., Leite, F. B., Lucena, G. M., Barros, M., Silveira, D., Silva, M. V., & Ferreira, V. M. (2012). Anxiolytic and antidepressant-like effects of Melissa officinalis (lemon balm) extract in rats: Influence of administration and gender. Indian journal of pharmacology, 44(2), 189.
 • Lin, S. H., Chou, M. L., Chen, W. C., Lai, Y. S., Lu, K. H., Hao, C. W., & Sheen, L. Y. (2015). A medicinal herb, Melissa officinalis L. ameliorates depressive-like behavior of rats in the forced swimming test via regulating the serotonergic neurotransmitter. Journal of ethnopharmacology, 175, 266-272.
 • López, V., Martín, S., Gómez-Serranillos, M. P., Carretero, M. E., Jäger, A. K., & Calvo, M. I. (2009). Neuroprotective and neurological properties of Melissa officinalis. Neurochemical research, 34(11), 1955-1961.
 • Shakeri, A., Sahebkar, A., & Javadi, B. (2016). Melissa officinalis L.–A review of its traditional uses, phytochemistry and pharmacology. Journal of ethnopharmacology, 188, 204-228.
 • Awad, R., Muhammad, A., Durst, T., Trudeau, V. L., & Arnason, J. T. (2009). Bioassay‐guided fractionation of lemon balm (Melissa officinalis L.) using an in vitro measure of GABA transaminase activity. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 23(8), 1075-1081.
 • Kennedy, D. O., Little, W., Haskell, C. F., & Scholey, A. B. (2006). Anxiolytic effects of a combination of Melissa ofcinalis and Valeriana ofcinalis during laboratory induced stress. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 20(2), 96-102.
 • Miladi Gorgi, H., Vafaee, A. A., RashidiPoor, A., Taherian, A. A., Jarrahi, M., Emami Abarghoee, M., & Sadeghi, H. A. S. A. N. (2005). The role of opioid receptors on anxiolytic effects of the aqueous extract of Melissa officinalis in mice. Razi Journal of Medical Sciences, 12(47), 145-153.
 • Fermino, B. L., Khalil, N. M., Bonini, J. S., Pereira, R. P., da Rocha, J. B. T., & da Silva, W. C. F. N. (2015). Anxiolytic properties of Melissa officinalis and associated mechanisms of action: A review of the literature. African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 9(3), 53-59.
 • Silvia Laura Guzmán-Gutiérrez, Herlinda Bonilla-Jaime, Rocío Gómez-Cansino, Ricardo Reyes-Chilpa, Linalool and β-pinene exert their antidepressant-like activity through the monoaminergic pathway, Life Sciences, Volume 128, 2015, Pages 24-29.
 • Alvin Ibarra, Nicolas Feuillere, Marc Roller, Edith Lesburgere, Daniel Beracochea,
 • Effects of chronic administration of Melissa officinalis L. extract on anxiety-like reactivity and on circadian and exploratory activities in mice, Phytomedicine, Volume 17, Issue 6, 2010, Pages 397-403.
 • Cases, J., Ibarra, A., Feuillère, N., Roller, M., & Sukkar, S. G. (2011). Pilot trial of Melissa officinalis L. leaf extract in the treatment of volunteers suffering from mild-to-moderate anxiety disorders and sleep disturbances. Mediterranean journal of nutrition and metabolism, 4(3), 211-218.
 • Demirci, K., Akgönül, M., Demirdaş, A., & Akpınar, A. (2015). Does melissa officinalis cause withdrawal or dependence?. Medical Archives, 69(1), 60.
 • Soulimani, R., Fleurentin, J., Mortier, F., Misslin, R., Derrieu, G., & Pelt, J. M. (1991). Neurotropic action of the hydroalcoholic extract of Melissa officinalis in the mouse. Planta Medica, 57(02), 105-109.
 • S.-H. Park, Y.-B. Sim, P.-L. Han, J.-K. Lee i H.-W. Suh, „Przeciwdepresyjne działanie kwasu chlorogenowego izolowanego z Artemisia capillaris Thunb”, Animal Cells and Systems , vol. 14, nr 4, ss. 253–259, 2010
 • JD Goutman, MD Waxemberg, F. Donate-Oliver, PE Pomata i DJ Calvo, „Modulacja flawonoidowa prądów jonowych za pośrednictwem receptorów GABA (A) i GABA (C)”, European Journal of Pharmacology , t. 461, nr 2-3, s. 79–87, 2003.
 • SK Verma, V. Jain, D. Verma i R. Khamesra, „Cratageus oxycantha – zioło kardioprotekcyjne”, Journal of Herbal Medicine and Toxicology , vol. 1, s. 65–71, 2007.
 • Edewor-Kuponiyi TI. Związki pochodzenia roślinnego o potencjalnym działaniu uspokajającym i przeciwlękowym. Int J Basic Appl Sci. 2013; 2 : 63–78.
 • do Vale TG, Furtado EC, Santos JG, Jr, Viana GS. Centralne działanie cytralu, mircenu i limonenu, składników chemotypów olejków eterycznych z Lippiaalba (Mill.) Ne Brown. Fitomedycyna 2002; 9 : 709–714.
 • Satou T, Kasuya H, Maeda K, Koike K. Codzienne wdychanie α-pinenu u myszy: wpływ na zachowanie i akumulację narządów. Phytother Res. 2014; 28 : 1284–1287.
 • Cosentino RM, Norte MC, Lazarini CA. Zmiany behawioralne wywołane przez estragole u szczurów. Phytother Res. 2004; 18 : 921–924.
 • Patel M, Antala B, Barua C, Lahkar M. Aktywność przeciwlękowa wodnego ekstraktu Garcinia indica u myszy. Int J Green Pharm. 2013; 7 : 332–335.
 • Takeda H, Tsuji M, Miyamoto J, Masuya J, Iimori M, Matsumiya T. Kwas kawowy wywołuje działanie przeciwdepresyjne i / lub przeciwlękowe poprzez pośrednią modulację układu adrenergicznego alfa 1A u myszy. Neuroreport. 2003; 14 : 1067–1070.
 • Vissiennon C, Nieber K, Kelber O, Butterweck V. Droga podania determinuje działanie przeciwlękowe flawonolskaempferolu, kwercetyny i myricetyny – czy są prolekami? J Nut Biochem. 2012; 23 : 733–740.
 • Fajemiroye JO, Galdino PM, Florentino IF, Da Rocha FF, Ghedini PC, Polepally PR, i in. Wiele mechanizmów zmiany lęku i depresji przez kwas oleanolowy. J Psychopharmacol. 2014; 28 : 923–934.
 • Jeon, S. J., Park, H. J., Gao, Q., dela Pena, I. J., Park, S. J., Lee, H. E., … & Ryu, J. H. (2015). Ursolic acid enhances pentobarbital-induced sleeping behaviors via GABAergic neurotransmission in mice. European journal of pharmacology, 762, 443-448.
 • Kumar, D., Bhat, Z. A., Kumar, V., & Shah, M. Y. (2013). Coumarins from Angelica archangelica Linn. and their effects on anxiety-like behavior. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 40, 180-186.
 • Kumar, D., & Bhat, Z. A. (2012). Anti-anxiety Activity of Methanolic Extracts of Different Parts of Angelica archangelica Linn. Journal of traditional and complementary medicine, 2(3), 235-241.
 • Kumar, D., Bhat, Z. A., & Shah, M. Y. (2012). Anti-anxiety activity of successive extracts of Angelica archangelica Linn. on the elevated T-maze and forced swimming tests in rats. Journal of Traditional Chinese Medicine, 32(3), 423-429.
 • Pathak, S., Wanjari, M. M., Jain, S. K., & Tripathi, M. (2010). Evaluation of antiseizure activity of essential oil from roots of Angelica archangelica Linn. in mice. Indian journal of pharmaceutical sciences, 72(3), 371.
 • Rauwald, H. W., Savtschenko, A., Merten, A., Rusch, C., Appel, K., & Kuchta, K. (2015). GABAA receptor binding assays of standardized Leonurus cardiaca and Leonurus japonicus extracts as well as their isolated constituents. Planta medica, 81(12/13), 1103-1110.
 • Shikov, A. N., Pozharitskaya, O. N., Makarov, V. G., Demchenko, D. V., & Shikh, E. V. (2011). Effect of Leonurus cardiaca oil extract in patients with arterial hypertension accompanied by anxiety and sleep disorders. Phytotherapy Research, 25(4), 540-543.
 • Shikov, A. N., Pozharitskaya, O. N., Makarov, V. G., Demchenko, D. V., & Shikh, E. V. (2011). Effect of Leonurus cardiaca oil extract in patients with arterial hypertension accompanied by anxiety and sleep disorders. Phytotherapy Research, 25(4), 540-543.
 • Ritter, M., Melichar, K., Strahler, S., Kuchta, K., Schulte, J., Sartiani, L., … & Dhein, S. (2010). Cardiac and electrophysiological effects of primary and refined extracts from Leonurus cardiaca L.(Ph. Eur.). Planta medica, 76(06), 572-582.
 • Kennedy, D. O., Pace, S., Haskell, C., Okello, E. J., Milne, A., & Scholey, A. B. (2006). Effects of cholinesterase inhibiting sage (Salvia officinalis) on mood, anxiety and performance on a psychological stressor battery. Neuropsychopharmacology, 31(4), 845-852.
 • El Gabbas, Z., Bezza, K., Laadraoui, J., Makbal, R., Aboufatima, R., & Chait, A. (2018). Salvia officinalis induces antidepressant-like effect, anxiolytic activity and learning improvement in hippocampal lesioned and intact adult rats. ||| Bangladesh Journal of Pharmacology|||, 13(4), 367-378.
 • Coleta, M., Campos, M. G., Cotrim, M. D., & da Cunha, A. P. (2001). Comparative evaluation of Melissa officinalis L., Tilia europaea L., Passiflora edulis Sims. and Hypericum perforatum L. in the elevated plus maze anxiety test. Pharmacopsychiatry, 34(Sup. 1), 20-21.
 • Aguirre-Hernández, E., Martínez, A. L., González-Trujano, M. E., Moreno, J., Vibrans, H., & Soto-Hernández, M. (2007). Pharmacological evaluation of the anxiolytic and sedative effects of Tilia americana L. var. mexicana in mice. Journal of ethnopharmacology, 109(1), 140-145.
 • Aguirre-Hernández, E., González-Trujano, M. E., Martínez, A. L., Moreno, J., Kite, G., Terrazas, T., & Soto-Hernández, M. (2010). HPLC/MS analysis and anxiolytic-like effect of quercetin and kaempferol flavonoids from Tilia americana var. mexicana. Journal of ethnopharmacology, 127(1), 91-97.
 • Fu X, Guo X, You L i wsp. (2012) Ko-transformacja genów Atpsy i folE podwyższała zawartość karotenoidów i kwasu foliowego w sałacie romanie. J Shanghai Jiaotong Univ (Agric Sci) 30: 22–35.
 • Malik, J., Kaur, J., & Choudhary, S. (2018). Standardized extract of Lactuca sativa Linn. and its fractions abrogates scopolamine-induced amnesia in mice: A possible cholinergic and antioxidant mechanism. Nutritional neuroscience, 21(5), 361-372.
 • Faraji, N., khaledinasab, Z., komak, A., shahidi, S., sarihi, A., & salehi, i. (2013). Anxiolytic effects of lettuce (lactuca sativa) in male rat.
 • Kim, H. W., Suh, H. J., Choi, H. S., Hong, K. B., & Jo, K. (2019). Effectiveness of the sleep enhancement by green romaine lettuce (Lactuca sativa) in a rodent model. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 42(10), 1726-1732.
 • Harsha, S. N., & Anilakumar, K. R. (2013). Anxiolytic property of hydro-alcohol extract of Lactuca sativa and its effect on behavioral activities of mice. Journal of biomedical research, 27(1), 37.
 • Harsha, S. N., & Anilakumar, K. R. (2013). Anxiolytic property of Lactuca sativa, effect on anxiety behaviour induced by novel food and height. Asian Pacific journal of tropical medicine, 6(7), 532-536.
 • Harsha, S. N., & Anilakumar, K. R. (2012). Effects of Lactuca sativa extract on exploratory behavior pattern, locomotor activity and anxiety in mice. Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 2, S475-S479.
 • Komaki, A., Nasab, Z.K., Shahidi, S., Sarihi, A., Salehi, I., & Ghaderi, A. (2014). Anxiolytic Effects of Acute Injection of Hydro-Alcoholic Extract of Lettuce in the Elevated Plus-Maze Task in Rats.
 • Aguirre-Hernández, AL Martínez, ME González-Trujano, J. Moreno, H. Vibrans i M. Soto-Hernández, „Ocena farmakologiczna przeciwlękowych i uspokajających działań Tilia americana L. var. mexicana u myszy, ” Journal of Ethnopharmacology , vol. 109, nr 1, s. 140–145, 2007
 • Aguirre-Hernández, ME González-Trujano, AL Martínez i in., „Analiza HPLC / MS i przeciwlękowe działanie flawonoidów kwercetyny i kaempferolu z Tilia americana var. Mexicana ,” Journal of etnofarmakologia , vol. 127, nr 1, s. 91–97, 2010.
 • de Almeida, E. R., da Silva, A. R., Aragatilde, A. C., dos Santos Soares, P. H., da Silva, L. L. S., Quixabeira, D. C. A., … & Marinho, L. A. L. (2013). Anticonvulsant and anxiolytic assessment of leaves from Artemisia vulgaris L. in mice. Journal of Medicinal Plants Research, 7(45), 3325-3331.
 • Tripathi, A. K., & Singh, R. H. (2010). Experimental evaluation of antidepressant effect of Vacha (Acorus calamus) in animal models of depression. Ayu, 31(2), 153.
 • Bhattacharyya, D., Sur, T. K., Lyle, N., Jana, U., & Debnath, P. K. (2011). A clinical study on the management of generalized anxiety disorder with Vaca (Acorus calamus).
 • Esfandiari, E., Ghanadian, M., Rashidi, B., Mokhtarian, A., & Vatankhah, A. M. (2018). The effects of Acorus calamus L. in preventing memory loss, anxiety, and oxidative stress on lipopolysaccharide-induced neuroinflammation rat models. International journal of preventive medicine, 9.
 • Venkatramaniah, C., Praba, A. M. A., & Ganesh, K. (2017). PROTECTIVE ROLE OF ACORUS CALAMUS AND BETA ASARONE IN EXPLORATION AND ANXIETY LEVELS ON EXPERIMENTAL EPILEPTIC RAT MODEL. Int J Anat Res, 5(3.1), 4067-4072.
 • Somnuk, A., Palanuvej, C., & Ruangrungsi, N. (2014). The Pharmacognostic Specification of Acorus calamus Dried Rhizome with Special Reference to – and – Asarone Contents in its Essential Oil.
 • Pattanaik, J., Kumar, Y., & Khatri, R. S. (2013). Acorus calamus Linn. A herbal tonic for central nervous system. Journal of Scientific and Innovative Research, 2(5), 950-954.
 • Rezaie, A., Mousavi, G., Nazeri, M., Jafari, B., Ebadi, A., Ahmadeh, C., & Habibi, E. (2011). Comparative study of sedative, pre-anesthetic and anti-anxiety effect of Origanum majorana extract with diazepam on rats. Research Journal of Biological Sciences, 6(11), 611-614.
 • Vasudeva, N. (2015). Origanum majorana L.-Phyto-pharmacological review.
 • Tripathy, B., Satyanarayana, S., Abedulla Khan, K., & Raja, K. (2017). An updated review on traditional uses, taxonomy, phytochemistry, pharmacology and toxicology of Origanum majorana. Int J Pharma Res Health Sci, 5(4), 1717-23.
 • Manouchehri, N., Abbasi-Maleki, S., & Mousavi, Z. (2019). A Comparison of the Anxiolytic and Hypnotic Effects of Origanum majorana Essential Oil and Alprazolam in Male Mice. Herbal Medicines Journal, 4(1), 18-26.
 • Cabaña-Muñoz, M. E., Pérez Laso, C., Parmigiani-Izquierdo, J. M., & Merino, J. J. (2016). Origanum majorana Essential Oil Reduces VAS score and Modulates Cerebral Activity during 10 NeurOptimal® Sessions in Patients. Int. J. Sci. Res.(IJSR), 2, 2319-7064.
 • Mombeini, T., Mazloumi, S., & Shams, J. (2015). Pharmacological Effects of Origanum Vulgare L. in the Elevated Plus-Maze and Open Field Tests in the Rat. Journal of Basic and Clinical Pathophysiology, 3(2), 29-36.
 • Habtemariam, S. (2019). Antioxidant and anti-inflammatory mechanisms of neuroprotection by ursolic acid: addressing brain injury, cerebral ischemia, cognition deficit, anxiety, and depression. Oxidative medicine and cellular longevity, 2019.
 • Merino, J. J., Parmigiani-Izquierdo, J. M., López-Oliva, M. E., & Cabaña-Muñoz, M. E. (2019). Origanum majorana Essential Oil Inhalation during Neurofeedback Training Reduces Saliva Myeloperoxidase Activity at Session-1 in Bruxistic Patients. Journal of clinical medicine, 8(2), 158.
 • Abbasi-Maleki, S., Kadkhoda, Z., & Taghizad-Farid, R. (2020). The antidepressant-like effects of Origanum majorana essential oil on mice through monoaminergic modulation using the forced swimming test. Journal of Traditional and Complementary Medicine, 10(4), 327-335.
 • Moslemi, F., Alijaniha, F., Naseri, M., Kazemnejad, A., Charkhkar, M., & Heidari, M. R. (2019). Citrus aurantium aroma for anxiety in patients with acute coronary syndrome: a double-blind placebo-controlled trial. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 25(8), 833-839.
 • Akhlaghi, M., Shabanian, G., Rafieian-Kopaei, M., Parvin, N., Saadat, M., & Akhlaghi, M. (2011). Citrus aurantium blossom and preoperative anxiety. Revista brasileira de anestesiologia, 61(6), 707-712.
 • Aline de Moraes Pultrini, Luciane Almeida Galindo, Mirtes Costa, Effects of the essential oil from Citrus aurantium L. in experimental anxiety models in mice,
 • Life Sciences, Volume 78, Issue 15, 2006.
 • Namazi, M., Akbari, S. A. A., Mojab, F., Talebi, A., Majd, H. A., & Jannesari, S. (2014). Aromatherapy with citrus aurantium oil and anxiety during the first stage of labor. Iranian Red Crescent Medical Journal, 16(6).
 • Banaiyan, G., Rasti Boroujeni, E., & Shirmardi, M. (2009). Comparison of the effect of Citrus aurantium and diazepam on preoperative anxiety. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences, 10.
 • Saketi, S., Bananej, M., & Jahromy, M. H. (2014). Effect of Citrus aurantium L. essential oil and its interaction with fluoxetine on anxiety in male mice. Journal of Behavioral and Brain Science, 2014.
 • Carvalho-Freitas, M. I. R., & Costa, M. (2002). Anxiolytic and sedative effects of extracts and essential oil from Citrus aurantium L. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 25(12), 1629-1633.
 • Kalani, Z., Emtiazy, M., Lotfi, M. H., & Dehghan, K. (2015). Comparison of Citrus aurantium and oxazepam tablets efficacy on preoperative anxiety in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. SSU_Journals, 23(3), 1968-1975.
 • Mannucci, C., Calapai, F., Cardia, L., Inferrera, G., D’Arena, G., Di Pietro, M., … & Calapai, G. (2018). Clinical Pharmacology of Citrus aurantium and Citrus sinensis for the Treatment of Anxiety. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2018.
 • Khosravi, M., Khakpour, S., Adibi, L., & Jahromy, M. H. (2014). A study of the effect of Citrus aurantium L. essential oil on anxiety and its interaction with GABAergic pathways in male mice. Journal of Behavioral and Brain Science, 4(10), 470.
 • Costa, C. A., Cury, T. C., Cassettari, B. O., Takahira, R. K., Flório, J. C., & Costa, M. (2013). Citrus aurantium L. essential oil exhibits anxiolytic-like activity mediated by 5-HT 1A-receptors and reduces cholesterol after repeated oral treatment. BMC complementary and alternative medicine, 13(1), 1-10.
 • Bakhsha, F., Yousefi, Z., Aryaee, M., Jafari, S. Y., & Derakhshanpoor, F. (2016). Comparison effect of Lavender and Citrus aurantium aroma on anxiety in female students at Golestan University of Medical Sciences. Journal of Basic Research in Medical Sciences, 3(4), 4-11.
 • Sharifipour, F., Bakhteh, A., & Mirmohammad Ali, M. (2015). Effects of Citrus aurantium aroma on post-cesarean anxiety. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 18(170.16), 12-20.
 • Pimenta, F. C. F., Alves, M. F., Pimenta, M. B. F., Melo, S. A. L., Almeida, A. A. F. D., Leite, J. R., … & Almeida, R. N. D. (2016). Anxiolytic effect of Citrus aurantium L. on patients with chronic myeloid leukemia. Phytotherapy Research, 30(4), 613-617.
 • Abbasnia, V. S. (2016). The effect of Citrus Aurantium flowers aqueous extract on sleeping time and the level of anxiety in mice. Journal of Birjand University of Medical Sciences, 23(4), 307-314.
 • Rahnama, S., Rabiei, Z., Alibabaei, Z., Mokhtari, S., Rafieian-Kopaei, M., & Deris, F. (2015). Anti-amnesic activity of Citrus aurantium flowers extract against scopolamine-induced memory impairments in rats. Neurological Sciences, 36(4), 553-560.
 • Ghazanfarpour, M., Mohammadzadeh, F., Shokrollahi, P., Khadivzadeh, T., Najaf Najafi, M., Hajirezaee, H., & Afiat, M. (2018). Effect of Foeniculum vulgare (fennel) on symptoms of depression and anxiety in postmenopausal women: a double-blind randomised controlled trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 38(1), 121-126.
 • Kishore, R., Anjaneyulu, N., Ganesh, M., & Sravya, N. (2012). EVALUATION OF ANXIOLYTIC ACTIVITY OF ETHANOLIC EXTRACT OF FOENICULUM VULGARE IN MICE MODEL Research Article.
 • Mesfin, M., Asres, K., & Shibeshi, W. (2014). Evaluation of anxiolytic activity of the essential oil of the aerial part of Foeniculum vulgare Miller in mice. BMC complementary and alternative medicine, 14(1), 1-7.
 • Vafaei, A. A., & Taherian, A. A. (2010). Investigation the effects of extract of Foeniculum vulgare on anxiety in mice. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, (Supplement 2), 46-46.
 • Badgujar, S. B., Patel, V. V., & Bandivdekar, A. H. (2014). Foeniculum vulgare Mill: a review of its botany, phytochemistry, pharmacology, contemporary application, and toxicology. BioMed research international, 2014.
 • Kooti, W., Moradi, M., Ali-Akbari, S., Sharafi-Ahvazi, N., Asadi-Samani, M., & Ashtary-Larky, D. (2015). Therapeutic and pharmacological potential of Foeniculum vulgare Mill: a review. Journal of HerbMed Pharmacology, 4(1), 1-9.
 • Koppula, S., & Kumar, H. (2013). Foeniculum vulgare Mill (Umbelliferae) attenuates stress and improves memory in wister rats. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 12(4), 553-558.
 • Cioanca, O., Hancianu, M., Mircea, C., Trifan, A., & Hritcu, L. (2016). Essential oils from Apiaceae as valuable resources in neurological disorders: Foeniculi vulgare aetheroleum. Industrial Crops and Products, 88, 51-57.
 • Ghazanfarpour, M., Najafi, M. N., Sharghi, N. B., Mousavi, M. S., Babakhanian, M., & Rakhshandeh, H. (2018). A double-blind, placebo-controlled trial of Fennel (Foeniculum vulgare) on menopausal symptoms: A high placebo response. Journal of the Turkish German Gynecological Association, 19(3), 122.
 • Baretta, I. P., Felizardo, R. A., Bimbato, V. F., dos Santos, M. G. J., Kassuya, C. A. L., Junior, A. G., … & Andreatini, R. (2012). Anxiolytic-like effects of acute and chronic treatment with Achillea millefolium L. extract. Journal of ethnopharmacology, 140(1), 46-54.
 • Jahromi, G. P., Imani, E., Nasehi, M., & Shahriari, A. (2019). Effect of Achillea millefolium aqueous extract on memory deficit and anxiety caused by stroke in ovariectomized rats. Journal of Herbmed Pharmacology, 8(2), 153-159.
 • Zahedi-Khorasani, M., Taherian, A. A., Vafaei, A. A., Rajabi, M. R., & Rashydi-pour, A. (2006). Assessment of hydro-alcholic extract of Achillea. millefolium on anxiety-like behaviors in mice. Koomesh, 7(3), 171-176.
 • Li, Y. C., Shen, J. D., Li, Y. Y., & Huang, Q. (2014). Antidepressant effects of the water extract from Taraxacum officinale leaves and roots in mice. Pharmaceutical biology, 52(8), 1028-1032.
 • Zheng, L. (2014). Dihydro Flavonols Maybe an Effective and Specific Novel Treatment for Alcoholism by Affecting the Express of Aminobutyric Acid. In Advanced Materials Research (Vol. 881, pp. 356-359). Trans Tech Publications Ltd.
 • Li, Y. C., Shen, J. D., Li, Y. Y., & Huang, Q. (2014). Antidepressant effects of the water extract from Taraxacum officinale leaves and roots in mice. Pharmaceutical biology, 52(8), 1028-1032.
 • Zheng, L. (2014). Dihydro Flavonols Maybe an Effective and Specific Novel Treatment for Alcoholism by Affecting the Express of Aminobutyric Acid. In Advanced Materials Research (Vol. 881, pp. 356-359). Trans Tech Publications Ltd.
 • Karimi, G., & Saradeghi Keisari, M. (2007). Evaluation of antidepressant effect of ethanolic and aqueous extracts of Silybum marianum L. seed in mice. Journal of Medicinal Plants, 6(24), 38-43.
 • Khoshnoodi, M., Fakhraei, N., & Dehpour, A. R. (2015). Possible involvement of nitric oxide in antidepressant-like effect of silymarin in male mice. Pharmaceutical biology, 53(5), 739-745.
 • Thakare, V. N., Dhakane, V. D., & Patel, B. M. (2016). Potential antidepressant-like activity of silymarin in the acute restraint stress in mice: Modulation of corticosterone and oxidative stress response in cerebral cortex and hippocampus. Pharmacological Reports, 68(5), 1020-1027.
 • Li, Y. J., Li, Y. J., Yang, L. D., Zhang, K., Zheng, K. Y., Wei, X. M., … & Wu, Y. M. (2018). Silibinin exerts antidepressant effects by improving neurogenesis through BDNF/TrkB pathway. Behavioural brain research, 348, 184-191.
 • Thakare, V. N., Aswar, M. K., Kulkarni, Y. P., Patil, R. R., & Patel, B. M. (2017). Silymarin ameliorates experimentally induced depressive like behavior in rats: Involvement of hippocampal BDNF signaling, inflammatory cytokines and oxidative stress response. Physiology & behavior, 179, 401-410.
 • Devi, K. P. (2019). Milk thistle (Silybum marianum). In Nonvitamin and Nonmineral Nutritional Supplements (pp. 321-325). Academic Press.
 • Karimi, G., Vahabzadeh, M., Lari, P., Rashedinia, M., & Moshiri, M. (2011). “Silymarin”, a promising pharmacological agent for treatment of diseases. Iranian journal of basic medical sciences, 14(4), 308.
 • Khatri, D. (2019). Neuroprotective role of silyamarin in stereotaxically rotenone-induced rat model of Parkinson’s disease. Journal of the Neurological Sciences, 405, 205.
 • de Groot, H., Jansen, A. P. H., & Timmermans, F. (2002). Allergie voor insecten. HUISARTS EN WETENSCHAP-NEDERLANDS-, 45(7), 362-367.
 • Brochocka, A., Kasprzak, J., Barczak, T., Bennewicz, J., Błażejewicz-Zawadzińska, M., & Klimberg, A. (2018). Zagrożenia związane z pasożytniczym oddziaływaniem kleszczy jako wektora patogenów. Hygeia, 53(2), 132-139.
 • Senthilkumar, A., & Venkatesalu, V. (2010). Chemical composition and larvicidal activity of the essential oil of Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng against Anopheles stephensi: a malarial vector mosquito. Parasitology research, 107(5), 1275-1278.
 • Govindarajan, M., Rajeswary, M., Hoti, S. L., Bhattacharyya, A., & Benelli, G. (2016). Eugenol, α-pinene and β-caryophyllene from Plectranthus barbatus essential oil as eco-friendly larvicides against malaria, dengue and Japanese encephalitis mosquito vectors. Parasitology research, 115(2), 807-815.
 • Tesfaye, Dawit & Hailemariam Bedasso, Alemnesh. (2019). LABORATORY STUDY OF THE RESPONSE OF FEMALE Aedes aegypti TO VOLATILE CHEMICAL ODORS COLLECTED FROM Solanum lycopersicum LEAVES AND Spodoptera littoralis LARVAE. 10.13140/RG.2.2.27187.07202.
 • Toiu, A., Vlase, L. A. U. R. I. A. N., Gheldiu, A. M., Vodnar, D., & Oniga, I. (2017). Evaluation of the antioxidant and antibacterial potential of bioactive compounds from Ajuga reptans extracts. Farmacia, 65, 351-355.
 • Sugier, D. (2013). Plon i skład chemiczny surowca arniki górskiej (Arnica montana L.) w zależności od sposobu zakładania plantacjii terminu zbioru koszyczków kwiatowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E. Agricultura, 68(3).
 • Bergman, M., Varshavsky, L., Gottlieb, H. E., & Grossman, S. (2001). The antioxidant activity of aqueous spinach extract: chemical identification of active fractions. Phytochemistry, 58(1), 143-152.
 • Brockmann, Hans; Weber, Erhard; Sander, Elsbeth (1950). „Fagopyrin, ein photodynamischer Farbstoff aus Buchweizen (Fagopyrum esculentum)”. Die Naturwissenschaften . 37 (2): 43. Kod bibl : 1950NW ….. 37 … 43B . doi : 10.1007 / BF00645366 .
 •  Tavčar Benković, Eva; Žigon, Dušan; Friedrich, Miha; Plavec, Janez; Kreft, Samo (2014). „Izolacja, analiza i struktury fototoksycznych fagopiryn z gryki”. Chemia żywności . 143 : 432–439. doi : 10.1016 / j.foodchem.2013.07.118 . PMID  24054263 .
 •  Kreft, S .; Janeš, D .; Kreft, I. (2013). „Zawartość fagopyryny i polifenoli we wspólnych i tatarskich kiełkach gryki”. Acta Pharmaceutica . 63 (4): 553–60.
 • Brown, S. R., Cann, P. A., & Read, N. W. (1990). Effect of coffee on distal colon function. Gut, 31(4), 450-453.
 • Szentmihályi, K., May, Z., Süle, K., & Then, M. (2013). Mineral element content of some herbs with antiinflammatory effect used in gastrointestinal diseases. Orvosi hetilap, 154(14), 538-543.
 • Sanger GJ, Broad J, Andrews PL. The relationship between gastric motility and nausea: Gastric prokinetic agents as treatments. Eur J Pharmacol 20135;715:10-4.
 • Kris MG, Hesketh PJ, Somerfield MR, et al. American Society of Clinical Oncology guideline for antiemetics in oncology: update 2006. J Clin Oncol 2006;24:2932-47.
 •  Harrington RA, Hamilton CW, Brogden RN, et al. Metoclopramide. An updated review of its pharmacological properties and clinical use. Drugs 1983;25:451-94.
 • Tonini M, Cipollina L, Poluzzi E, et al. Review article: clinical implications of enteric and central D2 receptor blockade by antidopaminergic gastrointestinal prokinetics. Aliment Pharmacol Ther 2004;19:379-90.
 • Gralla RJ, Osoba D, Kris MG, et al. Recommendations for the use of antiemetics: evidence-based, clinical practice guidelines. American Society of Clinical Oncology. J Clin Oncol 1999;17:2971-94.
 • Kovac AL. Prevention and treatment of postoperative nausea and vomiting. Drugs 2000;59:213-43.
 •  Le TP, Gan TJ. Update on the management of postoperative nausea and vomiting and postdischarge nausea and vomiting in ambulatory surgery. Anesthesiol Clin 2010; 28:225-49.
 • Passik SD, Lundberg J, Kirsh KL, et al. A pilot exploration of the antiemetic activity of olanzapine for the relief of nausea in patients with advanced cancer and pain. J Pain Symptom Manage 2002;23:526-32.
 • Passik SD, Navari RM, Jung SH, et al. A phase I trial of olanzapine (Zyprexa) for the prevention of delayed emesis in cancer patients: a  Hoosier Oncology Group study. Cancer Invest 2004;22:383-8.
 •  Navari RM. Overview of the updated antiemetic guidelines for chemotherapy-induced nausea and vomiting. Comm Oncology 2007; 4(suppl. 1):3-11.
 • Perwitasari DA, Gelderblom H, Atthobari J, et al. Anti-emetic drugs in oncology: pharmacology and individualization by pharmacogenetics. Int J Clin Pharm 2011;33:33-43.
 • Keating GM, Duggan ST, Curran MP. Transdermal granisetron: a guide to its use in preventing nausea and vomiting induced by chemotherapy. CNS Drugs 2012;26:787-90.
 • Roila F, Herrstedt J, Aapro M, et al. ESMO/MASCC Guidelines Working Group. Guideline update for MASCC and ESMO in the prevention of chemotherapy-and radiotherapy-induced nausea and vomiting: results of the Perugia consensus conference. Ann Oncol 2010;21(suppl. 5):v232-43.
 •  Goodin S, Cunningham R. 5-HT(3)-receptor antagonists for the treatment of nausea and vomiting: a reappraisal of their side-effect profile. Oncologist 2002;7:424-36.
 • Navari RM. Management of chemotherapy-induced nausea and vomiting: focus on newer agents and new uses for older agents. Drugs 2013;73:249-62.
 •  Lasseter KC, Gambale J, Jin B, et al. Tolerability of fosaprepitant and bioequivalency to aprepitant in healthy subjects. J Clin Pharmacol 2007;47:834-40.
 • Tramer MR, Carroll D, Campbell FA, et al. Cannabinoids for control of chemotherapy induced nausea and vomiting: quantitative systematic review. BMJ 2001;323:16-21.
 • Radbruch L, Nauck F. [Review of cannabinoids in the treatment of nausea and vomiting]. Schmerz 2004;18:306-10.
 • Davis MP. Oral nabilone capsules in the treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting and pain. Expert Opin Investig Drugs 2008;17:85-95.
 •  Scott SM, Rogers C, Backstrom C. Dexamethasone therapy is associated with a rise in urinary epidermal growth factor concentrations in the preterm infant. Eur J Endocrinol 1995;132:326-30.
 • Ioannidis JP, Hesketh PJ, Lau J. Contribution of dexamethasone to control of chemotherapy-induced nausea and vomiting: a meta-analysis of randomized evidence. J Clin Oncol 2000;18:3409-22.
 •  Jordan K, Schmoll HJ, Aapro MS. Comparative activity of antiemetic drugs. Crit Rev Oncol Hematol 2007;61:162-75.
 •  Vardy J, Chiew KS, Galica J, et al. Side effects associated with the use of dexamethasone for prophylaxis of delayed emesis after moderately emetogenic chemotherapy. Br J Cancer 2006;94:1011-5.
 • Shupak A, Gordon CR. Motion sickness: advances in pathogenesis, prediction, prevention, and treatment. Aviat Space Environ Med 2006;77:1213-23.
 •  Schmäl F. Neuronal mechanisms and the treatment of motion sickness. Pharmacology 2013;91:229-41.
 •  Zajonc TP, Roland PS. Vertigo and motion sickness. Part II: Pharmacologic treatment. Ear Nose Throat J 2006;85:25-35.
 •  Matsuoka I, Ito J, Takahashi H, et al. Experimental vestibular pharmacology: a minireview with special reference to neuroactive substances and antivertigo drugs. Acta Otolaryngol Suppl 1984;419:62-70.
 •  Nachum Z, Shahal B, Shupak A, et. al. Scopolamine bioavailability in combined oral and transdermal delivery. Pharmacol Exp Ther 2001;296:121-3.
 • Norfleet WT, Degioanni JJ, Calkins DS, et al. Treatment of motion sickness in parabolic flight with buccal scopolamine. Aviat Space Environ Med 1992;63:46-51.
 • Simmons RG, Phillips JB, Lojewski RA, et al. The efficacy of low-dose intranasal scopolamine for motion sickness. Aviat Space Environ Med 2010;81:405-12.
 •  Mandala M, Cremonesi M, Rocca A, et al. Midazolam for acute emesis refractory to dexamethasone and granisetron after highly emetogenic chemotherapy: a phase II study. Support Care Cancer 2005;13:375-80.
 •  Lee JA, Watson LA, Boothby G. Calcium antagonists in the prevention of motion sickness. Aviat Space Environ Med 1986;57:45–48.
 • Doweck I, Gordon CR, Spitzer O, et al. Effect of cinnarizine in the prevention of seasickness. Aviat Space Environ Med 1994;65:606–609.
 • Grontved A, Brask T, Kambskard J, et al. Ginger root against seasickness. A controlled trial on the open sea. Acta Otolaryngol 1988;105:45–49.
 • Lien HC, Sun WM, Chen YH, et al. Effects of ginger on motion sickness and gastric slow-wave dysrhythmias induced by circular vection. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2003;284:G481–G489.
 • European Medicines Agency. Committee on Herbal Medicinal Products. Community herbal monograph on Zingiber officinale roscoe, rhizoma. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_Community_herbal_monograph/2011/09/WC500112680.pdf.
 • Lee J, Oh H. Ginger as an antiemetic modality for chemotherapy-induced nausea and vomiting: a systematic review and meta-analysis. Oncol Nurs Forum 2013;40:163-70.
 • Collins AS. Postoperative nausea and vomiting in adults: implications for critical care. Crit Care Nurse 2011;31:36-45.
 • Bottomley C, Bourne T. Management strategies for hyperemesis. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2009;23:549-64.
 • Seto A, Einarson T, Koren G. Pregnancy outcome following first trimester exposure to antihistamines: meta-analysis. Am J Perinatol, 1997;14:119–124.
 • Tucker ML, Jackson MR, Scales MD, et al. Ondansetron: pre-clinical safety evaluation. Eur J Cancer Clin Oncol 1989;25(Suppl. 1):S79–S93.
 •  Ashkenazi-Hoffnung L, Merlob P, Stahl B, et al. Evaluation of the efficacy and safety of bi-daily combination therapy with pyridoxine and doxylamine for nausea and vomiting of pregnancy. Isr Med Assoc J 2013;15:23-6.
 • Vito, Maura & Laffranchi, Alberto & Menicalli, Chiara & Monechi, Maria & Portalupi, Emanuela & Re, Tania & Amunni, con & Massimo, Bonucci & Gaudio, Angelo & Firenzuoli, Fabio & Gori, Luigi & Guido, Carmelo & Palli, Giovanna. (2015). Le medicine complementari per il paziente oncologico. Sviluppo e opportunita dell’oncologia integrata Curatori: Sonia Baccetti, Mariella Di Stefano, Elio Rossi.
 • Clerici, Carlo & Veneroni, Laura & Giacon, Barbara & Mariani, Luigi & Fossati-Bellani, Franca. (2009). Complementary and Alternative Medical Therapies Used by Children With Cancer Treated at an Italian Pediatric Oncology Unit. Pediatric blood & cancer. 53. 599-604. 10.1002/pbc.22093.
 • Deng, Gary & Frenkel, Moshe & Cohen, Lorenzo & Cassileth, Barrie & Abrams, Donald & Capodice, Jillian & Courneya, Kerry & Dryden, Trish & Hanser, Suzanne & Kumar, Nagi & Labriola, Dan & Wardell, Diane & Sagar, Stephen. (2009). Society for integrative oncology. Evidence-based clinical practice guidelines for integrative oncology: Complementary therapies and botanicals. Journal of the Society for Integrative Oncology, 7, 85-120. Journal of the Society for Integrative Oncology. 7. 85-120. 10.2310/7200.2009.0019.
 • Kienle, Gunver & Kiene, Helmut. (2010). Review Article: Influence of Viscum album L (European Mistletoe) Extracts on Quality of Life in Cancer Patients: A Systematic Review of Controlled Clinical Studies. Integrative cancer therapies. 9. 142-57. 10.1177/1534735410369673.
 • Abdel-Tawab, Mona & Werz, Oliver & Schubert-Zsilavecz, Manfred. (2011). Boswellia serrata An Overall Assessment of In Vitro, Preclinical, Pharmacokinetic and Clinical Data. Clinical pharmacokinetics. 50. 349-69. 10.2165/11586800-000000000-00000.
 • Kienle, Gunver & Grugel, Renate & Kiene, Helmut. (2011). Safety of higher dosages of Viscum album L. in animals and humans – Systematic review of immune changes and safety parameters. BMC complementary and alternative medicine. 11. 72. 10.1186/1472-6882-11-72.
 • Perry, Rachel & Terry, Rohini & Watson, Leala & Ernst, Edzard. (2012). Is lavender an anxiolytic drug? A systematic review of randomised clinical trials. Phytomedicine: international journal of phytotherapy and phytopharmacology. 19. 825-35. 10.1016/j.phymed.2012.02.013.
 • Ishaque, Sana & Shamseer, Larrisa & Bukutu, Cecilia & Vohra, Sunita. (2012). Rhodiola rosea for physical and mental fatigue: A systematic review. BMC complementary and alternative medicine. 12. 70. 10.1186/1472-6882-12-70.
 • Barton, Debra & Liu, Heshan & Dakhil, Shaker & Linquist, Breanna & Sloan, Jeff & Nichols, Craig & McGinn, Travis & Stella, Philip & Seeger, Grant & Sood, Amit & Loprinzi, Charles. (2013). Wisconsin Ginseng (Panax quinquefolius) to Improve Cancer-Related Fatigue: A Randomized, Double-Blind Trial, N07C2. Journal of the National Cancer Institute. 105. 10.1093/jnci/djt181.
 • Furness, Susan & Bryan, Gemma & McMillan, Roddy & Birchenough, Sarah & Worthington, Helen. (2013). Interventions for the management of dry mouth: non-pharmacological interventions. The Cochrane database of systematic reviews. 9. CD009603. 10.1002/14651858.CD009603.pub3.
 • del giglio, Adriana & Cubero, Daniel & Lerner, Tatiana & Guariento, Ricardo & Azevedo, Renata & Paiva, Henrique & Goldman, Cecilia & Carelli, Bruno & Cruz, Felipe & Schindler, Fernanda & Pianowski, Luiz & Matos, Leandro & Giglio, Auro. (2013). Purified Dry Extract of Paullinia cupana (Guaraná) (PC-18) for Chemotherapy-Related Fatigue in Patients with Solid Tumors: An Early Discontinuation Study. Journal of dietary supplements. 10. 325-34. 10.3109/19390211.2013.830676.
 • Lee, Seunghoon & Jerng, Ui & Liu, Yan & Kang, Jung & Nam, Dongwoo & Lee, Jae-Dong. (2014). The effectiveness and safety of moxibustion for treating cancer-related fatigue: A systematic review and meta-analyses. Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer. 22. 10.1007/s00520-014-2161-z.
 • Tröger, Wilfried & Galun, Danijel & Reif, Marcus & Schumann, Agnes & Stanković, Nikola & Milicevic, Miroslav. (2014). Quality of Life of Patients With Advanced Pancreatic Cancer During Treatment With Mistletoe: A randomized controlled trial. Dtsch Arztebl International. 111. 493-502. 10.3238/arztebl.2014.0493.
 • Lopresti, Adrian & Drummond, Peter. (2014). Saffron (Crocus sativus) for depression: A systematic review of clinical studies and examination of underlying antidepressant mechanisms of action. Human Psychopharmacology Clinical and Experimental. 29. 517-27. 10.1002/hup.2434.
 • Sahebjamee, Mahnaz & Mansourian, Arash & Mohammad, Mohammad & Zadeh, Mohsen & Bekhradi, Reza & Kazemian, Ali & Manifar, Soheila & Ashnagar, Sajjad & Doroudgar, Kiavash. (2014). Comparative Efficacy of Aloe vera and Benzydamine Mouthwashes on Radiation-induced Oral Mucositis: A Triple-blind, Randomised, Controlled Clinical Trial. Oral health & preventive dentistry. 10.3290/j.ohpd.a33091.
 • Rossi, Elio & Vita, Alessandra & Baccetti, Sonia & Stefano, Mariella & Voller, Fabio & Zanobini, Alberto. (2014). Complementary and alternative medicine for cancer patients: results of the EPAAC survey on integrative oncology centres in Europe. Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer. 23. 10.1007/s00520-014-2517-4.
 • Marx, Wolfgang & Kiss, Nicole & Isenring, E.. (2015). Is ginger beneficial for nausea and vomiting? An update of the literature. Current opinion in supportive and palliative care. 9. 10.1097/SPC.0000000000000135.
 • Bameshki, Alireza & Namaiee, Mohammad & Jangjoo, Ali & Dadgarmoghaddam, Maliheh & Ghalibaf, Mohammad & Ghorbanzadeh, Atefeh & Sheybani, Shima. (2018). Effect of oral ginger on prevention of nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Electronic Physician. 10. 6354-6362. 10.19082/6354.
 • Nguyen, Linda & Lee, Linda. (2017). Complementary and Alternative Medicine for Nausea and Vomiting. 10.1007/978-3-319-34076-0_12.
 • Borges, Dayane & Freitas, Karina & Popim, Regina. (2020). Benefits of ginger in the control of chemotherapy-induced nausea and vomiting. Revista Brasileira de Enfermagem. 73. 10.1590/0034-7167-2018-0903.
 • Moyad, Mark. (2016). Rapid Review of Breast Cancer Treatment Side Effects and Dietary Supplement/Integrative Options from A to Z: What Helps, Harms, or Does Nothing?. 10.1007/978-3-319-23422-9_7.
 • Mason, Heidi & Derubeis, Mary & Burke, Nancy & Shannon, Melissa & Karsies, Danielle & Wolf, Gregory & Eisbruch, Avi & Worden, Francis. (2016). Symptom management during and after treatment with concurrent chemoradiotherapy for oropharyngeal cancer: A review of the literature and areas for future research. World Journal of Clinical Oncology. 7. 220. 10.5306/wjco.v7.i2.220.
 • Sivelli, Francesco & Rossi, Elio & Baccetti, Sonia & Stefano, Mariella & Gallo, Eugenia & Firenzuoli, Fabio. (2018). Herb-Drug Interactions in Oncology: A Clinical Up-Date. OBM Integrative and Complementary Medicine. 4. 1-1. 10.21926/obm.icm.1904060.
 • Marx, Wolfgang & McCarthy, Alexandra & Ried, Karin & McKavanagh, Dan & Vitetta, Luis & Sali, Avni & Lohning, Anna & Isenring, E.. (2017). The Effect of a Standardized Ginger Extract on Chemotherapy-Induced Nausea-Related Quality of Life in Patients Undergoing Moderately or Highly Emetogenic Chemotherapy: A Double Blind, Randomized, Placebo Controlled Trial. Nutrients. 9. 867. 10.3390/nu9080867.
 • Marx, Wolfgang & McCarthy, Alexandra & Marshall, Skye & Crichton, Megan & Molassiotis, Alex & Ried, Karin & Bird, Robert & Lohning, Anna & Isenring, Elizabeth. (2018). Supplemental prophylactic intervention for chemotherapy-induced nausea and emesis (SPICE) trial: Protocol for a multicentre double-blind placebo-controlled randomised trial: Ginger and chemotherapy-induced nausea and emesis. Nutrition & Dietetics. 77. 10.1111/1747-0080.12446.
 • Chen, Menghua & May, Brian & Zhou, Iris & Zhang, Tony & Xue, Charlie. (2016). Integrative Medicine for Relief of Nausea and Vomiting in the Treatment of Colorectal Cancer Using Oxaliplatin-Based Chemotherapy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Phytotherapy research : PTR. 30. 10.1002/ptr.5586.
 • Mannelli, Lorenzo & Pacini, Alessandra & Micheli, Laura & Femia, Angelo & Maresca, Mario & Zanardelli, Matteo & Vannacci, Alfredo & Gallo, Eugenia & Bilia, Anna & Caderni, Giovanna & Firenzuoli, Fabio & Mugelli, Alessandro & Ghelardini, Carla. (2017). Astragali radix: Could it be an adjuvant for oxaliplatin-induced neuropathy?. Scientific Reports. 7. 42021. 10.1038/srep42021.
 • Chen, Menghua & May, Brian & Zhou, Iris & Xue, Charlie & Zhang, Tony. (2015). Meta-Analysis of Oxaliplatin-Based Chemotherapy Combined With Traditional Medicines for Colorectal Cancer. Integrative cancer therapies. 15. 10.1177/1534735415596424.
 • Evans, Maggie & Bryant, Susan & Huntley, Alyson & Feder, Gene. (2015). Cancer Patients’ Experiences of Using Mistletoe (Viscum album): A Qualitative Systematic Review and Synthesis. Journal of alternative and complementary medicine (New York, N.Y.). 22. 10.1089/acm.2015.0194.
 • Magi, Tatjana & Kuehni, Claudia & Torchetti, Loredana & Wengenroth, Laura & Lüer, Sonja & Frei-Erb, Martin. (2015). Use of Complementary and Alternative Medicine in Children with Cancer: A Study at a Swiss University Hospital. PLOS ONE. 10. e0145787. 10.1371/journal.pone.0145787.
 • Bossi, Paolo & Cortinovis, Diego & Rocca, Maria & Roila, Fausto & Seminara, Patrizia & Fabi, Alessandra & Canova, Stefania & Verri, Elena & Fatigoni, Sonia & Iannace, Alessandro & Macchi, Fabio & Ripamonti, Carla. (2016). Searching for Evidence to Support the Use of Ginger in the Prevention of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 22. 10.1089/acm.2015.0315.
 • Chen, Menghua & May, Brian & Zhou, Iris & Sze, Daniel & Xue, Charlie & Zhang, Tony. (2016). Oxaliplatin-based chemotherapy combined with traditional medicines for neutropenia in colorectal cancer: A meta-analysis of the contributions of specific plants. Critical Reviews in Oncology/Hematology. 105. 10.1016/j.critrevonc.2016.07.002.
 • Sahebjamee, Mahnaz & Mansourian, Arash & Hajimirzamohammad, Mohammad & Zadeh, Mohsen & Bekhradi, Reza & Kazemian, Ali & Manifar, Soheila & Ashnagar, Sajjad & Doroudgar, Kiavash. (2016). Comparative Efficacy of Aloe vera and Benzydamine Mouthwashes on Radiation-induced Oral Mucositis: A Triple-blind, Randomised, Controlled Clinical Trial (vol 13, pg 309, 2015). Oral health & preventive dentistry. 14. 274-274.
 • Alsanad, Saud & Howard, Rachel & Williamson, Elizabeth. (2016). An assessment of the impact of herb-drug combinations used by cancer patients. BMC Complementary and Alternative Medicine. 16. 10.1186/s12906-016-1372-x.
 • Baccetti, Sonia & Stefano, Mariella & Vito, Maura & Firenzuoli, Fabio & Lanfranchi, Alberto & Monechi, Maria & Portalupi, Emanuela & Re, Tania & Rossi, Elio & Zanobini, Alberto. (2014). Complementary and Alternative Medicine (CAM) in cancer care. Development and opportunities of Integrative Oncology. 10.13140/RG.2.1.3191.4720.
 • Rossi, Elio & Noberasco, Cristina & Picchi, Marco & Stefano, Mariella & Rossi, Antonella & Nurra, Linda & Ventura, Leonardo. (2018). Complementary and Integrative Medicine to Reduce Adverse Effects of Anticancer Therapy. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 24. 933-941. 10.1089/acm.2018.0143.
 • Rossi, Elio & Stefano, Mariella & Firenzuoli, Fabio & Monechi, Maria & Baccetti, Sonia. (2017). Add-On Complementary Medicine in Cancer Care: Evidence in Literature and Experiences of Integration. Medicines. 4. 5. 10.3390/medicines4010005.
 • Robotin, Monica C. i Andrew G. Penman. „Włączanie terapii uzupełniających do głównego nurtu leczenia raka: w którą stronę dalej?” Medical Journal of Australia 185.7 (2006): 377-379.
 • Ben-Arye, E., Ali-Shtayeh, MS, Nejmi, M., Schiff, E., Hassan, E., Mutafoglu, K., … & Silbermman, M. (2012). Integracyjne badania onkologiczne na Bliskim Wschodzie: tkanie tradycyjnej i uzupełniającej medycyny w opiece podtrzymującej. Opieka wspomagająca w przypadku raka , 20 (3), 557-564.
 • Truant, TL, Balneaves, LG i Fitch, MI (2015). Włączanie medycyny komplementarnej i alternatywnej w opiekę onkologiczną: perspektywy pielęgniarek onkologicznych w Kanadzie. Azja-Pacyfik dziennik pielęgniarstwa onkologicznego , 2 (4), 205.
 • Leis, AM, Weeks, LC, i Verhoef, MJ (2008). Zasady prowadzenia zintegrowanej onkologii i rozwoju bazy dowodów. Current Oncology , 15 (Suppl 2), s83.
 • Boyd, DB (2007). Integracyjna Onkologia: ostatnie dziesięć lat – osobista retrospekcja. Alternatywne terapie w zdrowiu i medycynie , 13 (1), 56-65.
 • Cramer, H., Cohen, L., Dobos, G., & Witt, CM (2013). Integracyjna onkologia: najlepsze z obu światów – zagadnienia teoretyczne, praktyczne i badawcze. Medycyna komplementarna i alternatywna oparta na dowodach , 2013 .
 • Frenkel, M., Ben-Arye, E., i Cohen, L. (2010). Komunikacja w opiece onkologicznej: omawianie medycyny komplementarnej i alternatywnej. Integracyjne terapie raka , 9 (2), 177–185.
 • Humpel, N., i Jones, SC (2006). Uzyskanie wglądu w to, co, dlaczego i gdzie komplementarnego i alternatywnego stosowania przez pacjentów chorych na raka i tych, którzy przeżyli. European Journal of Cancer Care , 15 (4), 362-368.
 • Rossi, E., Vita, A., Baccetti, S., Di Stefano, M., Voller, F., i Zanobini, A. (2015). Medycyna komplementarna i alternatywna dla pacjentów z rakiem: wyniki badania EPAAC dotyczącego integracyjnych centrów onkologicznych w Europie. Opieka wspomagająca w raku , 23 (6), 1795–1806.
 • Lim, E., Vardy, JL, Oh, B., i Dhillon, HM (2017). Włączenie medycyny komplementarnej i alternatywnej w specyficzne dla raka programy wsparcia w Australii: badanie zakresu. Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology , 13 (1), 6-12.
 • Deng, G., i Cassileth, B. (2013). Medycyna uzupełniająca lub alternatywna w leczeniu raka – mity i realia. Nature Reviews Clinical Oncology , 10 (11), 656.
 • Deng, G., i Cassileth, B. (2014). Integracyjna onkologia: przegląd. Książka edukacyjna American Society of Clinical Oncology , 34 (1), 233–242.
 • McQuade, JL, Meng, Z., Chen, Z., Wei, Q., Zhang, Y., Bei, W., … & Cohen, L. (2012). Wykorzystanie tradycyjnych postaw medycyny chińskiej i ich postawy w chińskim szpitalu onkologicznym: badanie pacjentów i lekarzy. Medycyna komplementarna i alternatywna oparta na dowodach , 2012 .
 • Wormwood (Artemisia absinthium) suppresses tumour necrosis factor alpha and accelerates healing in patients with Crohn’s disease – A controlled clinical trial. Krebs S, Omer TN, Omer B. Phytomedicine. 2010 Apr;17(5):305-9. Epub 2009 Dec 3.
 • Omer B, Krebs S, Omer H, Noor TO. Steroid-sparing effect of wormwood (Artemisia absinthium) in Crohn’s disease: a double-blind placebo-controlled study. Phytomedicine. 2007 Feb;14(2-3):87-95. Epub 2007 Jan 19. Étude décrite dans : Minigh J. Steroid-Sparing Effect of Wormwood in Cronh’s Disease. HerbalGram, no 77, Février-Avril 2008.
 • Gerhardt H, Seifert F, et al. (Therapy of active Crohn disease with Boswellia serrata extract H 15). (Article en allemand, résumé en anglais). Z Gastroenterol 2001 Jan;39(1):11-7. 9. MacLean CH, Mojica WA, Newberry SJ.
 • Nakano, S., Takekoshi, H., & Nakano, M. (2010). Chlorella pyrenoidosa supplementation reduces the risk of anemia, proteinuria and edema in pregnant women. Plant foods for human nutrition, 65(1), 25-30.
 • Higashi-Okai, K., Yamazaki, M., Nagamori, H., & Okai, Y. (2001). Identification and antioxidant activity of several pigments from the residual green tea (Camellia sinensis) after hot water extraction. Journal of UOEH, 23(4), 335-344.
 • Ferruzzi, M. G., Lumpkin, J. L., Schwartz, S. J., & Failla, M. (2006). Digestive stability, micellarization, and uptake of β-carotene isomers by Caco-2 human intestinal cells. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(7), 2780-2785.
 • Mukhopadhyay, S., Basak, J., Kar, M., Mandal, S., & Mukhopadhyay, A. (2009). The role of iron chelation activity of wheat grass juice in patients with myelodysplastic syndrome. Journal of Clinical Oncology, 27(15_suppl), 7012-7012.
 • Tirgar, P. R., Thumber, B. L., & Desai, T. R. (2011). Isolation, characterization and biological evaluation of iron chelator from Triticum aestivum (wheat grass). Int J Pharma Bio Sci, 2, 288-296.
 • Chauhan, M. (2014). A pilot study on wheat grass juice for its phytochemical, nutritional and therapeutic potential on chronic diseases. International journal of chemical studies, 2(4), 27-34.
 • Kulkarni, S. D., Acharya, R., Rajurkar, N. S., & Reddy, A. V. R. (2007). Evaluation of bioaccessibility of some essential elements from wheatgrass (Triticum aestivum L.) by in vitro digestion method. Food chemistry, 103(2), 681-688.
 • Kumar, N. S., Murali, M., Nair, A. M., & Nair, A. S. (2016). Green blood therapy of wheat grass-Nature’s finest medicine’-A literature review. J Pharm Biol Sci, 11(2), 57-64.
 • Agrawal, A., Gupta, E., & Chaturvedi, R. (2015). Determination of minerals and antioxidant activities at different levels of jointing stage in juice of wheat grass-the green wonder. Int. J. Pure App. Biosci, 3(2), 311-316.
 • Bar-Sela, G., Cohen, M., Ben-Arye, E., & Epelbaum, R. (2015). The medical use of wheatgrass: review of the gap between basic and clinical applications. Mini reviews in medicinal chemistry, 15(12), 1002-1010.
 • Kulkarni, S. D., Acharya, R., Nair, A. G. C., Rajurkar, N. S., & Reddy, A. V. R. (2006). Determination of elemental concentration profiles in tender wheatgrass (Triticum aestivum L.) using instrumental neutron activation analysis. Food Chemistry, 95(4), 699-707.
 • Adhikari, B. M., Bajracharya, A., & Shrestha, A. K. (2016). Comparison of nutritional properties of Stinging nettle (Urtica dioica) flour with wheat and barley flours. Food science & nutrition, 4(1), 119-124.
 • Rutto, L. K., Xu, Y., Ramirez, E., & Brandt, M. (2013). Mineral properties and dietary value of raw and processed stinging nettle (Urtica dioica L.). International journal of food science, 2013.
 • Francišković, M., Gonzalez‐Pérez, R., Orčić, D., Sánchez de Medina, F., Martínez‐Augustin, O., Svirčev, E., … & Mimica‐Dukić, N. (2017). Chemical Composition and Immuno‐Modulatory Effects of Urtica dioica L.(Stinging Nettle) Extracts. Phytotherapy research, 31(8), 1183-1191.
 • Mohammadi, A., Mansoori, B., Aghapour, M., Shirjang, S., Nami, S., & Baradaran, B. (2016). The Urtica dioica extract enhances sensitivity of paclitaxel drug to MDA-MB-468 breast cancer cells. Biomedicine & Pharmacotherapy, 83, 835-842.
 • Wolska, J., Czop, M., Jakubczyk, K., & Janda, K. (2016). Influence of temperature and brewing time of nettle (Urtica dioica L.) infusions on vitamin C content. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 67(4).
 • Falquet, J., & Hurni, J. P. (1997). The nutritional aspects of Spirulina. Antenna Foundation. Available online at: https://www. antenna. ch/wp-content/uploads/2017/03/AspectNut_UK. pdf (Accessed July 25, 2017).
 • Watanabe, F., & Bito, T. (2018). Determination of cobalamin and related compounds in foods. Journal of AOAC International, 101(5), 1308-1313.
 • Formicki, G., Greń, A., Stawarz, R., Zyśk, B., & Gał, A. (2013). Metal Content in Honey, Propolis, Wax, and Bee Pollen and Implications for Metal Pollution Monitoring. Polish Journal of Environmental Studies, 22(1).
 • Puyfoulhoux, G., Rouanet, J. M., Besançon, P., Baroux, B., Baccou, J. C., & Caporiccio, B. (2001). Iron availability from iron-fortified spirulina by an in vitro digestion/Caco-2 cell culture model. Journal of agricultural and food chemistry, 49(3), 1625-1629.
 • Johnson, P. E., & Shubert, L. E. (1986). Availability of iron to rats from spirulina, a blue-green alga. Nutrition Research, 6(1), 85-94.
 • Falquet, J., & Hurni, J. P. (1997). The nutritional aspects of Spirulina. Antenna Foundation. Available online at: https://www. antenna. ch/wp-content/uploads/2017/03/AspectNut_UK. pdf (Accessed July 25, 2017).
 • Cieślik, E., & Kościej, A. (2012). Kwas foliowy–występowanie i znaczenie. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(1), 1-7.
 • Bărnuţiu, L. I., Mărghitaş, L. A., Dezmirean, D. S., Mihai, C. M., & Bobiş, O. (2011). Chemical composition and antimicrobial activity of Royal Jelly-REVIEW. Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies, 44(2), 67-72.
 • SzéKely, D., Furulyas, D., & StéGer-MáTé, M. (2019). Investigation of Mineral and Vitamin C Contents in Different Parts of Beetroots (Beta vulgaris L.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(3), 615-620.
 • Bohn, T., Walczyk, T., Leisibach, S. and Hurrell, R. (2004), Chlorophyll‐bound Magnesium in Commonly Consumed Vegetables and Fruits: Relevance to Magnesium Nutrition. Journal of Food Science, 69: S347-S350
 • Eliagita, C., Kuntjoro, T., Sumarni, S., Suwondo, A., Hadisaputro, S., Eliagita, C., & Mulyantoro, D. K. (2017). Effect of consuming papaya (carica papaya linn.) on the level of hemoglobin and hematocrit in pregnant women with anemia. Belitung Nursing Journal, 3(2), 120-125.
 • Hamidah, A., Anggereini, E., & Nurjanah, N. (2017). Effect of Carica papaya Leaf Juice on Hematology of Mice (Mus musculus) with Anemia. Biosaintifika: Journal of Biology & Biology Education, 9(3), 417-422.
 • Amer, J., Goldfarb, A., Rachmilewitz, E. A., & Fibach, E. (2008). Fermented papaya preparation as redox regulator in blood cells of β‐thalassemic mice and patients. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 22(6), 820-828.
 • Imaga, N. A. (2013). Phytomedicines and nutraceuticals: alternative therapeutics for sickle cell anemia. The scientific world journal, 2013.
 • Fibach, E., Tan, E. S., Jamuar, S., Ng, I., Amer, J., & Rachmilewitz, E. A. (2010). Amelioration of oxidative stress in red blood cells from patients with β‐thalassemia major and intermedia and E‐β‐thalassemia following administration of a fermented papaya preparation. Phytotherapy Research, 24(9), 1334-1338.
 • Susanti, D., Bd, F., Doni, A. W., & Amalia, Y. (2019). The Effect Of Giving Boiled Chicken Eggs And Papaya Fruit On The Improvement Of Hemoglobin Levels In Anemia Students. SANITAS: Jurnal Teknologi dan Seni Kesehatan, 10(2), 151-166.
 • Anindita, A. R., & Novyriana, E. (2019). Penerapan Pemberian Tablet Zat Besi Ditambah Papaya (Carica Papaya Linn) terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil Anemia. Proceeding of The URECOL, 288-294.
 • HERAWATI, M. (2018). PENGARUH PEPAYA (Carica Papaya. L) TERHADAP PERUBAHAN KADAR HEMOGLOBIN, HEMATOKRIT, FERRITIN DAN JUMLAH ERITROSIT IBU HAMIL ANEMIA YANG MENGKONSUMSI TABLET Fe (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Srondol Kota Semarang).
 • Omonkhua, A. A., & Onoagbe, I. O. (2012). Immunostimulatory and Other Haematological Effects of Long Term Administration of Aqueous Leaf Extract of Carica Papaya Linn.(Caricaceae) Extracts to Normal Rabbits. Nigerian Journal of Natural Products and Medicine, 16, 30-35.
 • Rani, Neelam & Khajuria, Vijay & Tandon, Vishal & Sharma, Rahul & Demonstrator,. (2019). Original Research Evaluation of Wheat Grass in Preventing Haematological Toxicity Related to Chemotherapy in Breast Cancer Patients.
 • Demidov, L. V., Manziuk, L. V., Kharkevitch, G. Y., Pirogova, N. A., & Artamonova, E. V. (2008). Adjuvant fermented wheat germ extract (Avemar™) nutraceutical improves survival of high-risk skin melanoma patients: a randomized, pilot, phase II clinical study with a 7-year follow-up. Cancer biotherapy & radiopharmaceuticals, 23(4), 477-482.
 • Elfiky, S. A., Elelaimy, I. A., Hassan, A. M., Ibrahim, H. M., & Elsayad, R. I. (2012). Protective effect of pumpkin seed oil against genotoxicity induced by azathioprine. The Journal of Basic & Applied Zoology, 65(5), 289-298.
 • Andreadou, I., Sigala, F., Iliodromitis, E. K., Papaefthimiou, M., Sigalas, C., Aligiannis, N., … & Kremastinos, D. T. (2007). Acute doxorubicin cardiotoxicity is successfully treated with the phytochemical oleuropein through suppression of oxidative and nitrosative stress. Journal of molecular and cellular cardiology, 42(3), 549-558.
 • Ebru, U., Burak, U., Yusuf, S., Reyhan, B., Arif, K., Faruk, T. H., … & Kemal, E. (2008). Cardioprotective effects of Nigella sativa oil on cyclosporine A‐induced cardiotoxicity in rats. Basic & clinical pharmacology & toxicology, 103(6), 574-580.
 • El-Shitany, N. A., El-Haggar, S., & El-Desoky, K. (2008). Silymarin prevents adriamycin-induced cardiotoxicity and nephrotoxicity in rats. Food and Chemical Toxicology, 46(7), 2422-2428.
 • Cao, Y., Kennedy, R., & Klimberg, V. S. (1999). Glutamine protects against doxorubicin-induced cardiotoxicity. Journal of Surgical Research, 85(1), 178-182.
 • Ibrahim, A. E., & Abdel-Daim, M. M. (2015). Modulating effects of Spirulina platensis against tilmicosin-induced cardiotoxicity in mice. Cell Journal (Yakhteh), 17(1), 137.
 • Mantawy, E. M., El-Bakly, W. M., Esmat, A., Badr, A. M., & El-Demerdash, E. (2014). Chrysin alleviates acute doxorubicin cardiotoxicity in rats via suppression of oxidative stress, inflammation and apoptosis. European journal of pharmacology, 728, 107-118.
 • Liu, X., Chen, Z., Chua, C. C., Ma, Y. S., Youngberg, G. A., Hamdy, R., & Chua, B. H. (2002). Melatonin as an effective protector against doxorubicin-induced cardiotoxicity. American journal of physiology-heart and circulatory physiology, 283(1), H254-H263.
 • Karimi, G., Ramezani, M., & Abdi, A. (2005). Protective effects of lycopene and tomato extract against doxorubicin‐induced cardiotoxicity. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 19(10), 912-914.
 • Varghese, M. V., Abhilash, M., Alex, M., Paul, M. S., Prathapan, A., Raghu, K. G., & Nair, R. H. (2017). Attenuation of arsenic trioxide induced cardiotoxicity through flaxseed oil in experimental rats. Redox Report, 22(6), 346-352.
 • Mukhopadhyay, P., Bátkai, S., Rajesh, M., Czifra, N., Harvey-White, J., Haskó, G., … & Pacher, P. (2007). Pharmacological inhibition of CB1cannabinoid receptor protects against doxorubicin-induced cardiotoxicity. Journal of the American College of Cardiology, 50(6), 528-536.
 • Zhang, W., Guo, C., Gao, R., Ge, M., Zhu, Y., & Zhang, Z. (2013). The protective role of resveratrol against arsenic trioxide-induced cardiotoxicity. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013.
 • Özkan, G., Ulusoy, S., Alkanat, M., Orem, A., Akcan, B., Ersöz, Ş., … & Al, S. (2012). Antiapoptotic and antioxidant effects of GSPE in preventing cyclosporine A-induced cardiotoxicity. Renal Failure, 34(4), 460-466.
 • Kalender, S., Kalender, Y., Ogutcu, A., Uzunhisarcikli, M., Durak, D., & Açikgoz, F. (2004). Endosulfan-induced cardiotoxicity and free radical metabolism in rats: the protective effect of vitamin E. Toxicology, 202(3), 227-235.
 • Al‑Harthi, S. E., Alarabi, O. M., Ramadan, W. S., Alaama, M. N., Al‑Kreathy, H. M., Damanhouri, Z. A., … & Osman, A. M. M. (2014). Amelioration of doxorubicin‑induced cardiotoxicity by resveratrol. Molecular medicine reports, 10(3), 1455-1460.
 • Khan, Gyas & Haque, Syed & ANWER, TARIQUE & Ahsan, Mohd Neyaz & SAFHI, MOHAMMAD & Alam, Dr. Mohammad. (2014). Cardioprotective effect of green tea extract on doxorubicin-induced cardiotoxicity in rats. Acta poloniae pharmaceutica. 71. 861-868.
 • Wang, J., He, D., Zhang, Q., Han, Y., Jin, S., & Qi, F. (2009). Resveratrol protects against Cisplatin-induced cardiotoxicity by alleviating oxidative damage. Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals, 24(6), 675-680.
 • Li, W., Nie, S., Xie, M., Chen, Y., Li, C., & Zhang, H. (2010). A major green tea component,(−)-epigallocatechin-3-gallate, ameliorates doxorubicin-mediated cardiotoxicity in cardiomyocytes of neonatal rats. Journal of agricultural and food chemistry, 58(16), 8977-8982.
 • Ziêba, R., & Wagrowska-Danilewicz, M. (2003). Influence of carnosine on the cardiotoxicity of doxorubicin in rabbits. Polish journal of pharmacology, 55(6), 1079-1088.
 • Elberry, A. A., Abdel-Naim, A. B., Abdel-Sattar, E. A., Nagy, A. A., Mosli, H. A., Mohamadin, A. M., & Ashour, O. M. (2010). Cranberry (Vaccinium macrocarpon) protects against doxorubicin-induced cardiotoxicity in rats. Food and chemical toxicology, 48(5), 1178-1184.
 • Chahine, N., Hanna, J., Makhlouf, H., Duca, L., Martiny, L., & Chahine, R. (2013). Protective effect of saffron extract against doxorubicin cardiotoxicity in isolated rabbit heart. Pharmaceutical biology, 51(12), 1564-1571.
 • Prince, P. S. M., Priscilla, H., & Devika, P. T. (2009). Gallic acid prevents lysosomal damage in isoproterenol induced cardiotoxicity in Wistar rats. European journal of pharmacology, 615(1-3), 139-143.
 • Saeed, N. M., El-Naga, R. N., El-Bakly, W. M., Abdel-Rahman, H. M., ElDin, R. A. S., & El-Demerdash, E. (2015). Epigallocatechin-3-gallate pretreatment attenuates doxorubicin-induced cardiotoxicity in rats: A mechanistic study. Biochemical pharmacology, 95(3), 145-155.
 • Elizabeth D. Brookins Danz, Jeremy Skramsted, Nicholas Henry, James A. Bennett, Rebecca S. Keller, Resveratrol prevents doxorubicin cardiotoxicity through mitochondrial stabilization and the Sirt1 pathway, Free Radical Biology and Medicine, Volume 46, Issue 12, 2009, Pages 1589-1597.
 • Alpsoy, S., Aktas, C., Uygur, R., Topcu, B., Kanter, M., Erboga, M., … & Gedikbasi, A. (2013). Antioxidant and anti‐apoptotic effects of onion (Allium cepa) extract on doxorubicin‐induced cardiotoxicity in rats. Journal of Applied Toxicology, 33(3), 202-208.
 • Khan, M., Shobha, J. C., Mohan, I. K., Naidu, M. U. R., Sundaram, C., Singh, S., … & Kutala, V. K. (2005). Protective effect of Spirulina against doxorubicin‐induced cardiotoxicity. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 19(12), 1030-1037.
 • Muthumani, M., & Prabu, S. M. (2014). Silibinin potentially attenuates arsenic-induced oxidative stress mediated cardiotoxicity and dyslipidemia in rats. Cardiovascular toxicology, 14(1), 83-97.
 • El‐Sayed, E. S. M., Mansour, A. M., & Abdul‐Hameed, M. S. (2016). Thymol and carvacrol prevent doxorubicin‐induced cardiotoxicity by abrogation of oxidative stress, inflammation, and apoptosis in rats. Journal of biochemical and molecular toxicology, 30(1), 37-44.
 • Warpe, V. S., Mali, V. R., Arulmozhi, S., Bodhankar, S. L., & Mahadik, K. R. (2015). Cardioprotective effect of ellagic acid on doxorubicin induced cardiotoxicity in wistar rats. Journal of acute medicine, 5(1), 1-8.
 • Sun, Z., Yan, B., Yu, W. Y., Yao, X., Ma, X., Sheng, G., & Ma, Q. (2016). Vitexin attenuates acute doxorubicin cardiotoxicity in rats via the suppression of oxidative stress, inflammation and apoptosis and the activation of FOXO3a. Experimental and therapeutic medicine, 12(3), 1879-1884.
 • Hamza, A. A., Ahmed, M. M., Elwey, H. M., & Amin, A. (2016). Melissa officinalis protects against doxorubicin-induced cardiotoxicity in rats and potentiates its anticancer activity on MCF-7 cells. PloS one, 11(11), e0167049.
 • Yogeeta, S. K., Raghavendran, H. R. B., Gnanapragasam, A., Subhashini, R., & Devaki, T. (2006). Ferulic acid with ascorbic acid synergistically extenuates the mitochondrial dysfunction during β-adrenergic catecholamine induced cardiotoxicity in rats. Chemico-biological interactions, 163(1-2), 160-169.
 • Biswal, B. M., Sulaiman, S. A., Ismail, H. C., Zakaria, H., & Musa, K. I. (2013). Effect of Withania somnifera (Ashwagandha) on the development of chemotherapy-induced fatigue and quality of life in breast cancer patients. Integrative cancer therapies, 12(4), 312-322.
 • Yang, Z., Garcia, A., Xu, S., Powell, D. R., Vertino, P. M., Singh, S., & Marcus, A. I. (2013). Withania somnifera root extract inhibits mammary cancer metastasis and epithelial to mesenchymal transition. PLoS One, 8(9), e75069.
 • vel Szic, K. S., de Beeck, K. O., Ratman, D., Wouters, A., Beck, I. M., Declerck, K., … & Berghe, W. V. (2014). Pharmacological levels of Withaferin A (Withania somnifera) trigger clinically relevant anticancer effects specific to triple negative breast cancer cells. PloS one, 9(2), e87850.
 • Rai, M., Jogee, P. S., Agarkar, G., & Santos, C. A. D. (2016). Anticancer activities of Withania somnifera: Current research, formulations, and future perspectives. Pharmaceutical biology, 54(2), 189-197.
 • Sonnenberg A, Koch TR. Epidemiology of constipation in the United States. „Dis. Colon Rectum”. 32 (1), s. 1–8, 1989.
 • Padmanabhan, G. Paliyath, Kiwifruit, Editor(s): Benjamin Caballero, Paul M. Finglas, Fidel Toldrá, Encyclopedia of Food and Health, Academic Press, 2016, Pages 490-494.
 • Siddiqui, M. Z. (2011). Boswellia serrata, a potential antiinflammatory agent: an overview. Indian journal of pharmaceutical sciences, 73(3), 255.
 • Selim, S. A., Adam, M. E., Hassan, S. M., & Albalawi, A. R. (2014). Chemical composition, antimicrobial and antibiofilm activity of the essential oil and methanol extract of the Mediterranean cypress (Cupressus sempervirens L.). BMC complementary and alternative medicine, 14(1), 1-8.
 • Agbaje, E. O., & Fageyinbo, M. I. (2015). ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF AQUEOUS LEAF EXTRACT OF BRASSICA OLERACEAE LINN VAR. DC (brassicaceae). UNILAG Journal of Medicine, Science and Technology, 3(1), 1-11.
 • Vesper, T., & Seifert, K. (1994). Iridoids from Verbascum nigrum. Liebigs Annalen der Chemie, 1994(7), 751-753.
 • Mihailović, V., Kreft, S., Benković, E. T., Ivanović, N., & Stanković, M. S. (2016). Chemical profile, antioxidant activity and stability in stimulated gastrointestinal tract model system of three Verbascum species. Industrial Crops and Products, 89, 141-151.
 • Kalinina, S. A., Elkina, O. V., Kalinin, D. V., Syropyatov, B. Y., & Dolzhenko, A. V. (2014). Diuretic activity and toxicity of some Verbascum nigrum extracts and fractions. Pharmaceutical biology, 52(2), 191-198.
 • Bileflimi, V. T. K. (2004). Chemical constituents of Verbascum L. species. Fabad J. Pharm. Sci, 29, 93-107.
 • Ustinova, S. A., Petrichenko, V. M., & Syropyatov, B. Y. (2009). Influence of Verbascum nigrum (Scrophulariaceae) extractions on hemostasis. Rastitel’nye Resursy, 45(4), 111-116.
 • Loupattarakasem, W., Kowsuwon, W., Laupattarakasem, P., & Eungpinitpong, W. (1993). Efficacy of Zingiber cassumunar ROXB.(Plygesal) in the Treatment of Ankle sprain. Srinagarind Medical Journal, 8(3), 159-164.
 • Wisuitiprot, V., Bumrungchaichana, W., Kaewtai, N., Rawangking, A., Saiphanit, S., Lasongmuang, K., … & Wisuitiprot, W. (2019). Effectiveness of a Plai Oil Prepared by Thai Traditional Medicine Process in the Treatment of Myofascial Pain Syndrome: A Randomized Placebo Controlled Trial. Journal of Health Science and Medical Research, 37(3), 207-215.
 • Yukihiro OZAKI, Nobuo KAWAHARA, Masatoshi HARADA, Anti-inflammatory Effect of Zingiber cassumunar ROXB. and Its Active Principles, Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 1991, Volume 39, Issue 9, Pages 2353-2356, Released March 31, 2008.
 • Nuttaset Manimmanakorn, Apiwan Manimmanakorn, Disaphon Boobphachart, Worrawut Thuwakum, Wiroon Laupattarakasem, Michael J Hamlin,
 • Effects of Zingiber cassumunar (Plai cream) in the treatment of delayed onset muscle soreness, Journal of Integrative Medicine, Volume 14, Issue 2, 2016, Pages 114-120.
 • Ozaki, Y., Kawahara, N., & Harada, M. (1991). Anti-inflammatory effect of Zingiber cassumunar Roxb. and its active principles. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 39(9), 2353-2356.
 • Lateh L. Development of extraction method for phenylbutanoids from Zingiber cassumunar Roxb. Songkhla: Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University; 2013.
 • Srivastava K.C., Bordia A., Verma S.K.: Curcumin, a major component of food spice turmeric (Curcuma longa) inhibits aggregation and alters eicosanoid metabolism in human blood platelets. Prostaglandins Leukot. Essent. Fatty Acids, 1995; 52: 223-227
 • Kulczyński, B., & Gramza-Michałowska, A. (2016). Znaczenie wybranych przypraw w chorobach sercowo-naczyniowych. Advances in Hygiene & Experimental Medicine/Postepy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej, 70.
 • Kuhtinskaja, M., & Vaher, M. (2018). Extraction and analysis of bioactive compounds from Dipsacus fullonum and Galium verum for Lyme Borreliosis treatment. Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, 11(4), 8614-8616.
 • Ju-Yeon Park, Sun-Dong Park, Young Jun Koh, Dong-Il Kim, Ju-Hee Lee, Aqueous extract of Dipsacus asperoides suppresses lipopolysaccharide-stimulated inflammatory responses by inhibiting the ERK1/2 signaling pathway in RAW 264.7 macrophages, Journal of Ethnopharmacology, Volume 231, 2019, Pages 253-261.
 • Hyo Won Jung, Jin Ki Jung, Kun Ho Son, Dong Hwa Lee, Tae Min Kang, Young Shik Kim, Yong-Ki Park, Inhibitory effects of the root extract of Dipsacus asperoides C.Y. Cheng et al T.M.Ai on collagen-induced arthritis in mice, Journal of Ethnopharmacology, Volume 139, Issue 1, 2012, Pages 98-103.
 • Zhang, P., Cao, F., Dong, Q., Li, P., Yang, Z., Liu, X., & Wang, L. (2017). Effects of the root extract of Dipsacus asperoides (Caprifoliaceae) on locomotor function and inflammation following spinal cord injury in rats. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 16(6), 1377-1382.
 • Yuan, C.-S., Mehendale, S.R., Wang, C.-Z., Aung, H.H., Jiang, T., Guan, X. and Shoyama, Y. (2004), Effects of Corydalis yanhusuo and Angelicae dahuricae on Cold Pressor-Induced Pain in Humans: A Controlled Trial. The Journal of Clinical Pharmacology, 44: 1323-1327.
 • He, K., Gao, J. L., & Zhao, G. S. (2007). Advances in studies on chemistry, pharmacology, and quality control of Corydalis yanhusuo. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 38(12), 1909.
 • Wang, L., Zhang, Y., Wang, Z., Gong, N., Kweon, T. D., Vo, B., … & Civelli, O. (2016). The antinociceptive properties of the corydalis yanhusuo extract. PLoS One, 11(9), e0162875.
 • Ghoshooni, H. i Sahraei, H. (2014). Pharmacological Properties of Papaver rhoaes L. Annual Research & Review in Biology , 4445-4449.
 • Osanloo, N., Najafi-Abedi, A., Jafari, F., Javid, F., Pirpiran, M., Jafari, M. R. M., … & Sahraei, H. (2016). Papaver rhoeas L. hydroalcoholic extract exacerbates forced swimming test-induced depression in mice. Basic and clinical neuroscience, 7(3), 195.
 • Saeed-Abadi, S., Ranjbaran, M., Jafari, F., Najafi-Abedi, A., Rahmani, B., Esfandiari, B., … & Sahraei, H. (2012). Effects of Papaver rhoeas (L.) extract on formalin-induced pain and inflammation in mice. Pakistan journal of biological sciences: PJBS, 15(21), 1041-1044.
 • Singh, BB, Mishra, LC, Aquilina, N. i Kohlbeck, F. (2001). Przydatność guggul (Commiphora mukul) w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego: eksperymentalne studium przypadku. Terapie alternatywne w zdrowiu i medycynie , 7 (2), 120.
 • Kumar, V., Singh, S., & Singh, R. (2020). Phytochemical constituents of guggul and their biological qualities. Mini-Reviews in Organic Chemistry, 17(3), 277-288.
 • Bagul, M. S., Srinivasa, H., Kanaki, N. S., & Rajani, M. (2005). Antiinflammatory activity of two Ayurvedic formulations containing guggul. Indian journal of pharmacology, 37(6), 399.
 • Kumar, K. R. (2017). Evaluation of Analgesic Activ. Pharm, Res, 5(2), 48-51.
 • Golhani, D., Jain, AP, Pandey, V., & Shukla, R. (1962). Farmakologiczna walidacja wprowadzonego na rynek preparatu ajurwedyjskiego (Rasnadi Guggul) pod kątem jego działania przeciwzapalnego. narkotyki , 111 , 544–547.
 • Ji, X. Y., Tan, B. K., & Zhu, Y. Z. (2000). Salvia miltiorrhiza and ischemic diseases. Acta Pharmacologica Sinica, 21(12), 1089-1094.
 • Chan, T. Y. (2001). Interaction between warfarin and danshen (Salvia miltiorrhiza). Annals of Pharmacotherapy, 35(4), 501-504.
 • Chun-Yan SU, Qian-Liang MING, Khalid RAHMAN, Ting HAN, Lu-Ping QIN,
 • Salvia miltiorrhiza: Traditional medicinal uses, chemistry, and pharmacology, Chinese Journal of Natural Medicines, Volume 13, Issue 3, 2015, Pages 163-182,
 • Wang, BQ (2010). Salvia miltiorrhiza: Przegląd chemiczny i farmakologiczny rośliny leczniczej. Journal of Medicinal Plants Research , 4 (25), 2813-2820.
 • Jing-Yan Han, Jing-Yu Fan, Yoshinori Horie, Soichiro Miura, De-Hua Cui, Hiromasa Ishii, Toshifumi Hibi, Hiroshi Tsuneki, Ikuko Kimura, Ameliorating effects of compounds derived from Salvia miltiorrhiza root extract on microcirculatory disturbance and target organ injury by ischemia and reperfusion, Pharmacology & Therapeutics, Volume 117, Issue 2, 2008, Pages 280-295.
 • Kim, SY, Moon, TC, Chang, HW, Son, KH, Kang, SS and Kim, HP (2002), Efekty tanshinonu I wyizolowanego z Salvia miltiorrhiza Bunge na metabolizm kwasu arachidonowego i odpowiedzi zapalne in vivo . Fitother. Res., 16: 616–620.
 • Wen-Long Wei, Rui Zeng, Cai-Mei Gu, Yan Qu, Lin-Fang Huang, Angelica sinensis in China-A review of botanical profile, ethnopharmacology, phytochemistry and chemical analysis, Journal of Ethnopharmacology, Volume 190, 2016, Pages 116-141.
 • Jelena Katanić, Tatjana Boroja, Vladimir Mihailović, Stefanie Nikles, San-Po Pan, Gvozden Rosić, Dragica Selaković, Jovana Joksimović, Slobodanka Mitrović, Rudolf Bauer, In vitro and in vivo assessment of meadowsweet (Filipendula ulmaria) as anti-inflammatory agent, Journal of Ethnopharmacology, Volume 193, 2016, Pages 627-636.
 •  
 • Katanić, J., Boroja, T., Mihailović, V., Nikles, S., Pan, S. P., Rosić, G., … & Bauer, R. (2016). In vitro and in vivo assessment of meadowsweet (Filipendula ulmaria) as anti-inflammatory agent. Journal of ethnopharmacology, 193, 627-636.
 • lennikov, DN, Kashchenko, NI i Chirikova, NK (2017). Herbaty Meadowsweet jako nowe napoje funkcjonalne: Analiza porównawcza składników odżywczych, fitochemikaliów i skutków biologicznych czterech gatunków Filipendula. Molecules , 22 (1), 16.
 • Akihisa T., Takahashi A., Kikuchi T., Takagi M., Watanabe K., Fukatsu M., Yasukawa K., 2011, The melanogenesis-inhibitory, anti-inflammatory, and chemopreventive effects of limonoids in n-hexane extract of Azadirachta indica A. Juss. (neem) seeds, Journal of Oleo Science, vol. 60, no. 2, s. 53-59.
 • Theodore Hough, Ergographic studies in muscular soreness, „Journal of the Boston Society of Medical Sciences”, 5 (3), 1902, s. 81–92
 • Muscle Soreness and Damage and the Repeated-Bout Effect, [w:] Ken Nosaka, Skeletal Muscle Damage and Repair, Human Kinetics, 2008, s. 63–64.
 • Massey L., Liebman M., Kynast Gales S.: Ascorbate increases human oxaluria and kidney stone risk. J. Nutr., 2005; 135: 1673–1677
 • Baxmann A., Mendonca C., Heilberg I.: Effect of vitamin C supplements on urinary oxalate and pH in calcium stone forming patients. Kidney Int., 2003; 63: 1066–1071
 • Chai W., Liebman M., Kynast Gales S., Massey L.: Oxalate absorption and endogenous oxalate synthesis from ascorbate in calcium oxalate stone formers and non stone formers. Am. J. Kidney Dis., 2004; 44 (6): 1060–1069
 • Parus, A. Grys: Roślina przyszłości – Nasturcja większa (Tropaeolum majus L.). Postępy Fitoterapii 3.. 2012, s. 184-187.
 • Gleńsk, M., Tichaczek-Goska, D., Środa-Pomianek, K., Włodarczyk, M., Wesolowski, CA, & Wojnicz, D. (2019). Odmienne właściwości przeciwbakteryjne i antybiofilmowe wodnego ekstraktu z Polypodium vulgare L. Rhizome i jednego z jego oczyszczonych składników aktywnych – osladiny. Journal of Herbal Medicine , 17 , 100261.
 • Naz, SB, Chaudhry, MA i Rahaman, MSU (2016). Mechanizm blokady podwójnych receptorów decyduje o działaniu zwiotczającym mięśnie gładkie Polypodium vulgare. Bangladesh Journal of Pharmacology , 11 (2), 414–420.
 • Simon, A., Ványolós, A., Béni, Z., Dékány, M., Tóth, G., & Báthori, M. (2011). Ecdysteroids from Polypodium vulgare L. Steroids, 76(13), 1419-1424.
 • Gleńsk, M., Tichaczek-Goska, D., Środa-Pomianek, K., Włodarczyk, M., Wesolowski, C. A., & Wojnicz, D. (2019). Differing antibacterial and antibiofilm properties of Polypodium vulgare L. Rhizome aqueous extract and one of its purified active ingredients–osladin. Journal of Herbal Medicine, 17, 100261.
 • Ochiai, H., Ikei, H., Song, C., Kobayashi, M., Miura, T., Kagawa, T., … & Miyazaki, Y. (2015). Fizjologiczne i psychologiczne skutki programu terapii leśnej u kobiet w średnim wieku. International Journal of Environmental Research and Public Health , 12 (12), 15222-15232.
 • Jiang, Y., Chen, X., Lin, H., Wang, F., & Chen, F. (2011). Floral scent in Wisteria: chemical composition, emission pattern, and regulation. Journal of the American Society for Horticultural Science, 136(5), 307-314.
 • Ahmad, S. H., Malek, A. A., Gan, H. C., Abdullah, T. L., & Rahman, A. A. (1996, October). The effect of harvest time on the quantity and chemical composition of jasmine (Jasminum multiflorum L.) essential oil. In III International Symposium on New Floricultural Crops 454 (pp. 355-364).
 • Torbati, M., Asnaashari, S., & Afshar, F. H. (2016). Essential oil from flowers and leaves of Elaeagnus angustifolia (Elaeagnaceae): Composition, radical scavenging and general toxicity activities. Advanced pharmaceutical bulletin, 6(2), 163.
 • Minaiyan, M., Zolfaghari, B., & Kamal, A. (2011). Effect of hydroalcoholic and buthanolic extract of Cucumis sativus seeds on blood glucose level of normal and streptozotocin-induced diabetic rats. Iranian journal of basic medical sciences, 14(5), 436.
 • Mariod, A. A., Ahmed, Y. M., Matthäus, B., Khaleel, G., Siddig, A., Gabra, A. M., & Abdelwahab, S. I. (2009). A comparative study of the properties of six Sudanese cucurbit seeds and seed oils. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 86(12), 1181.
 • İşcan, G., Demirci, F., Kürkçüoǧlu, M., Kıvanç, M., & Başer, K. H. C. (2003). The bioactive essential oil of Heracleum sphondylium L. subsp. ternatum (Velen.) Brummitt. Zeitschrift für Naturforschung C, 58(3-4), 195-200.
 • Fierascu, R. C., Padure, I. M., Avramescu, S. M., Ungureanu, C., Bunghez, R. I., Ortan, A., … & Soare, L. C. (2016). Preliminary assessment of the antioxidant, antifungal and germination inhibitory potential of Heracleum sphondylium L.(Apiaceae). Farmacia, 64(3), 403-408.
 • Aćimović, M., Varga, A., Cvetković, M., Stanković, J., & Čabarkapa, I. (2018). Chemical characterisation and antibacterial activity of the essential oil of wild Angelica seeds. Botanica Serbica, 42(2), 217-221.
 • Brar, B., Duhan, J. S., & Rakha, P. (2015). Antidepressant activity of various extract from seed of Ocimum basilicum Linn. Inte J Sci Res, 4, 41-3.
 • Vrchovská, V., Spilková, J., Valentão, P., Sousa, C., Andrade, P. B., & Seabra, R. M. (2007). Antioxidative properties and phytochemical composition of Ballota nigra infusion. Food Chemistry, 105(4), 1396-1403.
 • Vukovic, N., Sukdolak, S., Solujic, S., & Niciforovic, N. (2009). Antimicrobial activity of the essential oil obtained from roots and chemical composition of the volatile constituents from the roots, stems, and leaves of Ballota nigra from Serbia. Journal of medicinal food, 12(2), 435-441.
 • Lewis, KA, Tzilivakis, J., Warner, D. and Green, A. (2016) Międzynarodowa baza danych do oceny ryzyka związanego z pestycydami i zarządzania nim. Ocena ryzyka ludzkiego i ekologicznego: An International Journal , 22 (4), 1050-1064.
 • Louis-Camille Maillard. Action des acides aminés sur les sucres; formation des mélanoidines par voie méthodique. „Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences”. 154, s. 66-68, 1912.
 • Coder, K. D. (1983). Seasonal changes of juglone potential in leaves of black walnut (Juglans nigra L.). Journal of Chemical Ecology, 9(8), 1203-1212.
 • McCoy, R. M., Utturkar, S. M., Crook, J. W., Thimmapuram, J., & Widhalm, J. R. (2018). The origin and biosynthesis of the naphthalenoid moiety of juglone in black walnut. Horticulture research, 5(1), 1-11.
 • Matławska, I., Bylka, W., Widy-Tyszkiewicz, E. i Stanisz, B. (2015). Oznaczanie zawartości juglonu w liściach Juglans regia metodą GC / MS. Komunikacja dotycząca produktów naturalnych .
 • Paudel, P., Satyal, P., Dosoky, N. S., Maharjan, S., & Setzer, W. N. (2013). Juglans regia and J. nigra, two trees important in traditional medicine: A comparison of leaf essential oil compositions and biological activities. Natural product communications, 8(10), 1934578X1300801038.
 • COSMULESCU, S. N., Trandafir, I., Achim, G., & Baciu, A. (2011). Juglone content in leaf and green husk of five walnut (Juglans regia L.) cultivars. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 39(1), 237-240.
 •  Wieczorek, P (2006). „Struktura naturalnego antybiotyku CP-47444”. Chemik . 59 (11): 25–26, 55–59.
 • Park, H. M., & Park, I. K. (2012). Larvicidal activity of Amyris balsamifera, Daucus carota and Pogostemon cablin essential oils and their components against Culex pipiens pallens. Journal of Asia-Pacific Entomology, 15(4), 631-634.
 • Marzouki, H., Khaldi, A., Falconieri, D., Piras, A., Marongiu, B., Molicotti, P., & Zanetti, S. (2010). Essential oils of Daucus carota subsp. carota of Tunisia obtained by supercritical carbon dioxide extraction. Natural product communications, 5(12), 1934578X1000501226.
 • Mockute, D., & Nivinskiene, O. (2004). The sabinene chemotype of essential oil of seeds of Daucus carota L. ssp. carota growing wild in Lithuania. Journal of Essential Oil Research, 16(4), 277-281.
 • Özcan, M. M., & Chalchat, J. C. (2007). Chemical composition of carrot seeds (Daucus carota L.) cultivated in Turkey: characterization of the seed oil and essential oil. Grasas y aceites, 58(4), 359-365.
 • Rossi, P. G., Bao, L., Luciani, A., Panighi, J., Desjobert, J. M., Costa, J., … & Berti, L. (2007). (E)-Methylisoeugenol and elemicin: antibacterial components of Daucus carota L. essential oil against Campylobacter jejuni. Journal of agricultural and food chemistry, 55(18), 7332-7336.
 • Tavares, A. C., Gonçalves, M. J., Cavaleiro, C., Cruz, M. T., Lopes, M. C., Canhoto, J., & Salgueiro, L. R. (2008). Essential oil of Daucus carota subsp. halophilus: composition, antifungal activity and cytotoxicity. Journal of Ethnopharmacology, 119(1), 129-134.
 • Prashanth, GK i Krishnaiah, GM (2014). Skład chemiczny liści Azadirachta indica Linn (Neem). International Journal of Advancement in Engineering and Technology, Management and Applied Science , 1 , 21–31.
 • Benelli, G., Canale, A., Toniolo, C., Higuchi, A., Murugan, K., Pavela, R., & Nicoletti, M. (2017). Neem (Azadirachta indica): w kierunku idealnego środka owadobójczego ?. Badania produktów naturalnych , 31 (4), 369-386.
 • Soni, H., Mishra, K., Sharma, S. i Singhai, AK (2012). Charakterystyka Azadirachtyny z etanolowego ekstraktu z liści Azadirachta indica. Journal of Pharmacy Research , 5 (1), 199–201.
 • Joeniarti, E., Masfufatun, M., Indahsari, N. K., & Noerhartati, E. (2020). Effects of Curcumin on Stability and Efficacy of Neem Leaves Extract as Botanical Insecticides. AGRIVITA, Journal of Agricultural Science, 42(2), 331-340.
 • Mukherjee, P. K., Kumar, V., Mal, M., & Houghton, P. J. (2007). Acorus calamus.: Scientific validation of Ayurvedic tradition from natural resources. Pharmaceutical biology, 45(8), 651-666.
 • Yooboon, T., Kuramitsu, K., Bullangpoti, V., Kainoh, Y., & Furukawa, S. (2019). Cytotoxic effects of β-asarone on Sf9 insect cells. Archives of insect biochemistry and physiology, 102(1), e21596.
 • Chandel, B. S., Rajeev, T., Shail, B., & Atul, S. (2011). Toxicity of azadirachtin, β-asarone, acorenone, Acorus calamus Linn. and Azadirachta indica A. Juss against painted bug, Bagrada cruciferarum Kirk.(Hemiptera: Pentatomidae). Life Science Bulletin, 8(2), 194-198.
 • Cartus, A. T., Stegmüller, S., Simson, N., Wahl, A., Neef, S., Kelm, H., & Schrenk, D. (2015). Hepatic metabolism of carcinogenic β-asarone. Chemical research in toxicology, 28(9), 1760-1773.
 • Priestley, C. M. (2002). Studies into the insecticidal activity and mode of action of monoterpenoid constituents of essential oils against the human louse, Pediculus humanus (Doctoral dissertation, University of London).
 • Castro, L. M., Pinto, N. B., Moura, M. Q., Villela, M. M., Capella, G. A., Freitag, R. A., & Berne, M. E. A. (2020). Antihelminthic action of the Anethum graveolens essential oil on Haemonchus contortus eggs and larvae. Brazilian Journal of Biology, (AHEAD).
 • dela Pena, Irene Joy & de la Pena, June Bryan & Yoon, S.Y. & Kim, Hong Joo & Lee, Jae-Bong & Paek, So & Seo, Y.K. & Park, S.J. & Moon, Byoung & Cheong, Jae. (2014). Supplementation of Laurus nobilis attenuate ethanol-induced psychomotor alterations in rats. Natural Product Sciences. 20. 44-50.
 • Díaz Carranza, I. (2020). Actividad Antioxidante in vitro del aceite esencial de las hojas de Laurus nobilis “laurel” cultivada en Cajamarca.
 • Tayoub, G. H. A. L. E. B., Odeh, A. D. N. A. N., & Ghanem, I. Y. A. D. (2012). Chemical composition and fumigation toxicity of Laurus nobilis L. and Salvia officinalis L. essential oils on larvae of khapra beetle (Trogoderma granarium Everts). Herba polonica, 58(2).
 • Bauer, R., Woelkart, K. i Salo-Ahen, OM (2008). Ligandy receptorów CB z roślin. Current Topics in Medicinal Chemistry , 8 (3), 173-186.
 • Pollastro, F., De Petrocellis, L., Schiano-Moriello, A., Chianese, G., Heyman, H., Appendino, G., & Taglialatela-Scafati, O. (2018). Przedruk: fito kannabinoidy typu amorfrutin z Helichrysum umbraculigerum. Fitoterapia , 126 , 35–39
 • Sathyapalan, T., Beckett, S., Rigby, AS, Mellor, DD i Atkin, SL (2010). Czekolada bogata w polifenole kakaowe może zmniejszyć nasilenie objawów zespołu chronicznego zmęczenia. Dziennik żywieniowy , 9 (1), 55.
 • Klauke, A. L., Racz, I., Pradier, B., Markert, A., Zimmer, A. M., Gertsch, J., & Zimmer, A. (2014). The cannabinoid CB2 receptor-selective phytocannabinoid beta-caryophyllene exerts analgesic effects in mouse models of inflammatory and neuropathic pain. European Neuropsychopharmacology, 24(4), 608-620.
 • Cheeke, P. R. (1996). Biological effects of feed and forage saponins and their impacts on animal production. In Saponins used in Food and Agriculture (pp. 377-385). Springer, Boston, MA.
 • Eckehard Baumann, Gudrun Stoya, Andreas Völkner, Walter Richter, Cornelius Lemke, Werner Linss, Hemolysis of human erythrocytes with saponin affects the membrane structure, Acta Histochemica, Volume 102, Issue 1, 2000, Pages 21-35.
 • Lynn Heng, G.A van Koningsveld, H Gruppen, M.A.J.S van Boekel, J.-P Vincken, J.P Roozen, A.G.J Voragen, Protein–flavour interactions in relation to development of novel protein foods, Trends in Food Science & Technology, Volume 15, Issues 3–4, 2004, Pages 217-224.
 • Sautier, C. Doucet, C. Flament, D. Lemonnier, Effects of soy protein and saponins on serum, tissue and feces steroids in rat, Atherosclerosis, Volume 34, Issue 3, 1979, Pages 233-241.
 • Biosurfactant–Protein Mixtures: Quillaja Bark Saponin at Water/Air and Water/Oil Interfaces in Presence of ß-Lactoglobulin, Marek Piotrowski, Joanna Lewandowska, and Kamil Wojciechowski, The Journal of Physical Chemistry B 2012 116 (16), 4843-4850.
 • Hwa-Young Kim, Rina Yu, Jeong-Sang Kim, Young-Kyoon Kim, Mi-Kyung Sung, Antiproliferative crude soy saponin extract modulates the expression of I?B?, protein kinase C, and cyclooxygenase-2 in human colon cancer cells, Cancer Letters, Volume 210, Issue 1, 2004, Pages 1-6.
 • Piao, C. H., Bui, T. T., Song, C. H., Shin, H. S., Shon, D. H., & Chai, O. H. (2017). Trigonella foenum-graecum alleviates airway inflammation of allergic asthma in ovalbumin-induced mouse model. Biochemical and biophysical research communications, 482(4), 1284-1288.
 • Bae, M. J., Shin, H. S., Choi, D. W., & Shon, D. H. (2012). Antiallergic effect of Trigonella foenum-graecum L. extracts on allergic skin inflammation induced by trimellitic anhydride in BALB/c mice. Journal of ethnopharmacology, 144(3), 514-522.
 • Ouzir, M., El Bairi, K., & Amzazi, S. (2016). Toxicological properties of fenugreek (Trigonella foenum graecum). Food and Chemical Toxicology, 96, 145-154.
 • Patil, S. P., Niphadkar, P. V., & Bapat, M. M. (1997). Allergy to fenugreek (Trigonella foenum graecum). Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 78(3), 297-300.
 • Itharat A, Srikwan K, Ruangnoo S, Thongdeeying P. Anti-Allergic Activities of Smilax glabra Rhizome Extracts and Its Isolated Compounds. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet Thangphaet. 2015 Apr;98 Suppl 3:S66-74.
 • Hua, S., Zhang, Y., Liu, J., Dong, L., Huang, J., Lin, D., & Fu, X. (2018). Ethnomedicine, phytochemistry and pharmacology of Smilax glabra: An important traditional Chinese medicine. The American journal of Chinese medicine, 46(02), 261-297.
 • Salaverry, L. S., Parrado, A. C., Mangone, F. M., Dobrecky, C. B., Flor, S. A., Lombardo, T., … & Rey-Roldan, E. B. (2020). In vitro anti-inflammatory properties of Smilax campestris aqueous extract in human macrophages, and characterization of its flavonoid profile. Journal of ethnopharmacology, 247, 112282.
 • Dong, L., Zhu, J., Du, H., Nong, H., He, X., & Chen, X. (2017). Astilbin from Smilax glabra Roxb. Attenuates inflammatory responses in complete Freund’s adjuvant-induced arthritis rats. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2017.
 • Fei, M., Wu, X., & Xu, Q. (2005). Astilbin inhibits contact hypersensitivity through negative cytokine regulation distinct from cyclosporin A. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 116(6), 1350-1356.
 • Kim, J. G., Kim, M. J., Lee, J. S., Sydara, K., Lee, S., Byun, S., & Jung, S. K. (2020). Smilax guianensis Vitman extract prevents LPS-induced inflammation by inhibiting the NF-κB pathway in RAW 264.7 cells. Journal of microbiology and biotechnology, 30(6), 822-829.
 • Ruangnoo, S., Jaiaree, N., Makchuchit, S., Panthong, S., Thongdeeying, P., & Itharat, A. (2012). An in vitro inhibitory effect on RAW 264.7 cells by anti-inflammatory compounds from Smilax corbularia Kunth. Asian Pacific journal of allergy and immunology, 30(4), 268.
 • Yoo, J. M., Yang, J. H., Yang, H. J., Cho, W. K., & Ma, J. Y. (2016). Inhibitory effect of fermented Arctium lappa fruit extract on the IgE-mediated allergic response in RBL‑2H3 cells. International journal of molecular medicine, 37(2), 501-508.
 • Li, D., & Wu, L. (2017). Coumarins from the roots of Angelica dahurica cause anti-allergic inflammation. Experimental and Therapeutic Medicine, 14(1), 874-880.
 • Lee, M. Y., Seo, C. S., Lee, J. A., Lee, N. H., Kim, J. H., Ha, H., … & Shin, H. K. (2011). Anti-asthmatic effects of Angelica dahurica against ovalbumin-induced airway inflammation via upregulation of heme oxygenase-1. Food and Chemical Toxicology, 49(4), 829-837.
 • Lee, M. Y., Lee, J. A., Seo, C. S., Ha, H., Lee, H., Son, J. K., & Shin, H. K. (2011). Anti-inflammatory activity of Angelica dahurica ethanolic extract on RAW264. 7 cells via upregulation of heme oxygenase-1. Food and Chemical Toxicology, 49(5), 1047-1055.
 • Arefani, S., Mehran, S. M. M., Moladoust, H., Norasfard, M. R., Ghorbani, A., & Abedinzade, M. (2018). Effects of standardized extracts of Lamium album and Urtica dioica on rat tracheal smooth muscle contraction. Journal of pharmacopuncture, 21(2), 70.
 • Salehi, B., Armstrong, L., Rescigno, A., Yeskaliyeva, B., Seitimova, G., Beyatli, A., … & Sharifi-Rad, J. (2019). Lamium plants—A comprehensive review on health benefits and biological activities. Molecules, 24(10), 1913.
 • Budzianowski, J., & Budzianowska, A. (2006). Chromatographic and spectrophotometric analyses of the DPPH free radical scavenging activity of the fractionated extracts from Lamium album L., Lamium purpureum L. and Viscum album L. Herba polonica, 52(1/2), 51-57.
 • Khanaki, K., Abedinzade, M., & Hamidi, M. (2019). The effects of Urtica dioica and Lamium album extracts on the expression level of Cyclooxygenase-2 and Caspase-3 in the liver and kidney of streptozotocin-induced diabetic rats. Pharmaceutical Sciences, 25(1), 37-43.
 • Kelayeh, T. P. S., Abedinzade, M., & Ghorbani, A. (2018). A review on biological effects of Lamium album (white dead nettle) and its components. Journal of Herbmed Pharmacology, 8(3), 185-193.
 • Shin, H. S., Bae, M. J., Jung, S. Y., & Shon, D. H. (2014). Preventive effects of skullcap (Scutellaria baicalensis) extract in a mouse model of food allergy. Journal of ethnopharmacology, 153(3), 667-673.
 • Kim, Y. H., & Park, Y. S. (2006). Effect of Scutellaria baicalensis water extract on antioxidative activity and epidermal thickness in DNCB-induced allergic contact dermatitis animal model. Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition, 35(5), 543-548.
 • Jun, J. H., & Kang, Y. H. (1998). The Effects of Scutellaria baicalensis GEORGI on Allergic contact dermatitis induced by DNCB in Mice. The Journal of Dong Guk Oriental Medicine, 7(1), 119-133.
 • Kim, T. W., Choi, J. M., Kim, M. S., Son, H. Y., & Lim, J. H. (2016). Topical application of Scutellaria baicalensis suppresses 2, 4-dinitrochlorobenzene-induced contact dermatitis. Natural product research, 30(6), 705-709.
 • Bui, T. T., Piao, C. H., Song, C. H., Lee, C. H., Shin, H. S., & Chai, O. H. (2017). Baicalein, wogonin, and Scutellaria baicalensis ethanol extract alleviate ovalbumin-induced allergic airway inflammation and mast cell-mediated anaphylactic shock by regulation of Th1/Th2 imbalance and histamine release. Anatomy & cell biology, 50(2), 124.
 • Shin, H. S., Bae, M. J., Choi, D. W., & Shon, D. H. (2014). Skullcap (Scutellaria baicalensis) extract and its active compound, wogonin, inhibit ovalbumin-induced Th2-mediated response. Molecules, 19(2), 2536-2545.
 • Luna‐Bastante, L., Gatica‐Ortega, M. E., Pastor‐Nieto, M. A., Vergara‐de‐la‐Campa, L., Gómez‐Dorado, B. A., Alonso‐Naranjo, L., & Pérez‐Hortet, C. (2020). Allergic contact dermatitis to Tinosorb S, Scutellaria baicalensis, and other emerging allergens in cosmetics. Contact dermatitis, 82(5), 307-309.
 • Choi, S. Y., Choi, D. K., Park, P. J., Choi, W. S., Kim, J. D., Shin, H. M., & Lim, B. O. (2007). Inhibitory effect of Scutellaria baicalensis root extract on chemical mediator release and immune response. Korean Journal of Medicinal Crop Science, 15(2), 132-137.
 • Nakajima, T., Imanishi, M., Yamamoto, K., Cyong, J. C., & Hirai, K. (2001). Inhibitory effect of baicalein, a flavonoid in Scutellaria Root, on eotaxin production by human dermal fibroblasts. Planta medica, 67(02), 132-135.
 • Weyerstahl, P., Marschall, H., Weirauch, M., Thefeld, K., & Surburg, H. (1998). Constituents of commercial Labdanum oil. Flavour and Fragrance Journal, 13(5), 295-318.
 • Abhilasha, D., Quintana, N., Vivanco, J., & Joshi, J. (2008). Do allelopathic compounds in invasive Solidago canadensis sl restrain the native European flora?. Journal of Ecology, 96(5), 993-1001.
 • Elshafie, H. S., Gruľová, D., Baranová, B., Caputo, L., De Martino, L., Sedlák, V., … & De Feo, V. (2019). Antimicrobial activity and chemical composition of essential oil extracted from Solidago canadensis L. growing wild in Slovakia. Molecules, 24(7), 1206.
 • Chaturvedula, V. P., Zhou, B. N., Gao, Z., Thomas, S. J., Hecht, S. M., & Kingston, D. G. (2004). New lupane triterpenoids from Solidago canadensis that inhibit the lyase activity of DNA polymerase β. Bioorganic & medicinal chemistry, 12(23), 6271-6275.
 • Šutovska, M., Capek, P., Kocmalova, M., Fraňová, S., Pawlaczyk, I., & Gancarz, R. (2013). Characterization and biological activity of Solidago canadensis complex. International Journal of Biological Macromolecules, 52, 192-197.
 • Deng, Y., Zhao, Y., Padilla-Zakour, O., & Yang, G. (2015). Polyphenols, antioxidant and antimicrobial activities of leaf and bark extracts of Solidago canadensis L. Industrial Crops and Products, 74, 803-809.
 • Benelli, G., Pavela, R., Cianfaglione, K., Nagy, D. U., Canale, A., & Maggi, F. (2019). Evaluation of two invasive plant invaders in Europe (Solidago canadensis and Solidago gigantea) as possible sources of botanical insecticides. Journal of Pest Science, 92(2), 805-821.
 • Li, J., Pan, L., Fletcher, J. N., Lv, W., Deng, Y., Vincent, M. A., … & Kinghorn, A. D. (2014). In vitro evaluation of potential bitterness-masking terpenoids from the Canada goldenrod (Solidago canadensis). Journal of natural products, 77(7), 1739-1743.
 • Jóźwiak, M. A., Rybiński, P., & Jóźwiak, M. WPŁYW WTÓRNYCH METABOLITÓW POROSTU XANTORIA PARIETINA (L.) TH. FR. NA ROZWÓJ GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH Z PODŁOŻY ORGANICZNYCH OSAKRYLU AP 40 I KAUCZUKU.
 • Kołodziej, B., Kowalski, R., & Kędzia, B. (2011). Antibacterial and antimutagenic activity of extracts aboveground parts of three Solidago species: Solidago virgaurea L., Solidago canadensis L. and Solidago gigantea Ait. Journal of Medicinal Plants Research, 5(31), 6770-6779.
 • Jasicka-Misiak, I., Makowicz, E., & Stanek, N. (2018). Chromatographic fingerprint, antioxidant activity, and colour characteristic of polish goldenrod (Solidago virgaurea L.) honey and flower. European Food Research and Technology, 244(7), 1169-1184.
 • Amtmann, M. (2010). The chemical relationship between the scent features of goldenrod (Solidago canadensis L.) flower and its unifloral honey. Journal of Food Composition and Analysis, 23(1), 122-129.
 • Roslon, W., Osinska, E., Mazur, K., & Geszprych, A. (2014). Chemical characteristics of european goldenrod (Solidagovirgaurea L. subsp. virgaurea) from natural sites in Central and Eastern Poland. ACTA Science Polonorum, 13, 55-65.
 • Abdel Motaal, A., Ezzat, S. M., Tadros, M. G., & El-Askary, H. I. (2016). In vivo anti-inflammatory activity of caffeoylquinic acid derivatives from Solidago virgaurea in rats. Pharmaceutical biology, 54(12), 2864-2870.
 • Kraujalienė, V., Pukalskas, A., & Venskutonis, P. R. (2017). Biorefining of goldenrod (Solidago virgaurea L.) leaves by supercritical fluid and pressurized liquid extraction and evaluation of antioxidant properties and main phytochemicals in the fractions and plant material. Journal of Functional Foods, 37, 200-208.
 • Móricz, Á. M., Jamshidi-Aidji, M., Krüzselyi, D., Darcsi, A., Böszörményi, A., Csontos, P., … & Morlock, G. E. (2020). Distinction and valorization of 30 root extracts of five goldenrod (Solidago) species. Journal of Chromatography A, 1611, 460602.
 • Summanen, J. O. (1999). A Chemical and Ethnopharmacological Study on Phyllanthus emblica L.(Euphorbiaceae).
 • Saha, S., & Ghosh, S. (2012). Tinospora cordifolia: One plant, many roles. Ancient science of life, 31(4), 151.
 • Mishra, P., Jamdar, P., Desai, S., Patel, D., & Meshram, D. (2014). Phytochemical analysis and assessment of in vitro antibacterial activity of Tinospora cordifolia. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 3(3), 224-234.
 • Qian, D., Zhao, Y., Yang, G., & Huang, L. (2017). Systematic review of chemical constituents in the genus Lycium (Solanaceae). Molecules, 22(6), 911.
 • Li, S. P., Su, Z. R., Dong, T. T. X., & Tsim, K. W. K. (2002). The fruiting body and its caterpillar host of Cordyceps sinensis show close resemblance in main constituents and anti-oxidation activity. Phytomedicine, 9(4), 319-324.
 • Hsu, T. H., Shiao, L. H., Hsieh, C., & Chang, D. M. (2002). A comparison of the chemical composition and bioactive ingredients of the Chinese medicinal mushroom DongChongXiaCao, its counterfeit and mimic, and fermented mycelium of Cordyceps sinensis. Food chemistry, 78(4), 463-469.
 • Negi, J. S., Singh, P., Joshi, G. P., Rawat, M. S., & Bisht, V. K. (2010). Chemical constituents of Asparagus. Pharmacognosy Reviews, 4(8), 215.
 • Alok, S., Jain, S. K., Verma, A., Kumar, M., Mahor, A., & Sabharwal, M. (2013). Plant profile, phytochemistry and pharmacology of Asparagus racemosus (Shatavari): A review. Asian Pacific journal of tropical disease, 3(3), 242-251.
 • Hu, D. J., Shakerian, F., Zhao, J., & Li, S. P. (2019). Chemistry, pharmacology and analysis of Pseudostellaria heterophylla: a mini-review. Chinese medicine, 14(1), 1-8.
 • Jadhav, V. M., Thorat, R. M., Kadam, V. J., & Salaskar, K. P. (2009). Chemical composition, pharmacological activities of Eclipta alba. Journal of Pharmacy Research, 2(8), 1129-1231.
 • Dreger, M., Stanisławska, M., Krajewska-Patan, A., Mielcarek, S., Mikołajczak, P. Ł., & Buchwald, W. (2009). Pyrrolizidine alkaloids–chemistry, biosynthesis, pathway, toxicity, safety and perspectives of medicinal usage. Herba Pol, 55(4), 127-47.
 • Lu, Y., Demleitner, M. F., Song, L., Rychlik, M., & Huang, D. (2016). Oligomeric proanthocyanidins are the active compounds in Abelmoschus esculentus Moench for its α-amylase and α-glucosidase inhibition activity. Journal of functional foods, 20, 463-471.
 • Liao, H., Dong, W., Shi, X., Liu, H., & Yuan, K. (2012). Analysis and comparison of the active components and antioxidant activities of extracts from Abelmoschus esculentus L. Pharmacognosy magazine, 8(30), 156.
 • Jia, L., Li, D., Jing, L. L., & Guo, M. M. (2010). Studies on the chemical constituents from petroleum ether portion of Abelmoschus esculentus. Zhong yao cai= Zhongyaocai= Journal of Chinese medicinal materials, 33(8), 1262-1265.
 • Cabrini, D. A., Moresco, H. H., Imazu, P., Silva, C. D. D., Pietrovski, E. F., Mendes, D. A. G. B., … & Otuki, M. F. (2011). Analysis of the potential topical anti-inflammatory activity of Averrhoa carambola L. in mice. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2011.
 • Thomas, S., Patil, D. A., Patil, A. G., & Chandra, N. (2008). Pharmacognostic evaluation and physicochemical analysis of Averrhoa carambola L. fruit. J Herb Med Toxicol, 2(2), 51-54.
 • Rasu Jayabalan i inni, A Review on Kombucha Tea—Microbiology, Composition, Fermentation, Beneficial Effects, Toxicity, and Tea Fungus, „Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety”, 4, 2014
 • Sreeramulu, G., Zhu, Y., & Knol, W. (2000). Kombucha fermentation and its antimicrobial activity. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(6), 2589-2594.
 • Jayabalan, R., Malbaša, R. V., Lončar, E. S., Vitas, J. S., & Sathishkumar, M. (2014). A review on kombucha tea—microbiology, composition, fermentation, beneficial effects, toxicity, and tea fungus. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 13(4), 538-550.
 • Pereira, O. R., Domingues, M. R., Silva, A. M., & Cardoso, S. M. (2012). Phenolic constituents of Lamium album: Focus on isoscutellarein derivatives. Food Research International, 48(1), 330-335.
 • Yamamotova, A., Pometlova, M., Harmatha, J., Rašková, H., & Rokyta, R. (2007). The selective effect of N-feruloylserotonins isolated from Leuzea carthamoides on nociception and anxiety in rats. Journal of ethnopharmacology, 112(2), 368-374.
 • Timofeev, N. P. „Leuzea carthamoides DC.: Application prospects as pharmpreparations and biologically active components.” Functional foods for chronic diseases, ed. TM Martirosyan, Richardson (Texas, USA), D&A Incorporated (2006): 105-120.
 • Pemminati, Sudhakar, et al. „Antidepressant activity of ethanolic extract of leaves of Ocimum sanctum in mice.” Journal of Pharmacy Research 3.3 (2010): 624-626.
 • Dave, Pavithra H., V. Vishnupriya, and R. Gayathri. „Herbal Remedies for Anxiety and Depression-A Review.” Research Journal of Pharmacy and Technology 9.8 (2016): 1253-1256.
 • Kraft M, Spahn TW, Menzel J, Senninger N, Dietl KH, Herbst H, Domschke W, Lerch MM. Fulminantes Leberversagen nach Einnahme des pflanzlichen Antidepressivums Kava-Kava [Fulminant liver failure after administration of the herbal antidepressant Kava-Kava]. Dtsch Med Wochenschr. 2001 Sep 7;126(36):970-2. German.
 • Volz, H. P., & Kieser, M. (1997). Kava-kava extract WS 1490 versus placebo in anxiety disorders-a randomized placebo-controlled 25-week outpatient trial. Pharmacopsychiatry, 30(01), 1-5.
 • Scherer, J. (1998). Kava-kava extract in anxiety disorders: an outpatient observational study. Advances in Therapy, 15(4), 261-269.
 • Uebelhack, R., Franke, L., & Schewe, H. J. (1998). Inhibition of platelet MAO-B by kava pyrone-enriched extract from Piper methysticum Forster (kava-kava). Pharmacopsychiatry, 31(05), 187-192.
 • Serdarevic, N., Eckert, G. P., & Müller, W. E. (2001). The effects of extracts from St. John’s Wort and Kava Kava on brain neurotransmitter levels in the mouse. Pharmacopsychiatry, 34(Sup. 1), 134-136.
 • Cícero Bezerra Felipe, Jucélio Trajano Sousa Filho, Louise Emanuele de Oliveira Souza, Jefferson Alexandre Silveira, Daniel Esdras de Andrade Uchoa, Edilberto Rocha Silveira, Otília Deusdênia Loiola Pessoa, Glauce S. de Barros Viana, Piplartine, an amide alkaloid from Piper tuberculatum, presents anxiolytic and antidepressant effects in mice, Phytomedicine, Volume 14, Issue 9, 2007, Pages 605-612.
 • Witte, S., Loew, D., & Gaus, W. (2005). Meta‐analysis of the efficacy of the acetonic kava‐kava extract WS® 1490 in patients with non‐psychotic anxiety disorders. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 19(3), 183-188.
 • Sarris, J., Kavanagh, D. J., Byrne, G., Bone, K. M., Adams, J., & Deed, G. (2009). The Kava Anxiety Depression Spectrum Study (KADSS): a randomized, placebo-controlled crossover trial using an aqueous extract of Piper methysticum. Psychopharmacology, 205(3), 399-407.
 • Gurley, B. J., Gardner, S. F., Hubbard, M. A., Williams, D. K., Gentry, W. B., Khan, I. A., & Shah, A. (2005). In vivo effects of goldenseal, kava kava, black cohosh, and valerian on human cytochrome P450 1A2, 2D6, 2E1, and 3A4/5 phenotypes. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 77(5), 415-426.
 • Boerner, R. J., Sommer, H., Berger, W., Kuhn, U., Schmidt, U., & Mannel, M. (2003). Kava-Kava extract LI 150 is as effective as Opipramol and Buspirone in Generalised Anxiety Disorder–an 8-week randomized, double-blind multi-centre clinical trial in 129 out-patients. Phytomedicine, 10, 38-49.
 • Sarris, J., Kavanagh, D. J., Deed, G., & Bone, K. M. (2009). St. John’s wort and Kava in treating major depressive disorder with comorbid anxiety: A randomised double‐blind placebo‐controlled pilot trial. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, 24(1), 41-48.
 • Joenie C. Almeida, Edwin W. Grimsley. Coma from the Health Food Store: Interaction between Kava and Alprazolam. Ann Intern Med.1996;125:940-941. [Epub ahead of print 1 December 1996]. 
 • Davies, L. P., Drew, C. A., Duffield, P., Johnston, G. A., & Jamieson, D. D. (1992). Kava pyrones and resin: studies on GABAA, GABAB and benzodiazepine binding sites in rodent brain. Pharmacology & toxicology, 71(2), 120-126.
 • Duffield, A. M., Jamieson, D. D., Lidgard, R. O., Duffield, P. H., & Bourne, D. J. (1989). Identification of some human urinary metabolites of the intoxicating beverage kava. Journal of Chromatography A, 475(2), 273-281.
 • Duffield, P. H., & Jamieson, D. (1991). Development of tolerance to kava in mice. Clinical and experimental pharmacology and physiology, 18(8), 571-578.
 • Duffield, A. M., & Lidgard, R. O. (1986). Analysis of kava resin by gas chromatography and electron impact and methane negative ion chemical ionization mass spectrometry. New trace constituents of kava resin. Biomedical & environmental mass spectrometry, 13(11), 621-626.
 • Garner, L. F., & Klinger, J. D. (1985). Some visual effects caused by the beverage kava. Journal of ethnopharmacology, 13(3), 307-311.
 • Gleitz, J., Beile, A., Wilkins, P., Ameri, A., & Peters, T. (1997). Antithrombotic action of the kava pyrone (+)-kavain prepared from Piper methysticum on human platelets. Planta medica, 63(01), 27-30.
 • Heinze, H. J., Münthe, T. F., Steitz, J., & Matzke, M. (1994). Pharmacopsychological effects of oxazepam and kava-extract in a visual search paradigm assessed with event-related potentials. Pharmacopsychiatry, 27(06), 224-230.
 • Jamieson, D. D., Duffield, P. H., Cheng, D., & Duffield, A. M. (1989). Comparison of the central nervous system activity of the aqueous and lipid extract of kava (Piper methysticum). Archives internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie, 301, 66-80.
 • Jappe, U., Franke, I., Reinhold, D., & Gollnick, H. P. (1998). Sebotropic drug reaction resulting from kava-kava extract therapy: a new entity?. Journal of the American Academy of Dermatology, 38(1), 104-106.
 • Jussofie, A., Schmiz, A., & Hiemke, C. (1994). Kavapyrone enriched extract from Piper methysticum as modulator of the GABA binding site in different regions of rat brain. Psychopharmacology, 116(4), 469-474.
 • Schelosky, L., Raffauf, C., Jendroska, K., & Poewe, W. (1995). Kava and dopamine antagonism. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 58(5), 639.
 • Singh, Y. N. (1983). Effects of kava on neuromuscular transmission and muscle contractility. Journal of Ethnopharmacology, 7(3), 267-276.
 • Schulze, J., Raasch, W., & Siegers, C. P. (2003). Toxicity of kava pyrones, drug safety and precautions–a case study. Phytomedicine, 10, 68-73.
 • An, H. J., Jeong, H. J., Um, J. Y., Kim, H. M., & Hong, S. H. (2006). Glechoma hederacea inhibits inflammatory mediator release in IFN-γ and LPS-stimulated mouse peritoneal macrophages. Journal of ethnopharmacology, 106(3), 418-424.
 • Radulović, N., Mišić, M., Aleksić, J., Đoković, D., Palić, R., & Stojanović, G. (2007). Antimicrobial synergism and antagonism of salicylaldehyde in Filipendula vulgaris essential oil. Fitoterapia, 78(7-8), 565-570.
 • Ribnicky, D. M., Poulev, A., & Raskin, I. (2003). The determination of salicylates in Gaultheria procumbens for use as a natural aspirin alternative. Journal of nutraceuticals, functional & medical foods, 4(1), 39-52.
 • Toiu, A., Vlase, L., Oniga, I., Benedec, D., & Tãmaş, M. (2011). HPLC analysis of salicylic derivatives from natural products. Farmacia, 59(1), 106-12.
 • Huszno, J., & Nowara, E. (2010). Pharmacokinetics and pharmacogenetics in breast cancer patients systemic treatment. Oncology in Clinical Practice, 6(4), 159-170.
 • Цыганов, М. А., Вишнивецкая, Г. Б., Кукина, Т. П., Сорокина, И. В., Львова, М. Н., Проценко, М. А., … & Августинович, Д. Ф. (2018). studyng the effects of Cantharellus cibarius fungi on Opisthorchis felineus trematode and on parasite host–c57Bl/6 inbred mice. Genetics and Breeding, 22(7), 850-858.
 • Tsyganov, M., Vishnivetskaya, G., Kovner, A., Sorokina, I., Dushkin, A., Mordvinov, V., & Avgustinovich, D. (2018). A search for potential anthelminthic drugs using the model of Opisthorchis felineus-induced Opisthorchiasis. In Systems Biology and Biomedicine (SBioMed-2018) (pp. 154-154).
 • Цыганов, М. А., & Проценко, М. А. (2019). АНТИГЕЛЬМИНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИСАХАРИДОВ ГРИБА CANTHARELLUS CIBARIUS В УСЛОВИЯХ IN VITRO. In VI Международная конференция молодых ученых: биофизиков, биотехнологов, молекулярных биологов и вирусологов (pp. 210-213).
 • Siqueira, I. R., Fochesatto, C., da Silva, A. L., Nunes, D. S., Battastini, A. M., Netto, C. A., & Elisabetsky, E. (2003). Ptychopetalum olacoides, a traditional Amazonian “nerve tonic”, possesses anticholinesterase activity. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 75(3), 645-650.
 • Heimer, K. A., Hart, A. M., Martin, L. G., & Rubio‐Wallace, S. (2009). Examining the evidence for the use of vitamin C in the prophylaxis and treatment of the common cold. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 21(5), 295-300.
 • Hemilä, H., & Chalker, E. (2013). Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane database of systematic reviews, (1).
 • Lee, G., & Bae, H. (2017). Therapeutic effects of phytochemicals and medicinal herbs on depression. BioMed research international, 2017.
 • Yeung, K. S., Hernandez, M., Mao, J. J., Haviland, I., & Gubili, J. (2018). Herbal medicine for depression and anxiety: A systematic review with assessment of potential psycho‐oncologic relevance. Phytotherapy Research, 32(5), 865-891.
 • Orhan, İlkay Erdoğan, et al. „Antimicrobial and antiviral effects of essential oils from selected Umbelliferae and Labiatae plants and individual essential oil components.” Turkish Journal of Biology 36.3 (2012): 239-246.
 • Sokolova, Anastasiya S., i in. „Nowe czwartorzędowe pochodne amoniowe kamfory i ich działanie przeciwwirusowe, działanie genotoksyczne i cytotoksyczność”. Chemia bioorganiczna i medyczna 21.21 (2013): 6690-6698.
 • Sokolova, Anastasiya S., i in. „Odkrycie nowej klasy związków przeciwwirusowych: pochodne kamforyny”. Europejskie czasopismo chemii medycznej 105 (2015): 263–273.
 • Keyaerts, Els i in. „Lektyny roślinne są silnymi inhibitorami koronawirusów poprzez zakłócanie dwóch celów w cyklu replikacji wirusa”. Badania antywirusowe 75.3 (2007): 179–187.
 • Shan-Zhai, Shang i in. „14-Noreudesmane seskwiterpeny z liści Nicotiana tabacum i ich działanie przeciwwirusowe”. Phytochemistry Letters 17 (2016): 173-176.
 • Yuan, Lin i in. „Flawony antywirusowe z liści Nicotiana tabacum.” Phytochemistry Letters 12 (2015): 75-78.
 • Olejnik, Przemysław & Nuc, Katarzyna. (2018). Cyklofiliny – białka o wielu funkcjach. Postępy Biochemii. 64. 46-54. 10.18388/pb.2018_104.
 • Gao, L. Q., Xu, J., & Chen, S. D. (2020). In silico screening of potential Chinese herbal medicine against COVID-19 by targeting SARS-CoV-2 3CLpro and angiotensin converting enzyme II using molecular docking. Chinese Journal of Integrative Medicine, 26(7), 527-532.
 • Li, S. R., Tang, Z. J., Li, Z. H., & Liu, X. (2020). Searching therapeutic strategy of new coronavirus pneumonia from angiotensin-converting enzyme 2: the target of COVID-19 and SARS-CoV. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 39(6), 1021-1026.
 • Chen, L. L., Zhang, H. J., Chao, J., & Liu, J. F. (2017). Essential oil of Artemisia argyi suppresses inflammatory responses by inhibiting JAK/STATs activation. Journal of ethnopharmacology, 204, 107-117.
 • Derwich, E., Benziane, Z., & Boukir, A. (2009). Chemical composition and antibacterial activity of leaves essential oil of Laurus nobilis from Morocco. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(4), 3818-3824.
 • Song, X., Wen, X., He, J., Zhao, H., Li, S., & Wang, M. (2019). Phytochemical components and biological activities of Artemisia argyi. Journal of Functional Foods, 52, 648-662.
 • Gao, L. Q., Xu, J., & Chen, S. D. (2020). In silico screening of potential Chinese herbal medicine against COVID-19 by targeting SARS-CoV-2 3CLpro and angiotensin converting enzyme II using molecular docking. Chinese Journal of Integrative Medicine, 26(7), 527-532.
 • Miean, K. H., & Mohamed, S. (2001). Flavonoid (myricetin, quercetin, kaempferol, luteolin, and apigenin) content of edible tropical plants. Journal of agricultural and food chemistry, 49(6), 3106-3112.
 • „Human PubMed Reference:”. National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
 • „Mouse PubMed Reference:”. National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
 • „Gene: ACE2, angiotensin I converting enzyme 2”. National Center for Biotechnology Information (NCBI). U.S. National Library of Medicine. 2020-02-28.
 •  Hamming I, Timens W, Bulthuis ML, Lely AT, Navis G, van Goor H (June 2004). „Tissue distribution of ACE2 protein, the functional receptor for SARS coronavirus. A first step in understanding SARS pathogenesis”. The Journal of Pathology. 203(2): 631–7. 
 • Donoghue M, Hsieh F, Baronas E, Godbout K, Gosselin M, Stagliano N, Donovan M, Woolf B, Robison K, Jeyaseelan R, Breitbart RE, and Acton S (1 Sep 2000). „A Novel Angiotensin-Converting Enzyme–Related Carboxypeptidase (ACE2) Converts Angiotensin I to Angiotensin 1-9”. Circulation Research. 87 (5): e1–e9.
 • Keidar S, Kaplan M, Gamliel-Lazarovich A (February 2007). „ACE2 of the heart: From angiotensin I to angiotensin (1-7)”. Cardiovascular Research. 73 (3): 463–9. 
 • Wang W, McKinnie SM, Farhan M, Paul M, McDonald T, McLean B, et al. (August 2016). „Angiotensin-Converting Enzyme 2 Metabolizes and Partially Inactivates Pyr-Apelin-13 and Apelin-17: Physiological Effects in the Cardiovascular System”. Hypertension. 68 (2): 365–77. 
 • Donoghue M, Hsieh F, Baronas E, Godbout K, Gosselin M, Stagliano N, et al. (September 2000). „A novel angiotensin-converting enzyme-related carboxypeptidase (ACE2) converts angiotensin I to angiotensin 1–9”. Circulation Research. 87 (5): E1–9. 
 • Chamsi-Pasha MA, Shao Z, Tang WH (March 2014). „Angiotensin-converting enzyme 2 as a therapeutic target for heart failure”. Current Heart Failure Reports. Springer Science and Business Media LLC. 11 (1): 58–63. 
 • Chamsi-Pasha MA, Shao Z, Tang WH (March 2014). „Angiotensin-converting enzyme 2 as a therapeutic target for heart failure”. Current Heart Failure Reports. Springer Science and Business Media LLC. 11 (1): 58–63. 
 • Mascolo A, Urbanek K, De Angelis A, Sessa M, Scavone C, Berrino L, et al. (March 2020). „Angiotensin II and angiotensin 1-7: which is their role in atrial fibrillation?”. Heart Failure Reviews. Springer Science and Business Media LLC. 25(2): 367–380. 
 • Kasmi Y, Khataby K, Souiri A (2019). „Coronaviridae: 100,000 Years of Emergence and Reemergence”. In Ennaji MM (ed.). Emerging and Reemerging Viral Pathogens. Volume 1: Fundamental and Basic Virology Aspects of Human, Animal and Plant Pathogens. Elsevier. p. 135. 
 •  Turner AJ (2015). „Chapter 25: ACE2 Cell Biology, Regulation, and Physiological Functions”. In Unger T, Ulrike M, Steckelings UM, dos Santos RA (eds.). The Protective Arm of the Renin Angiotensin System (RAS): Functional Aspects and Therapeutic Implications. Academic Press. pp. 185–189. .
 • Lambert DW, Yarski M, Warner FJ, Thornhill P, Parkin ET, Smith AI, et al. (August 2005). „Tumor necrosis factor-alpha convertase (ADAM17) mediates regulated ectodomain shedding of the severe-acute respiratory syndrome-coronavirus (SARS-CoV) receptor, angiotensin-converting enzyme-2 (ACE2)”. The Journal of Biological Chemistry. 280 (34): 30113–9. 
 • Patel VB, Clarke N, Wang Z, Fan D, Parajuli N, Basu R, et al. (January 2014). „Angiotensin II induced proteolytic cleavage of myocardial ACE2 is mediated by TACE/ADAM-17: a positive feedback mechanism in the RAS”. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 66: 167–76. 
 • Kabbani, Nadine; Olds, James L (1 April 2020). „Does COVID19 infect the brain? If so, smokers might be at a higher risk”. Molecular Pharmacology. 97 (5): 351–353. 
 • Baig AM. Neurological manifestations in COVID-19 caused by SARS-CoV-2. CNS Neurosci Ther. 2020;26(5):499–501.
 • Baig AM, Khaleeq A, Ali U, Syeda H. Evidence of the COVID-19 Virus Targeting the CNS: Tissue Distribution, Host-Virus Interaction, and Proposed Neurotropic Mechanisms. ACS Chem Neurosci. 2020;11(7):995–998.
 • „Coronavirus Disease 2019: Resources | American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery”. Entnet.org. Retrieved 2020-05-04.
 • Kuba K, Imai Y, Penninger JM (2013). „Multiple functions of angiotensin-converting enzyme 2 and its relevance in cardiovascular diseases”. Circulation Journal. 77(2): 301–8. 
 • Fehr AR, Perlman S (2015). „Coronaviruses: an overview of their replication and pathogenesis”. Coronaviruses. Methods in Molecular Biology. 1282. Springer New York. pp. 1–23. 
 •  Li F (October 2013). „Receptor recognition and cross-species infections of SARS coronavirus”. Antiviral Research. 100 (1): 246–54. 
 • Kuba K, Imai Y, Rao S, Gao H, Guo F, Guan B, et al. (August 2005). „A crucial role of angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) in SARS coronavirus-induced lung injury”. Nature Medicine. 11 (8): 875–9. 
 •  „What are the official names of the disease and the virus that causes it?”. Q&A on coronaviruses. World Health Organization. Archived from the original on 5 March 2020. Retrieved 22 February 2020.
 • Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, et al. (March 2020). „A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin”. Nature. 579 (7798): 270–273. 
 • Xu X, Chen P, Wang J, Feng J, Zhou H, Li X, et al. (March 2020). „Evolution of the novel coronavirus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling of its spike protein for risk of human transmission”. Science China. Life Sciences. 63 (3): 457–460. 
 • Lewis R (2020-02-20). „COVID-19 Vaccine Will Close in on the Spikes”. DNA Science Blog. Public Library of Science. Archived from the original on 2020-02-22. Retrieved 2020-02-22.
 • Wang H, Yang P, Liu K, Guo F, Zhang Y, Zhang G, Jiang C (February 2008). „SARS coronavirus entry into host cells through a novel clathrin- and caveolae-independent endocytic pathway”. Cell Research. 18 (2): 290–301.
 • Millet JK, Whittaker GR (April 2018). „Physiological and molecular triggers for SARS-CoV membrane fusion and entry into host cells”. Virology. 517: 3–8. 
 • Akhmerov Akbarshakh; Marban Eduardo (2020). „COVID-19 and the Heart”. Circulation Research. 0 (10): 1443–1455. 
 •  Novokmet M, Baković MP, Lauc G (1 April 2020). „Understanding Glycans in COVID-19 Drug Design”. Genetic Engineering and Biotechnology News. Retrieved 2020-05-18.
 • Imai Y, Kuba K, Penninger JM (May 2008). „The discovery of angiotensin-converting enzyme 2 and its role in acute lung injury in mice”. Experimental Physiology. 93 (5): 543–8. 
 • Jia H (September 2016). „Pulmonary Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) and Inflammatory Lung Disease”. Shock. Augusta, Ga. 46 (3): 239–48. 
 • Nicholls J, Peiris M (August 2005). „Good ACE, bad ACE do battle in lung injury, SARS”. Nature Medicine. 11 (8): 821–2. 
 • Diaz JH (March 2020). „Hypothesis: angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers may increase the risk of severe COVID-19”. Journal of Travel Medicine. 27 (3). 
 • Britton, John. „Parasites, allergy, and asthma.” (2003): 266-267.
 • Caldeira D, Alarcão J, Vaz-Carneiro A, Costa J (July 2012). „Risk of pneumonia associated with use of angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers: systematic review and meta-analysis”. BMJ. 345 (jul11 1): e4260. 
 • Zhanf P, Zhu L, Cai J, et al. (April 2020). „Association of Inpatient Use of Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers with Mortality Among Patients With Hypertension Hospitalized With COVID-19”. Circ Res. 126 (12): 1671–1681. 
 • Patel AB, Verma A (March 2020). „COVID-19 and Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers: What Is the Evidence?”. JAMA. 
 • „Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers”. European Society of Cardiology (ESC). 13 March 2020. 
 • „EMA advises continued use of medicines for hypertension, heart or kidney disease during COVID-19 pandemic”. European Medicines Agency (EMA). 27 March 2020. 
 •  „HFSA/ACC/AHA Statement Addresses Concerns Re: Using RAAS Antagonists in COVID-19”. American College of Cardiology (ACC). 27 March 2020. 
 • Monteil V, Kwon H, Prado P, Hagelkrüys A, Wimmer RA, Stahl M, et al. (April 2020). „Inhibition of SARS-CoV-2 Infections in Engineered Human Tissues Using Clinical-Grade Soluble Human ACE2”. Cell. 181 (4): 905–913.e7. 
 •  Colafella KM, Uijl E, Danser J (2019). „Interference With the Renin–Angiotensin System (RAS): Classical Inhibitors and Novel Approaches”. Encyclopedia of Endocrine Diseases. Elsevier. pp. 523–530. .
 • Khan A, Benthin C, Zeno B, Albertson TE, Boyd J, Christie JD, et al. (September 2017). „A pilot clinical trial of recombinant human angiotensin-converting enzyme 2 in acute respiratory distress syndrome”. Critical Care. 21 (1): 234. 
 • Wang, w. L., wang, x. F., yan, l. J., nan, c. H., & hao, o. M. (2009). Comparative study on the main herbs of lonicerae and forsythiae powder inhibiting influenza virus in vitro [j]. Chinese archives of traditional chinese medicine8.
Strony internetowe:

https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/69882,depresja

https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/74803,trauma-stresor-traumatyczny-czym-jest-uraz-psychiczny

https://drroseann.com/5-herbs-for-mental-health/

https://mentalhealthfood.net/13-herbs-for-treating-depression-and-anxiety/

https://riordanclinic.org/2012/04/five-great-herbs-for-fighting-depression-naturally/

https://www.indigo-herbs.co.uk/natural-health-guide/benefits/herbal-antidepressants

https://www.health.harvard.edu/newsletter_article/Herbal_and_dietary_supplements_for_depression

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/urz%C4%99dowy-wykaz-produkt%C3%B3w-leczniczych

https://panacea.pl/articles.php?id=3901

https://farmaceuta-radzi.pl/zlocien-maruna-i-migrenowe-bole-glowy/

http://botanicscience.blogspot.com/2014/05/wrotycz-maruna-zocien-maruna-w.html

https://www.mp.pl/pytania/pediatria/chapter/B25.QA.4.5.2.

https://www.meandqi.com/herb-database/biond-s-magnolia-flowers

http://www.czytelniamedyczna.pl/2541,klacze-imbiru-zastosowanie-lecznicze-oraz-skladniki-czynne.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/3826,aktywnosc-olejku-cynamonowego-oleum-cinnamomi-wobec-bakterii-beztlenowych.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/2451,biostymina-bioaron-i-bioaron-c-roslinne-biostymulatory-w-praktyce-lekarskiej.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/5255,aktywnosc-immunostymulujaca-frakcji-polisacharydowych-uzyskanych-z-produktu-lecz.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/5260,waciwoci-prozdrowotne-aloesu-zwyczajnego-aloe-vera-l-webb-aloe-barbadensis-mill.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/6134,przeciwzapalne-waciwoci-wybranych-rolin-zawierajcych-zwizki-irydoidowe.html

http://botanicscience.blogspot.com/2018/04/witania-ospaa-withania-somnifera.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/3829,ganoderma-lucidum-grzyb-o-cennych-wlasciwosciach-farmakologicznych.html

http://michaltombak.pl/blog/16-tybetanska-nalewka-czosnkowa.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/2528,natura-niedoceniane-zrodlo-kwasu-askorbinowego.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/5508,waciwoci-prozdrowotne-fruktanlw-typu-inuliny.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/3697,znaczenie-diety-w-profilaktyce-i-leczeniu-choroby-wrzodowej-zodka-i-dwunastnicy.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/3697,znaczenie-diety-w-profilaktyce-i-leczeniu-choroby-wrzodowej-zodka-i-dwunastnicy.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/3835,formy-terapii-sianem-foenum-stosowane-w-lecznictwie-uzdrowiskowym-metoda-sebasti.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/3867,wplyw-wybranych-roslin-leczniczych-na-aktywnosc-glikoproteiny-p.html

http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/1302Pienko/Pienko.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/1304,patomechanizm-i-leczenie-farmakologiczne-bolu-neuropatycznego.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/3867,wplyw-wybranych-roslin-leczniczych-na-aktywnosc-glikoproteiny-p.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/2424,waciwoci-zdrowotne-oliwy-z-oliwek.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/2623,oregano-fascynujaca-przyprawa-ale-czy-tylko-mozliwe-zastosowania-substancje-akt.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/2440,dziaanie-citroseptu-na-bakterie-beztlenowe-wystpujce-w-zakazeniach-drlg-oddechow.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/591,alergia-pylkowa.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/2780,choroby-alergiczne-sklry.html

https://www.sluzbazdrowia.com.pl/artykul.php?numer_wydania=2950&art=4

https://ktociewyleczy.pl/wiedza/problemy-zdrowotne/choroby-ukladu-oddechowego-i-alergie/alergie/6071-alergia-rosliny-ktore-nie-uczulaja

https://www.meandqi.com/herb-database/biond-s-magnolia-flowers

http://www.itmonline.org/arts/magnolia.htm

http://www.czytelniamedyczna.pl/2495,kwas-rozmarynowy-wazny-skladnik-terapeutyczny-niektorych-surowcow-roslinnych.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/4032,aktywno-farmakologiczna-pentacyklicznych-zwizklw-triterpenowych.html

https://zellerag.com/en/products/antilerg-ze-339/

https://www.up.lublin.pl/files/wydawnictwo-czasopisma//annales/Veterinaria/2006/annales_2006_vet_art_01.PDF

http://www.koreascience.or.kr/article/JAKO200812651524304.page?&lang=en

http://www.czytelniamedyczna.pl/3867,wpyw-wybranych-rolin-leczniczych-na-aktywno-glikoproteiny-p.html

https://escop.com/escop-products/online-monographs/

https://www.ema.europa.eu/en/search/search/field_ema_web_categories%253Aname_field/Herbal/field_ema_herb_outcome/european-union-herbal-monograph-254?search_api_views_fulltext=HMPC

http://online.synapsis.pl/Depresja-a-choroby-somatyczne/Objawy-somatyczne-i-psychiczne-depresji.html

http://repozytorium.p.lodz.pl/bitstream/handle/11652/1518/Antywitaminy_wrogowie_przyjaciele_Katarzynska_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://rozanski.li/291/wanilia-a-samopoczucie-vanilla-3/

https://podyplomie.pl/medycyna/19299,wartosc-lekow-ochraniajacych-watrobe?page=2&fbclid=IwAR2xomkPbmwQk7WErJvXg-Mk4FtKfy4ptW8EyWw8fL6sFo6Mr7j_Li92L9E

http://www.czytelniamedyczna.pl/2600,przeglad-sposobow-leczenia-propolisem-chorob-ginekologicznopolozniczych-i-prokto.html

https://www.panacea.pl/articles.php?id=6014

https://www.e-biotechnologia.pl/Artykuly/Kwercetyna–budowa-wlasciwosci-i-zastosowanie/

http://www.czytelniamedyczna.pl/3918,zwiazki-polifenolowe-w-owocach-i-warzywach.html

https://dailyhealthpost.com/pine-bark-extract-effective-alternative-to-aspirin/

http://well.blogs.nytimes.com/2014/12/15/aspirin-risks-outweigh-benefits-for-younger-women/?_r=2

http://www.wholefoodsmagazine.com/columns/vitamin-connection/pycnogenol-protective-against-heart-disease-diabetes-and-inflammation/

http://www.berkeleywellness.com/supplements/herbal-supplements/article/pycnogenol-pine-bark-extract

http://www.livestrong.com/article/291067-pycnogenol-vs-pine-bark-extract/

https://docplayer.pl/2062620-Grazyna-budryn-ewa-nebesny-fenolokwasy-ich-wlasciwosci-wyste-powanie-w-surowcach-roslinnych-wchlanianie-i-przemiany-metaboliczne.html

http://www.postepyfitoterapii.pl/wp-content/uploads/2014/11/pf_2013_048-053.pdf

https://eprasa.pl/blob/652e9b98-214d-4b60-9f02-33f0ae16241f/Chemia%20w%20Szkole_6_2016_artykul/assets/common/downloads/Chemia%20w%20Szkole_6_2016_artykul.pdf

http://laboratoria.net/artykul/16209.html

https://www.researchgate.net/profile/Barbara_Tubek/publication/289991842_Biological_properties_of_betulin_and_its_derivatives/links/5693fe2a08ae3ad8e33b4c18.pdf

http://www.chemicalland21.com/lifescience/uh/BETULIN.htm

http://chemicalland21.com/lifescience/uh/BETULINIC%20ACID.htm

http://www.czytelniamedyczna.pl/4032,aktywno-farmakologiczna-pentacyklicznych-zwizklw-triterpenowych.html

https://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/wp-content/uploads/2019/01/witamina_e.pdf

http://www.czytelniamedyczna.pl/3228,hydrokoloidy-pochodzenia-roslinnego-jako-zamienniki-zelatyny.html

http://rozanski.li/966/bazylia-swieta-ocimum-sanctum-linne-w-fitoterapii-wsplczesnej/

http://www.czytelniamedyczna.pl/2570,surowce-roslinne-o-dzialaniu-wzmacniajacym-libido-w-stanach-dysfunkcji-seksualn.html

https://rozanski.li/2810/catalpa-jako-naturalna-alternatywa-dla-hormonw-sterydowych-kory-nadnerczy-i-niesterydowych-lekw-przeciwzapalnych/

http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/1302Pienko/Pienko.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/2545,znaczenie-ekstraktu-z-owocow-palmy-serenoa-repens-sabal-serrulata-w-leczeniu-lag.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/3828,palma-sabalowa-sabal-palmetto-lodd-saw-palmetto-w-lagodnym-rozroscie-gruczolu-kr.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/4835,lagodny-rozrost-gruczolu-krokowego.html

https://news.ubc.ca/2015/05/06/how-your-brain-reacts-to-emotional-information-is-influenced-by-your-genes/

https://biotechnologia.pl/biotechnologia/pesymizm-jest-zapisany-w-genach,13058

https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/74803,trauma-stresor-traumatyczny-czym-jest-uraz-psychiczny

https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/69882,depresja

https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/74803,trauma-stresor-traumatyczny-czym-jest-uraz-psychiczny

https://neuroexpert.org/wiki/os-hpa/

https://neuroexpert.org/wiki/serotonina/

https://neuroexpert.org/wiki/dopamina/

https://neuroexpert.org/wiki/kwas-%ce%b3-aminomaslowy-gaba/

http://www.jamyoni.org.pl/pl/Autodiagnoza/Skala-depresji-Hamiltona

https://www.naturoterapiawpraktyce.pl/artykul/surowce-roslinne-w-redukcji-stresu-i-przemeczenia

https://rozanski.li/144/dlaczego-waleriana-kozlek-czasem-nie-dziala-uspokajajaco/

http://www.ayurveda.hu/api/API-Vol-1.pdf

http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-SCYX201201003.htm

http://www.czytelniamedyczna.pl/2401,ginkgo-biloba-l-milorzab-dwuklapowy-chemizm-i-dzialanie-biologiczne.html

https://medycznamarihuana.pl/kannabinoidy/

http://www.czytelniamedyczna.pl/4911,bacopa-monnieri-l-pennell-rolina-o-wielokierunkowym-dziaaniu-leczniczym.html

https://neuroexpert.org/wiki/brahmi-bacopa-monnieri/

https://neuroexpert.org/wiki/zen-szen-panax-ginseng/

https://scialert.net/fulltextmobile/?doi=pjbs.2013.770.778

http://www.czytelniamedyczna.pl/4032,aktywno-farmakologiczna-pentacyklicznych-zwizklw-triterpenowych.html – alfa amaryna

https://stronazdrowia.pl/uzadlenia-owadow-osy-pszczoly-trzmiela-i-szerszenia-jak-sie-przed-nimi-bronic/ar/c14-14265333

https://www.koppert.pl/postepowanie-w-przypadku-uzadlen-przez-trzmiele-i-reakcji-alergicznych/

https://herbiness.com/2016/04/19/zielarz-kleszcza-nie-rozpieszcza-przepis-na-znikacza-kleszczy/

http://zdrowieodpodstaw.pl/bezpiecznie-z-olejkami-eterycznymi-przy-dzieciach/

https://herbiness.com/2019/07/28/aromaterapia-dziecieca/

https://radioklinika.pl/olejki-eteryczne-bezpieczenstwo-stosowania-aromaterapia/

https://zlotykon.pl/ZIOLA-NA-OWADY-DLA-KONI-blog-pol-1524054868.html

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009R1223 = Regulation (EC) N° 1223/2009 on cosmetic products, Annex III v.2 (czyli: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych, załącznik nr 3)

http://www.czytelniamedyczna.pl/4277,podagrycznik-pospolity-aegopodium-podagraria-l.html

https://www.fragrantica.pl/wiesci/Trawa-cytrynowa-2201.html

https://www.instytutaroma.pl/single-post/olejek-mirtowy

https://rozanski.li/938/monarda-pysznoglwka-w-fitoterapii/

https://rozanski.li/615/scrophularia-tredownik-w-praktycznej-fitoterapii/

https://rozanski.li/4639/czosnaczek-pospolity-alliaria-officinalis-andrz-w-praktycznej-fitoterapii/

https://rozanski.li/813/bukwica-lekarska-betonica-officinalis-l-w-dawnej-medycynie/

https://rozanski.li/737/herba-salicariae-ziele-krwawnicy-nadszedl-czas-zbioru/

https://rozanski.li/2334/przetacznik-perski-veronica-persica-poiret/

http://www.aptekarzpolski.pl/2010/07/06-2010-herbarium-wlasciwosci-lecznicze-arniki-gorskiej/

https://rozanski.li/224/szalwia-salvia-w-praktycznej-terapii/

https://rozanski.li/1985/szalwia-lepka-salvia-glutinosa-l-w-ziololecznictwie-2/

https://www.kleszcze.info.pl/usuwanie-kleszczy

https://www.sluzbazdrowia.com.pl/artykul.php?numer_wydania=2950&art=3

https://tartarybuckwheat.com/tartary-buckwheat-and-fagopyrism/

https://dermnetnz.org/topics/compositae-allergy/

https://dermnetnz.org/topics/fig/

https://dermnetnz.org/topics/arnica/

https://dermnetnz.org/topics/plants-that-cause-skin-problems

https://www.mp.pl/pacjent/dieta/lista/77176,potas-zrodla-i-dzienne-zapotrzebowanie

https://wszystkoojedzeniu.pl/ranking/przyprawy-i-ziola-najwicej-potasu/

https://wszystkoojedzeniu.pl/majeranek-wartosci-odzywcze-witaminy

https://www.crazynauka.pl/dlaczego-po-kawie-chce-sie-kupe/

https://rozanski.li/427/glinka-bolus/

http://karnet.up.wroc.pl/~weber/ilaste.htm

http://karnet.up.wroc.pl/~weber/ily.html

http://karnet.up.wroc.pl/~weber/krzem.htm

http://rozanski.ch/psoriasis_new.html

https://polspen.pl/nasza-dzialalnosc/publikacje/fakty-i-mity-zywienia-w-onkologii.pdf

https://podyplomie.pl/medycyna/16197,leki-przeciwwymiotne

https://podyplomie.pl/onkologia/33141,objawy-niepozadane-chemioterapii-cz-1?page=3

https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,16651412,Co_jesc_w_czasie_leczenia__a_czego_unikac.html

https://www.zwrotnikraka.pl/leczenie-polineuropatii-nowotworowej-bolu-neuropatycznego/

https://cam.cancer.gov/

https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/acupuncture-pdq

https://nccih.nih.gov/health/acupuncture/introduction

https://ligawalkizrakiem.pl/rak-niekonwencjonalnie/przeglad-terapii/akupunktura

http://www.czytelniamedyczna.pl/2549,biodostepnosc-polifenoli-roslinnych.html

http://www.postepyfitoterapii.pl/wp-content/uploads/2016/02/pf_2015_263-267.pdf

http://www.czytelniamedyczna.pl/2403,produkty-pszczele-w-zywieniu-i-suplementacji-diety.html

https://www.spirulina.pl/spirulina/spirulina-a-anemia.html

https://www.mp.pl/pacjent/dieta/zasady/74583,zelazo

https://www.zwrotnikraka.pl/jak-poprawic-wyniki-krwi-podczas-chemioterapii/

http://www.czytelniamedyczna.pl/2659,witaminy-z-grupy-b-naturalne-rlda-rola-w-organizmie-skutki-awitaminozy.html

https://www.witamina-b12.net/zywnosc/

https://www.medscape.com/answers/202333-153084/what-is-the-difference-between-heme-and-nonheme-iron

https://vegetitian.com/2018/12/07/kwas-fitynowy-w-diecie-weganskiej/

http://pszczelarzeglogow.pl/mleczko-pszczele/

https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/74-pasieka-4-2006/766-sklad-oraz-wlasciwosci-biologiczne-i-lecznicze-mleczka-pszczelego

https://www.spirulinabio.pl/spirulina-sklad-spirulina-platensis/

https://surojadek.com/chlorofil/

https://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2016/Nr%203/BR%203_2016%20art%2041%20s%20422-426.pdf

https://nutriporta.wordpress.com/2016/01/25/chlorofil-w-zywieniu/

http://www.onkologia.zalecenia.med.pl/pdf/zalecenia_PTOK_tom1_19_Rehabilitacja_chorych_na_nowotwory_20140807.pdf

https://bonavita.pl/sylwoterapia-wskazania-i-przeciwwskazania-do-terapii-leczenia-drzewami

https://www.werandacountry.pl/blizej-natury/w-zgodzie-z-natura/sylwoterapia-czyli-lecznicza-moc-drzew

https://www.thepharmajournal.com/archives/2016/vol5issue12/PartA/5-12-1-648.pdf

http://www.czytelniamedyczna.pl/3818,kwas-elagowy-zawartosc-w-zywnosci-i-rola-prozdrowotna.html

https://rozanski.li/2607/kwas-ferulowy-ferulic-acid-wlasciwosci-farmakologiczne/

https://www.oncologyradiotherapy.com/articles/dziaanie-chemioterapeutyczne-i-przeciwnowotworowe-luteoliny.pdf

http://www.czytelniamedyczna.pl/3918,zwiazki-polifenolowe-w-owocach-i-warzywach.html

http://luskiewnik.strefa.pl/zywice_balsamy_rozanski_pietryja.pdf

https://www.zwrotnikraka.pl/hiperkalcemia-w-chorobie-nowotworowej-objawy/

https://www.zwrotnikraka.pl/pielegnacja-skory-i-paznokci/

http://www.czytelniamedyczna.pl/642,ocena-kliniczna-miejscowego-stosowania-witaminy-k-w-przypadkach-wylewlw-podsklrn.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/2401,ginkgo-biloba-l-miorzb-dwuklapowy-chemizm-i-dziaanie-biologiczne.html

http://www.czytelniamedyczna.pl/6243,roliny-jadalne-i-lecznicze-z-rodzaju-sorbus-l.html

https://pulsmedycyny.pl/skrecenia-rozpoznawanie-i-postepowanie-885865

https://www.sport-med.pl/leczenie/skrecenie-stawu-skokowego

http://www.czytelniamedyczna.pl/5078,roliny-lecznicze-z-rodziny-dipsacaceae.html

https://rozanski.li/4352/rdestowiec-reynoutria-fallopia-w-praktycznej-fitoterapii/

https://rozanski.li/4397/korzen-kwiat-i-lisc-dyptamu-jesionolistnego-radix-flos-et-folium-dictamni-albi-w-praktycznej-fitoterapii-dyptam-w-dawnej-medycynie/

https://www.medicalnewstoday.com/articles/314421.php#symptoms-of-depression

http://www.czytelniamedyczna.pl/5820,wlasciwosci-lecznicze-gravioli-annona-muricata-l.html

https://rozanski.li/1382/semen-colae-i-kofeina-w-lekach-i-suplementach/

https://rozanski.li/4864/guarana-z-paullinia-cupana-jako-stimulans-i-diureticum-timbo-z-paullinia-pinnata-w-hamowaniu-zakazen/

https://nazdrowie.pl/artykul/urologia/profilaktyka-infekcji-drog-moczowych/

https://www.mp.pl/pytania/pediatria/chapter/B25.QA.9.1.27.

http://www.czytelniamedyczna.pl/2384,charakterystyka-botaniczna-sklad-chemiczny-i-wlasciwosci-biologiczne-owocow-zura.html

https://rozanski.li/2318/drzaczka-briza-w-praktycznej-fitoterapii/

https://neuroexpert.org/wiki/melatonina/

https://neuroexpert.org/wiki/tryptofan-tryptophan/

http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-LDZK199204010.htm

https://rozanski.li/2389/robinia-akacjowarobinia-pseudoacacia-l-w-fitoterapii/

https://www.panacea.pl/articles.php?id=6213

https://neuroexpert.org/wiki/glozyna-ziziphus-jujuba/

https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0118431.t002

https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0118431.t001

BONE, K., & MORGAN, M. Herbal Treatment for Intestinal Parasites.

http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:rjpt&volume=10&issue=11&article=038

https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/04-2013-miary-domowe/

http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBKVFYE/%24FILE/i00963-o1.pdf

https://alergikus.pl/przyczyny-powstawania-alergii-skornych-wziewnych/

http://luskiewnik.strefa.pl/fitosterole/sterole/pages/p7.htm

http://alergosa.webd.pro/home/alergosa/public_html/?page_id=765

https://pantabletka.pl/oleje-roslinne-w-pielegnacji-skory-azs-luszczyca-problematycznej/

https://rozanski.li/341/herba-virgaureae-herba-solidaginis-ziele-nawloci-jako-surowiec-farmakopealny/

https://panacea.pl/articles.php?id=150

https://kawon.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/LEK-RO%C5%9ALINNY-a-SUPLEMENT-DIETY-Kopia.pdf

https://rozanski.li/172/zywokost-symphytum-stosowac-doustnie-czy-nie/

https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/alkaloidy-pirolizydynowe/

http://www.czytelniamedyczna.pl/6588,alkaloidy-pirolizydynowe-rlda-i-zagrozenie-dla-zdrowia-ludzi.html

https://bezpieczenstwozywnosci.wip.pl/nr-9-sierpien-2019/alkaloidy-pirolizydynowe–3739.html

http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-SZGY201204014.htm

https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/01-2015-masci-rozgrzewajace-i-przeciwbolowe/

https://podyplomie.pl/medycyna/19299,wartosc-lekow-ochraniajacych-watrobe\

https://www.wbc.poznan.pl/Content/177543/PDF/index.pdf

  Cart